Program Yapısı

Programın ana hedefi, gerekli teorik / pratik bilgi ve becerileri olan öğrenciler yetiştirerek mali sektörün etkinliğini, verimliliğini ve sürdürülebilirliğini geliştirmektir. Bu amaçla hem  ihtiyaçlarını takip edebilmek için sektör ile yakın ilişki geliştirir hem de sektörün tekrarlayan sorunlarını kendi geliştirdiği yenilikçi ve analitik yöntemlerle çözmeyi amaçlar.Program aynı zamanda öğrencilere etik değerler ve sosyal sorumluluk aşılamayı kendine bir görev kabul eder.  

Program bankacılık ve finansal hizmetler sektöründe çalışmayı planlayan kişiler için hem akademik hem de pratik eğitim vermektedir. Ayrıca kendi kariyerlerinde ilerlemek için bilgilerini geliştirmek/yenilemek isteyen finans kurumu profesyonelleri de programın hedef kitlesi içindedir. Program; kurumsal finansman, finansal danışmanlık, ticari ya da yatırım bankacılığı, sigorta, risk yönetimi, türev piyasalar ve ilgili alanlarda kariyer yapmak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır.  

Bankacılık ve Finans Programı dört (4) yıllık bir programdır. Mezun olmak için, bir öğrenci dört yıllık dönemde yaklaşık eşit olarak dağıtılmış en az 240 krediyi başarıyla tamamlamış olmalıdır. Programın öğretim dili İngilizce'dir. Nitelikli kadromuzun akademik çalışmalarının yanı sıra, iş dünyasının deneyimli yöneticilerinin derslere katılımı da öğrencilere mevcut bankacılık ve mali konularda güncel bilgilerin aktarılmasını sağlar. Akademik eğitim; öğrencilerin etkin katılımını teşvik eden vaka analizleri, bilgisayar atölyeleri, web tabanlı çalışmalar, danışman yönetiminde bağımsız çalışmalar gibi yöntemler ve finansal kurumlarda staj imkanları ile desteklenmektedir.  

Programın Amaçları: 

 • Öğrencilere bankacılık ve finans alanında gerekli bilgileri kazandırmak,  
 • Bankacılık ve finans alanındaki çeşitli kurumları bilimsel bazda yönetebilecek öğrenciler yetiştirmek,  
 • Sektörün taleplerine yanıt verecek şekilde programın gereklerini güncelleyerek finans topluluğuna hizmet etmek,  
 • Mali bilinci yayma, eğitim programları sunma ve danışmanlık hizmetleri yoluyla topluma hizmet etmek,  
 • Bankacılık ve finansın farklı disiplinlerinde bilimsel araştırmalar yapmak, 
 • Bankacılık ve finans sektörünün tekrarlayan sorunlarına yenilikçi, analitik ve etik çözümler geliştirmek. 

 

Programın Öğrenim Çıktıları:

 • Bankaların ve mali piyasaların işleyişi hakkında kapsamlı, ayrıntılı bilgi ve anlayışa sahip olmak.  
 • Çevresel (ekonomik, sosyal, siyasi, hukuki ve etik) eğilimlerin ve finansal hizmetler sektörü üzerindeki etkilerinin farkındalığına ve analiz yeteneğine sahip olmak,  
 • Finansal konularda kararlar vermek ve problemleri çözmek için gerek manuel gerekse bilgisayar tabanlı nicel ve niteliksel araç ve yöntemleri kullanabilmek,  
 • Kişisel sorumluluk ve mesleki davranış kodlarının farkında olmak,  
 • Finansal sorunların çözümünde durumların kritik olarak değerlendirebilmesi için uygun araştırma yöntemlerini kullanabilmek,  
 • Uygun analitik araç ve teknikleri kullanarak karmaşık finansal ve piyasa ile ilgili sorunları tanılayabilmek ve bu sorunlarla başa çıkabilmek,  
 • Konuşma, yazma, ve elektronik medya kullanımı ile yoluyla uzman ve uzman olmayan kitlelere karmaşık fikirleri ve argümanları anlatabilme yeteneği kazanmak,  
 • Takım oluşturma ve takım içinde etkin çalışabilmek, gerektiğinde takımın proaktif lideri olmak ve çatışmaları yönetebilmek.


CFA Enstitüsü Üniversite Üyelik Programı:

Bankacılık ve Finans Programı, CFA Enstitüsü (Chartered Financial Analyst Institute) Üniversite Üyelik Programı’nın bir katılımcısıdır. 

Bankacılık ve Finans Programı, CFA Program Partner® olarak,  kendi ders programına CFA Program Konu Havuzu’nun (CBOK) en az yüzde 70'ini dahil ederek ve programda CFA Institute “Code of Ethics”  and “Standards of Practice”'e vurgu yaparak kabul edilmiştir. 

CFA Enstitüsü Üniversite Üyelik Programı’nın bir parçası olarak, Bankacılık ve Finans Programı müfredatı profesyonel uygulamaya sıkı sıkıya bağlıdır ve öğrencilerine CFA sınavlarına girmeye hazırlanması için en uygun içeriği sunmaktadır. Bu programa katılım sayesinde, BAF her yıl CFA Sınavları için sınırlı sayıda öğrenci için bursu almaya hak kazanır. CFA sınavlarına burs başvurusu için “CFA Student Application Process” dosyasındaki adımları takip ediniz.

CFA Istitute University Affiliation Program