TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Fonları

ARDEB 1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı’nın amacı, üniversitelerin AR-GE potansiyellerinin artırılmasına yönelik belirlenecek çağrı başlıkları kapsamındaki projelerin desteklenmesidir.

Proje Süresi:

Proje süresinin üst sınırı çağrı duyurusunda belirtilmektedir. Proje süresi 36 ayı geçmemektedir.

Proje Bütçesi:

Proje bütçesinin üst sınırı ve bütçe ile ilgili diğer konular çağrı duyurusunda belirtilmektedir.

Başvuru:

Program, çağrılı sistemle çevrimiçi başvuru almaktadır. Üniversitelerin AR-GE potansiyelinin artırılmasına yönelik açılacak çağrı başlıkları, başvuru koşulları, çağrı usulü ve çağrıya özel diğer konular TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilir.

Değerlendirme:

Çağrı özelinde proje önerilerinin değerlendirme yöntemi TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilir. Değerlendirme sonucunda proje önerilerine destek kararı TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından verilir.

Daha fazla bilgi için tıklayın.

 

ARDEB 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlere çözüm sunulması için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemektir.

Proje Süresi:

Proje süresi en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi:

2020 yılı için, araştırma projeleri destek üst limiti (burs dâhil, proje teşvik ikramiyesi (PTİ) ve kurum hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 720.000 TL’dir. Burslar ile ilgili üst sınırlar aşağıda verilmiştir:

Burs Mikatarı Üst Sınırları

Niteliği

Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse

Ücretli Çalışıyor İse

Lisans Öğrencisi

750 TL/Ay

-

Yüksek Lisans Öğrencisi

3.000 TL /Ay
(BİDEB bursiyeri olması halinde 500 TL ilave edilir)

550 TL/Ay

Doktora Öğrencisi

3.500 TL /Ay
(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.000 TL ilave edilir)

650 TL/Ay

Doktora Sonrası Araştırmacı

4.500 TL /Ay
(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.500 TL ilave edilir)

-

Ayrıca makine ve teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilmekte, altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmemektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayın.

 

ARDEB 1002 - Hızlı Destek Programı

Hızlı Destek Programı’nın amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

Proje Süresi:

Proje süresi en fazla 12 aydır.

Proje Bütçesi:

2020 yılı için Hızlı Destek Programı kapsamındaki projelere verilen destek üst limiti (burs dahil) yıllık 45.000 TL’dir. Bu program kapsamında yürütücü ve araştırmacılara proje teşvik ikramiyesi (PTİ) ödemesi yapılmamaktadır. Burslar ile ilgili üst sınırlar aşağıda verilmiştir:

Burs Mikatarı Üst Sınırları

Niteliği

Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse

Ücretli Çalışıyor İse

Lisans Öğrencisi

750 TL/Ay

-

Yüksek Lisans Öğrencisi

3.000 TL /Ay
(BİDEB bursiyeri olması halinde 500 TL ilave edilir)

550 TL/Ay

Doktora Öğrencisi

3.500 TL /Ay
(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.000 TL ilave edilir)

650 TL/Ay

Doktora Sonrası Araştırmacı

4.500 TL /Ay
(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.500 TL ilave edilir)

-

Daha fazla bilgi için tıklayın.

 

ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı

Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı’nın amacı, TÜBİTAK Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim ve teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurtiçinde yapılan AR-GE projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

Proje Süresi:

  • Küçük ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
  • Orta ve büyük ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi:

2020 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (burs dâhil, proje teşvik ikramiyesi (PTİ), kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  • Küçük ölçekli projelerin bütçesi: 750.000 TL’ye kadar
  • Orta ölçekli projelerin bütçesi: 750.001 - 1.500.000 TL
  • Büyük ölçekli projelerin bütçesi: 1.500.001 - 3.750.000 TL

Burslar ile ilgili üst sınırlar aşağıda verilmiştir:

Burs Mikatarı Üst Sınırları

Niteliği

Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse

Ücretli Çalışıyor İse

Lisans Öğrencisi

750 TL/Ay

-

Yüksek Lisans Öğrencisi

3.000 TL /Ay
(BİDEB bursiyeri olması halinde 500 TL ilave edilir)

550 TL/Ay

Doktora Öğrencisi

3.500 TL /Ay
(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.000 TL ilave edilir)

650 TL/Ay

Doktora Sonrası Araştırmacı

4.500 TL /Ay
(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.500 TL ilave edilir)

-

Daha fazla bilgi için tıklayın.

 

ARDEB 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı’nın amacı; Türkiye’de ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığı azaltacak ve/veya Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak ulusal veya uluslararası yeni bir ürün, süreç, yöntem, model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.

(1001, 1505 ve 1005 programlarının karşılaştırmalı tablosu için tıklayınız.)

Proje Süresi:

Proje süresi en fazla 18 aydır.

Proje Bütçesi:

2020 yılı için, proje destek üst limiti (burs dâhil, proje teşvik ikramiyesi (PTİ)* ve kurum hissesi hariç) 300.000 TL’dir. Burslar ile ilgili üst sınırlar aşağıda verilmiştir:

Burs Mikatarı Üst Sınırları

Niteliği

Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse

Ücretli Çalışıyor İse

Lisans Öğrencisi

750 TL/Ay

-

Yüksek Lisans Öğrencisi

3.000 TL /Ay
(BİDEB bursiyeri olması halinde 500 TL ilave edilir)

550 TL/Ay

Doktora Öğrencisi

3.500 TL /Ay
(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.000 TL ilave edilir)

650 TL/Ay

Doktora Sonrası Araştırmacı

4.500 TL /Ay
(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.500 TL ilave edilir)

-

Ayrıca, makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilmekte, altyapı oluşturmaya yönelik projeler desteklenmemektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayın.

 

ARDEB 1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

Kamu kurumlarının AR-GE ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)” toplantısında alınan karar doğrultusunda Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) başlatılmıştır.

Program ile kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi yerine AR-GE’ye dayalı tedarik yöntemi; teknolojik nitelikli ürün ve sistem tedariğinin yurtdışından yapılması yerine ulusal kaynaklardan sağlanması ve bu tür ürün ve sistemler için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması hedeflenmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayın.

 

ARDEB 3501 - Kariyer Geliştirme Programı

Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. Genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amaçlanmaktadır.

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ

2020 yılı için Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenecek projelerin destek üst limiti (burs dâhil, proje teşvik ikramiyesi (PTİ) ve kurum hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 360.000 TL'dir. Burslar ile ilgili üst sınırlar aşağıda verilmiştir:

Burs Mikatarı Üst Sınırları

Niteliği

Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse

Ücretli Çalışıyor İse

Lisans Öğrencisi

750 TL/Ay

-

Yüksek Lisans Öğrencisi

3.000 TL /Ay
(BİDEB bursiyeri olması halinde 500 TL ilave edilir)

550 TL/Ay

Doktora Öğrencisi

3.500 TL /Ay
(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.000 TL ilave edilir)

650 TL/Ay

Doktora Sonrası Araştırmacı

4.500 TL /Ay
(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.500 TL ilave edilir)

-

Ayrıca, makine ve teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilmekte, altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmemektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayın.

TÜBİTAK Araştırma Fonlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası fonlar hakkında detaylı bilgiye Faydalı Linkler bölümünden ulaşabilirsiniz.