Bankacılık ve Finans Bölümü *

bölüm hakkında

Bankacılık ve Finans Lisans Programı’nın amacı öğrencilerinin uluslararası işletmelerin stratejik ve rekabetçi alanlardaki ihtiyaçlarına uygun yönetim konularında daha iyi analiz ve karar verme yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlamaktır. Rekabetin giderek arttığı işletmelerde ihtiyaç duyulan analitik eğitimi sunmak ve mezunları çalışma hayatında başarılı kılmak programın temel amacıdır. Program, öğrencilere temel bankacılık ve finans kavramları ve teorilerini içeren derslerin yanı sıra ilgi alanlarına göre seçmeli dersler sunarak akademik gelişmeleri takip edebilme imkânı sunacaktır.

Derslerin teorik ve uygulamaya dönük boyutlarında grup çalışmaları, projeler, vaka analizi ve staj çalışmaları gibi öğrencilerin eğitim sürecine etkin katılımlarını sağlayan akademik yöntemler kullanılacaktır. Öğrencilerin bilimsel yöntemler ve araştırma teknikleri dersleri kapsamında bilgisayar laboratuarlarında, veri analizi tekniklerini uygulamaları, bankacılık ve finans konusunda bilgisayar programlarını kullanmaları ile öğrencilerin teknoloji altyapılarını geliştirmek ve teknoloji kullanımlarını arttırmak amaçlanılmaktadır. Üniversitemizin elektronik ortamda zengin bankacılık ve finans alanındaki kitap, bilimsel dergi ve veritabanlarına ulaşımı sağlayan kütüphanesi öğrencilere akademik, teknolojik açıdan kaynak sağlamaya yardımcı olacak, özgür bir çalışma ortamı sunacaktır.


Bankacılık ve Finans Programı, CFA Enstitüsü (Chartered Financial Analyst Institute) Üniversite Üyelik Programı’nın bir katılımcısıdır.

Bankacılık ve Finans Programı, CFA Program Partner® olarak,  kendi ders programına CFA Program Konu Havuzu’nun (CBOK) en az yüzde 70'ini dahil ederek ve programda CFA Institute “Code of Ethics”  and “Standards of Practice”'e vurgu yaparak kabul edilmiştir.

CFA Enstitüsü Üniversite Üyelik Programı’nın bir parçası olarak, Bankacılık ve Finans Programı müfredatı profesyonel uygulamaya sıkı sıkıya bağlıdır ve öğrencilerine CFA sınavlarına girmeye hazırlanması için en uygun içeriği sunmaktadır. Bu programa katılım sayesinde, BAF her yıl CFA Sınavları için sınırlı sayıda öğrenci için bursu almaya hak kazanır.
CFA sınavlarına burs başvurusu için “ CFA Student Application Process ” dosyasındaki adımları takip ediniz.

CFA Istitute University Affiliation Program


* Bölüme bağlı lisans programına yeni akademik dönemde öğrenci alınmayacaktır.