Program Yapısı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Lisans Programı, Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde yer alan üç lisans programından (Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Avrupa Birliği İlişkileri) birini oluşturmaktadır. Bu bölüm ile ilişkili olan Bölge Araştırmaları odaklı bir Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, Uluslararası Ekonomi-Politik Yüksek Lisans Programı, Avrupa Etüdleri Yüksek Lisans Programı ve Siyaset Bilimi Doktora Programı ile vakıf üniversiteleri içerisinde öğrenci ve mezun sayısı itibariyle en önde gelen bölümlerin başında yer almaktadır. 

Siyaset Bilimi Lisans Programı Türkiye’deki diğer uluslararası ilişkiler bölümlerinden özellikle akademik özgürlük ve çalışma konularının geniş yelpazesi ile ayrışmaktadır. Uluslararası standartlarda ders programı ve ders içerikleri, farklı alanlarda ve konularda uzmanlaşmayı mümkün kılan ders çeşitliliği sağlamaktadır. Bunlardan başlıcaları Dünya Siyaseti ve Diplmasi Tarihi, Türkiye Siyaseti ve Dış Politikası, Siyaset Felefesi ve Sosyolojisi, AB ve Ortadoğu Siyaseti, İstatistik ve Araştırma Yöntemleri, Uluslararası Ekonomi-Politik başlıklarıdır. Bunların dışında Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih gibi farklı disiplinlerden geniş bir seçmeli ders yelpazesi de sunulmaktadır. Bu bağlamda, çok geniş çift ana dal ve yandal programlarına başvuru yapmak mümkün olabilmektedir. 

Siyaset Bilimi Lisans Programı; Avrupa Birliği Enstitüsü, Jean Monnet Kürsüsü, Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Stratejik Araştırmalar Merkezi olmak üzere İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin çok sayıdaki araştırma merkezine ve enstitüsüne de destek vermektedir. Ayrıca, FP7 projeleri, Almanya Çalışmaları, Fransa Çalışmaları, Sivil Toplum Diyaloğu ve farklı Sertifika Programları ile de ögrencilerine yeni ufuklar açmayı amaç edinmiştir.

Siyaset Bilimi Lisans Programı’nı diğer programlardan ayıran temel özelliklerden biri de İngilizce öğrenimine verilen yüksek dereceli önemdir. Öğrenimlerini bölümümüzde tamamlayan mezunlarımızın İngilizceyi aktif kullanabilmeleri temel önceliklerimizden birisidir. Ayrıca lisans eğitimi boyunca Erasmus işbirlikleri ile ilişkili olarak öğrencilerimizin ikinci bir yabancı dil (Almanca, Fransızca ve Rusça gibi) öğrenmeleri de teşvik edilmektedir. Bu bağlamda, Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesi altında, 19 ülke ve 24 üniversiteye yayılmış Erasmus değişim programları ile her yıl 20’si diğer bölümlerle ortak olmak üzere 116 öğrenciye uluslararası değişim imkanı sunmaktadır. Ayrıca İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya, Meksika, ABD, Almanya, Portekiz, Brezilya, Peru ve Tayland gibi ülkelerle Laurate Değişim Programları uygulanmaktadır. Ayrıca Kanada, Japonya, ABD, Güney Kore ve İsviçre gibi ülkelerle uygulanan İkili Değişim Anlaşmaları da bulunmaktadır. Bunların dışında VU University Amsterdam ve University of Westminster ile geçtiğimiz yıldan bu yana akademik işbirliği çerçevesinde görüşmeler de sürdürülmektedir.