Diğer Ulusal Fonlar

İstanbul Kalkınma Ajansı

İstanbul Kalkınma Ajansı, ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak hedefinde olan projeleri, araştırmaları ve araştırma altyapılarını desteklemektedir.

İstanbul Kalkınma Ajansı desteklerinden yararlanabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

 • Kalkınma Ajansı’nın Açık Bir Destek Programının Bulunması:
  • Kurumlar her zaman ve her konuda destek başvurusunda bulunamazlar. Yalnızca, bulundukları bölgede faaliyet gösteren ajansın yayınladığı başvuruya açık çağrılar kapsamında başvuru yapılabilir.
 • Destek Programında Belirtilen Uygunluk Kriterlerinin Karşılanması:
  • Başvuru Sahibi:Başvuru yapacak kurumun hukuki statüsü, başvuru rehberinde belirtilen kurum türleri arasında olmalıdır.
  • Faaliyetler:Sunulacak projenin konusu ve faaliyetleri, program öncelikleriyle alakalı ve rehberde belirtilen kısıtlar bakımından uygun olmalıdır.
  • Maliyetler: Proje kapsamında yapılacak harcamalar, rehberde belirtilen çerçevenin dışına çıkmamalıdır.
 • Başvuru kurallarına ve istenilen doküman formatına sadık kalınması:
  • Tüm projelerin rehberde belirtilen şekil şartlarına uygun bir formatta sunulması gerekmektedir. Başvuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve ve istenen diğer evrakların sunulması zorunludur.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

İstanbul Kalkınma Ajansının Sağladığı Destekler

1. Güdümlü Proje Desteği

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

2.Teknik Destek

Ajansın ilgili kurum ve kuruluşların teknik kapasitelerinin artırılması amacıyla, herhangi bir mali destek vermeksizin mevcut personeliyle ya da hizmet alımı yoluyla sağladığı destek türüdür.

3.Proje Teklif Çağrısı

Ajans tarafından yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

4.Fizibilite Desteği

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına verilen doğrudan mali destek türüdür. Fizibilite desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir. Destek süresi en fazla bir yıldır.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği projelere göz atmak için tıklayın.  


SALT Araştırma Fonları

Türkiye’nin mimarlık, tasarım, sosyal ve ekonomik tarihi ile güncel sanat belleğini bir araya getiren SALT Araştırma, basılı yayınların yanı sıra dijital arşiv belgelerini araştırmacıların kullanımına sunmaktadır. SALT Araştırma’nın görsel ve maddi kültür araştırmalarına yönelik fonları, mimarlık ve tasarım, sosyal ve ekonomik tarih ile güncel sanat alanlarındaki özgün belgelerin edinimini ve incelenmesini hedefleyen projeleri desteklemektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Tarih Vakfı Araştırma Fonları

Tarih Vakfı, “kurum tarihi”, “eğitim”, “demokrasi ve insan hakları”, “kültürel miras ve yerel tarih” başlıklarında bilimsel araştırma projelerini ve sözlü tarih” çalışmalarını desteklemektedir.

Tarih Vakfı’nın bugüne kadar desteklediği proje örneklerini incelemek ve yeni destekler hakkında bilgi edinmek için tıklayın.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) Araştırma Fonları

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), üniversite ve sanayi işbirliği modeli ile bilginin ürüne dönüştürülerek planlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmayı amaçlamaktadır. Sağlık bilimi ve teknolojisi alanlarında bilimsel araştırmaları desteklemektedir.

Desteklenen projeler ve çağrı takvimi için tıklayın.