Danışma Kurulu

BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Sema Bayraktar Tür (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanı)     

Dr. Narod Erkol (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Görevlisi)    

Muhammet Doğan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Araştırma Görevlisi)     

Dr. Öğr. Üyesi Deniz İkizlerli (İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi)    

Dr. Mithat Bülent Özmen (İGDAŞ GM)     

Bülent Şenver  (Türkiye Etik Değerler Merkezi, Herkese Kitap Vakfı, Türklider Merkezi kurucusu)      

Anar Almen (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Mezunu)    

Bankacılık ve Finans Danışma Kurulu

ÖZGEÇMİŞLER

BÜLENT ŞENVER
“Duayen Bankacı” Bülent Şenver, uluslararası bir bağımsız dış denetim şirketinde on bir yıl görev yaptıktan sonra bankacılık hayatına atıldı. Türk bankacılık sistemi için Merkez Bankası tarafından yaptırılan tekdüzen hesap planı, yönetim raporlama sistemi ve uzaktan gözetim sistemi ve erken uyarı sistemi gibi uygulamaların proje başkanlığı görevini üstlendi.
Yirmi beş adet Türk bankasının bağımsız dış denetiminde görev aldıktan sonra Şenver, çeşitli bankalarda sırasıyla önce Genel Müdür Yardımcısı, sonra Genel Müdür ve daha sonra da Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.
Duayen bankacı Bülent Şenver, Türk bankacılık sisteminde birçok ilk uygulamaya imzasını atmış finans camiasının önemli isimlerinden biri. 
Türkiye’de ilk “Resimli Kredi Kartı” uygulaması, “ALO24 Telefon Bankacılığı”, “Varlığa Dayalı Menkul Kıymet” ihracı, dört büyük futbol külübü için “Taraftar Kartları”, kartla karpuz alma dönemini başlatan ilk “Migros Kart”,“Günübirlik Kredi”, “Telefondan Milli Piyango” bilet satınalma uygulaması, “Avrupara Mevduat”, “Dünyapara Mevduat”  gibi birçok yeni ürün ve hizmeti yaratıp Türk halkına sunan Şenver iki kez de  “Yılın Bankacısı” seçildi.
“Kurumsal Yönetişim”, “Stratejik Planlama”, “Risk Yönetimi”, “Finans Yönetimi” ve “Etik Liderlik” konularında şirket sahiplerine ve üst yönetimlerine “Koçluk ve Danışmanlık” hizmetleri veren Şenver, çeşitli üniversitelerde de “Bankacılık” konularında dersler vermektedir.
“Türkiye Etik Değerler Merkezi”, “Herkese Kitap Vakfı” ve “Türklider Merkezi”nin kurucusu olan Bülent Şenver, “Banka Bilançoları Nasıl Analiz Edilir”, “Kulağınıza Küpe Olsun”, “Gençlere Mektup” ve “Başardın” isimli kitapların da yazarıdır.

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN
Dr. Mithat Bülent Özmen, 1988-1992 yılları arasında AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi okudu. Mezuniyetinin ardından T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaya başlayan Özmen, 1994 yılında T. İş Bankası Teftiş Kurulu’na katıldı.
Çeşitli banka ve finansal kuruluşların satın alma, birleşme, kuruluş ve tasfiye gibi kritik süreçlerinde aktif görevler üstlenen Özmen, 1994 yılında Hazine Müsteşarlığı’nca T. İş Bankası’na verilen TYT Bank’ın tasfiye işlemlerinde; yine 1999-2001 yıllarında TMSF gözetim ve denetiminde Etibank, Interbank ve Esbank’ın birleşme ve tasfiye çalışmalarında söz konusu üç bankayı temsil eden çalışma grubu içerisinde görev aldı. 
2003 yılında Dışbank adına TMSF bünyesinde yer alan Pamukbank’ın satın alınması ve yine söz konusu banka adına Vakıfbank’ın özelleştirilmesi projelerine katılan Özmen; aynı yıl içerisinde BankEuropa’nın kuruluş ve faaliyete geçme çalışmaları kapsamında bireysel krediler departmanının kuruluşunda yer aldı.
2004 yılında AB Jean Monnet Burs Programı kapsamında University of Kent, Brussels School of International Studies’de uluslararası ilişkiler yüksek lisans derecesi alan Özmen; 2005 yılında Millennium bcp’nin Lizbon’da yerleşik yasal uyum merkez grubuna dahil oldu. Bu çerçevede, grup bünyesinde yer alan BankEuropa’nın yasal uyum departmanını kurup yöneten Özmen; 2007 yılında Deutsche Bank iştiraki DD Mortgage’ın kuruluş çalışmaları kapsamında, Deutsche Bank’ın İngiltere ve İspanya’da yerleşik mortgage merkezlerindeki iş akışı çalışmalarına katıldı. 
DD Mortgage'da kredi ve operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı ve icra kurulu üyesi olarak çalışan Özmen'in, Türkiye’de dar ve orta gelirli hane halklarının konut sorununun çözümüne yönelik yeni bir finansal model öneren doktora tez çalışması, aynı adla Türkiye Bankalar Birliği tarafından kitap olarak yayımlandı.
Halihazırda TMSF yönetiminde Boydak Holding CFO'su olan Dr. Özmen, Okan Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesidir.

DENİZ İKİZLERLİ

Dr. Deniz İkizlerli 1993 yılında Kırklareli Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) Bölümü’ne girdi. 1999 yılında bölümden mezundan olduktan sonra bir süre aile işi ile ilgilendi. Daha sonra tekrar akademiye dönme düşüncesiyle 2005-2007 yılları arasında İngiltere’de Durham Üniversitesi’nde finans alanında MPhil derecesi, 2007-2010 yılları arasında da yine aynı üniversiteden finans alanında doktora derecelerini almıştır. 2011-2015 arası İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak çalışmış, 2015 Eylül ayından bugüne kadar da tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları olarak yatırımcı davranışı ve davranışsal finans konuları ön plana çıkmaktadır. Bu alanlarda uluslararası makale ve sunumları da bulunmaktadır.

SEMA BAYRAKTAR
Sema Bayraktar, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra iki yıl boyunca Esbank’da Management Traniee olarak çalıştı, bankaların farklı bölümlerinde çalışarak tecrübe kazandı. 1993 yılında Yüksek Öğretim Kurulu burslusu olarak Amerika’da yükseköğrenim görme hakkı kazandı. 1995 yılında Drexel University’nden Finans’ta Yüksek Lisans derecesini ve 2000 yılında da Uluslararası Finans’ta Doktora derecesini aldı. Drexel University’de ayrıca kısmi zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapmıştır. Daha sonra Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi İşletme bölümlerinde ders vermiştir. 2006 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. KOBİ, risk yönetimi, döviz kuru, piyasalararası ilişki üzerine makaleleri vardır. 

MUHAMMET DOĞAN 
Muhammet, Trakya Üniversitesi’nden Bankacılık alanından 2016’da mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İngilizce Muhasebe Finansman Bölümü’nde yüksek lisansa başlamıştır.  Şu an itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.