Program Yapısı

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, Türkiye’de de hızla büyüyen -spor iletişimi ve mülkiyet yönetimi alanları başta olmak üzere- tüm spor endüstrisinde, donanımlı insan gücü ihtiyacı her geçen gün artıyor. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Programı, aktif, girişken, özgüveni ve problem çözme kabiliyeti yüksek, modern sporun ihtiyaçları ile başa çıkabilecek yeteneklerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi hedefliyor, öğrencilerine eğitim süreci içinde bile büyük kurumların kapılarını açıp, teorik ve pratik beceriyi bir arada edinmelerini istiyor. Program, zengin müfredatı ile, öğrencilerini iletişim, işletme, finans, hukuk, ekonomi, psikoloji gibi alanlardaki teorik bilgilerle donatmanın yanı sıra,  2. sınıftan itibaren özellikle spor pazarlaması ve iletişimi, etkinlik ve mülkiyet yönetimi konularında uzmanlaştırarak; son sınıfta ise spor kulüpleri, spor federasyonları, sporu bir iletişim mecrası olarak kullanan ticari firmalar, kamusal alanda sporu yöneten idari kurumlarda iki dönem boyunca çalışmalarını zorunlu tutarak “Spor Yöneticiliği’ni yaşarken öğrenmelerini planlıyor. 

Öğrencilerini;

  • Yönetim biliminin tamamına hakim, 
  • Pazarlamayı iyi bilen,
  • Araştırmacı ve güncel bilgilere sahip,
  • İstatistiki yetkinlikleri gelişmiş,
  • Sporun farklı dallarına takipçi ve katılımcı olan,
  • Sporu iletişim aracı olarak kullanabilen,
  • Girişimcilik becerileri yüksek,
  • Finans yönetimini bilen
  • Mülkiyet yönetimi ve spor sponsorluğu konusunda uzman 

bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.