Çift Ana Dal-Yan Dal Programları

Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri, yönetmelikte belirlenen çift ana dal ya da yan dal koşullarını ve varsa fakültelerin belirledikleri ek koşulları sağlamaları durumunda kendi ana dal programları dışında herhangi bir alanda çift ana dal programına başvurabilirler.

 

Çift Ana Dal

Çift ana dal eğitim-öğretimi, Üniversitemizin bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, ikinci bir diploma almak amacıyla Üniversitemizin diğer bir lisans veya önlisans programına; bir önlisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin ise ikinci bir önlisans diploması almak amacıyla Üniversitemizin diğer bir önlisans programına devam etmesidir.

Aynı anda birden fazla çift ana dal programına veya aynı lisans programında hem ikinci ana dala hem yan dala kayıt yapılması mümkün değildir. Ancak, aynı anda farklı lisans programlarında ikinci ana dala ve yan dala kayıt yapılabilir. Çift ana dal öğrenimi sırasında genel not ortalaması iki kez 2,60’ın altına veya ikinci ana dala ilişkin not ortalaması iki kez 2,00’ın altına düşen öğrencinin ikinci ana dal programından kaydı silinir ve öğrenci çift ana dal öğrencisi statüsünü yitirir.

Başvuru Koşulları

  • Başvurulan yarıyıl başında kayıtlı olunan lisans programının o yarıyıla kadarki zorunlu dersleri ile kredi yükünün tamamlanmış olması ve derslerin tümünden başarılı olunması
  • En az 3,00 GNO
  • Program başarı sıralamasında yüzde 20’lik dilime girilmiş olması veya esas ana dala başladığı yıl itibarıyla ikinci ana dal programının taban puanını karşılaması (Üniversitenin veya diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından ders alınan hallerde yaz okulu sonrasındaki sıralama esas alınır.)
  • Başvurduğu programın özel koşullarını karşılıyor olması gerekir. (Önkoşul dersler ve başarı sıralaması)

Başvuru Tarihleri

Çift ana dal için en erken 3., en geç 5. yarıyıl başında başvurulabilir.

Başvuru tarihleri Akademik Takvim’de ilan edilir.

 

Ayrıntılı bilgi ve yönerge için tıklayınız.

  

Yan Dal

Yan dal, bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders aldığı bir programdır. Kayıtlı olunan lisans programına “ana-dal”, başvurusu kabul edilen lisans programına ise “yan dal” denir.

Aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yapılamaz. Yan dal programına devam edilebilmesi için ana dal not ortalamasının en az 2,40 olması gerekir. Bu şartı sağlayamayan veya alması gereken veya alabileceği dersler açılmış olmasına rağmen yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.

Başvuru Koşulları

  • En az 2,60 GNO
  • Başvurulan yarıyıl başında kayıtlı olunan lisans programının o yarıyıla kadarki zorunlu dersleri ile zorunlu kredi yükünü tamamlanmış olması ve derslerin tümünden başarılı olunması
  • Yan dal programına kabul edilen öğrenciler ilgili yan dal programında yer alan derslerin ön koşullarını ve özel koşullarını (eğer varsa) almakla yükümlüdürler.

Başvuru Tarihleri

  • Yan dal için en erken 3., en geç 6. yarı yılın başında başvurulabilir.
  • Başvuru tarihleri Akademik Takvim’de ilan edilir.

 

Yan Dal Program bilgisi için tıklayınız.