Özel Yetenek Sınavı

Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 puan alan ve liseden mezun olmaya hak kazanan öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü özel yetenek sınavına başvurabilmektedirler.

Özel yetenek sınavı iki aşamadan oluşmaktadır: Adaylar ilk olarak spor yöneticiliği alanına, ulusal ve uluslararası spor endüstrisine dair ilgilerinin ve bilgilerinin ölçüldüğü çoktan seçmeli bir sınava tâbi tutulmaktadırlar. Bu sınavda başarılı olan adaylar, bölümde aranan belli özelliklerin sınandığı bir mülakata girerler.

Adayların TYT puanı, orta öğretim başarı puanı ve özel yetenek sınavından aldıkları puanların dikkate alındığı bir hesaplama sonucunda yerleştirme puanları (YP) belirlenmektedir. YP sırasına göre o yıl için belirlenen kontenjan sayısı kadar öğrenci alınır ve ilk 4’e giren öğrenciler %100 ve ardından gelen öğrenciler ise %50 burs imkânına sahip olurlar.

Bölümde verilen derslerin en az %30’u İngilizce olarak verildiğinden yabancı dil bilgisi de önemli bir gereksinimdir. Dil bilgisi, üniversitemiz tarafından yapılan BİLET sınavıyla ölçülmektedir. Bölüme girmeye hak kazanan adayların İngilizce dil bilgisi yeterli olmadığı takdirde, bu adaylar İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamladıktan sonra bölüme başlayabilirler.

NOT: Özel yetenek sınavı tarihleri ÖSYM’nin belirlediği takvim doğrultusunda kesinleştirilip İstanbul Bilgi Üniversitesi web sitesinde ilan edilmektedir.