Hakkında

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’na bağlı olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Sportsnet Group işbirliğiyle kurulan Spor Yöneticiliği Bölümü, dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen spor endüstrisinin ihtiyaç duyduğu; sportif mülkiyet yönetimi, spor odaklı pazarlama iletişimi ve marka yönetimi alanlarında söz sahibi olabilecek uzmanların sektöre kazandırılması amaçlanıyor.

Spor, gerek insana ait en önde gelen olgulardan biri olarak, gerekse terminolojik olarak uç noktalara varan geniş yelpazede bir algıya sahip. Toplumların kültürel yapılarına ve sporla olan öykülerine de bağlı olarak çok farklı noktalarda anlamlar ifade edebiliyor. Bunun temel gerekçesi insanlığın geçmişine uzanan binlerce yıllık tarihi ile çok ama çok büyük bir yer kaplıyor olması.

Bugün 1.6 trilyon USD’lik hacmiyle dünyanın en büyük endüstrilerinden biri... Global ilaç endüstrisinin 1.1 trilyon USD’a ulaştığı, otomotiv endüstrisinin satışlarının 1.8 trilyon dolar olarak gerçekleştiği dünya ekonomisinde spor ve spora bağlı endüstriler de çok büyük bir pay alıyor. 1.6 trilyon, sporun tüketiciden kazandığı yayın, bilet, merchandising gelirleri, spora yapılan tesis yatırımları, spor kurumları/kulüpleri arasında dönen sıcak para (500 milyar USD), devletlerin gençlik üzerinden yaptığı spor yatırımları (200 milyar USD), spor üzerinden oynanan bahis (400 milyar USD), sportif merkezler (100 milyar USD), spor malzemeleri (320 milyar USD), spor besin endüstrisi (35 Milyar USD) rakamlarından oluşuyor. Sadece ABD’de oluşan rakamlara bakıldığında, dünyanın en büyük eğlence endüstrisi olduğu düşünülen Hollywood’dan 7 kat daha büyük bir endüstri oluştuğu görülebiliyor.

Özellikle iletişim teknolojilerinin bu denli geliştiği günümüzde spor ve onun kolları artık sadece düzenlendiği ülke sınırlarında kalmıyor, tüm dünyada zaman ve mekana bağlı kalmaksızın takip ediliyor.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nun amacı, bireysel ve takım olarak fiziksel güç gerektiren alanda sporcu, antrenör, teknik direktör yetiştirmek değil. Sporun dünyanın en önemli iletişim aracı olduğu gerçeğinden hareketle bu sektörün üst kademeleri için bu bilinçte yöneticiler yetiştirmek. Büyük organizasyonların durağı haline gelen, spor endüstrisinde her yıl önemli mesafe kat eden ülkemizde, sektörün benzer faaliyetleri yürütebilecek donanımda yetişmiş elemanlara, spor kulüplerini ve federasyonları çağın koşullarına uygun şekilde yönetebilecek profesyonellere teslim edilmesi gerekliliğinden hareket ederek, kaliteli, sektörün gerektirdiği mevzuata hakim, uluslararası alanda hizmet entegrasyonunu sağlayabilecek donanıma sahip öğrenciler yetiştirilmesi hedefleniyor.
Bu doğrultuda, BİLGİ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nun mezunları, çeşitli branşlardaki federasyonlarda, spor kulüplerinin yönetim kademelerinde, yazılı ve görsel spor medyasında çalışabilecek donanıma sahip olacaklar.

Spor Yöneticiliği Lisans Programı’nda, İngilizce Hazırlık Sınıfı zorunludur. Bölüm ders müfredatının %30’u İngilizcedir.