Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı Lisans Programı, eğitim sürecinde öğrencilerin tasarım ve uygulama kabiliyetlerini geliştirerek, sektörel ihtiyaçlara cevap verecek profesyoneller yetiştirmeyi hedefler. 

Bu doğrultuda, öğrencilerin bölüme kabulü yetenek sınavıyla gerçekleştirilir. Yetenek sınavının tarihi İstanbul Bilgi Üniversitesi web sitesinde sınavdan yaklaşık 1 ay önce ilan edilir. 

Yetenek sınavı çizim, mülakat ve portfolyo olarak 3 aşamalı değerlendirme süreçlerinden oluşmaktadır. Bu üç aşama aynı gün içerisinde tamamlanmaktadır. 

Birinci Aşama: Çizim Sınavı

Öğrenci sınav günü ilk olarak diğer adaylarla birlikte çizim sınavına alınır. 

Çizim sınavı için gerekli malzemeler:

 • çizim kağıdı  (35x50)
 • yumuşak uçlu çizim kalemi
 • silgi
 • kalemtıraş
 • tükenmez kalem ya da dolmakalem 

Çizim kağıdı Moda Tasarımı Bölümü tarafından temin edilir. Diğer malzemelerin aday tarafından getirilmesi gerekir.

Çizim sınavının içeriği canlı model, obje, imgesel çalışmalardan oluşabilir.

Değerlendirme ölçütleri: 

 • kompozisyon
 • oran-orantı
 • perspektif
 • estetik ve teknik
 • çizgi ile ifade
 • yaratıcılık

 Çizim sınavı kompozisyonuna göre 1-1,5 saat arasındadır. 

İkinci Aşama: Mülakat  

Çizim sınavından sonra öğrenciler mülakat sınavına alınır. Bu mülakatlarda öğrenciler juri üyelerine kendilerini tanıtırlar. Jüri, öğrencinin moda tasarımına olan eğilimini, geçmiş yıllarda bu alanla ile ilgili yaptığı faaliyetleri ve entelektüel birikimini göz önünde bulundurarak belirler.

Üçüncü Aşama: Portfolyo

Öğrenciler yetenek sınavına gelirken yanlarında moda tasarımına ait çalışmaları kapsayan “portfolyolarını” da getirmelidir. Portfolyo öğrencinin geçmiş çalışmalarını özetleyen, yeteneklerini sergilediği bir dosya niteliğinde olmalıdır.

Portfolyoda yer alan çizimler karakalem, marker, sulu boya gibi farklı tekniklerle uygulanabilir. Moda tasarımı dışında obje, canlı model ve imgesel çizimlerinin yanı sıra fotoğraf ve moda yazarlığına dair çalışmalar da bulunabilir.  

Yukarıdaki kriterlerin değerlendirilmesi sonucu adayın toplam yetenek sınavı puanı belirlenir. 

* Portfolyo sınav günü incelendikten sonra aynı gün içerisinde öğrenciye tekrar teslim edilmektedir.