Psikoloji (BİLGİ-University of Liverpool Çift Diploma)*

program hakkında

Psikoloji bilimsel araştırmalar yaparak insan duygu, düşünce ve davranışları ile ilgili daha kapsamlı bilgi sahibi olmayı ve bu bilgileri insan hayatındaki sorunları çözmek üzere uygulamayı içeren kapsamlı ve dinamik bir disiplindir.

Psikoloji (BİLGİ-University of Liverpool / Çift Diploma) Programı olarak amacımız, öğrencilerimize iki farklı kültürde, günümüz insan biliminin çok yönlü olarak incelenebildiği ve tartışılabildiği bir ortam sunmak; psikolojinin araştırma ve uygulama alanlarını hem tanıtmak hem de bu alanlarda deneyim kazandırmaktır. Programda öğrencilerin iki farklı kültürde hem akademik hem sosyal açıdan kendilerini geliştirmeleri ve İngilizce’yi ileri düzeyde kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.

Psikoloji (BİLGİ-University of Liverpool / Çift Diploma) Programı, öğrencilerine zengin bir ders programı sunmaktadır. Öğrenciler ilk üç yıllarında, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çok kapsamlı bir eğitim aldıktan sonra dördüncü yıllarını University of Liverpool’da tamamlayacaklardır. Dördüncü yıllarında, öğrenciler bir yıllık araştırma projesi oluşturup yürüterek hem bir araştırma ekibinin içinde yer alma ve araştırma deneyimlerini zenginleştirme hem de kendilerini bir alanda uzmanlaştırma olanağı bulacaklardır. Öğrenciler bu yıl içinde ayrıca, Türkiye’de psikolojinin daha yeni gelişmekte olan bilişsel sinir bilimi, adli psikoloji, bağımlılık psikolojisi gibi çok önemli temel ve uygulamalı alanlarında en yeni araştırmaları yapan dünya çapında akademisyenlerden, donanımlı laboratuvar ortamlarında istedikleri alanlarda seçimli dersler alabileceklerdir.

Akademik ortamı iki ayrı kültürde ve dilde deneyimlemenin öğrencilerin akademik formasyonunu, sosyal becerilerini ve yazılı ve sözlü İngilizce becerilerini çok zenginleştireceğini öngörmekteyiz. Programdan mezun olanlar hem İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji lisans diplomasına hem de University of Liverpool’dan Bachelor of Science (BSc) derecesine sahip olacaklardır. Öğrenciler hem İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin hem de University of Liverpool’ın Psikoloji bölümlerinin zorunlu derslerinin hepsini tamamlayacakları için programdan kuvvetli bir donanımla mezun olacaklardır.

* Bu programa yeni öğrenci alınmamaktadır.