AB Fonları

Ufuk2020 (Horizon 2020) Programı

Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları; Avrupa’da dünya çapında bilimsel bilginin üretilmesini hedefleyen çok yıllı ve çokuluslu programlardır. Avrupa’da üniversite-sanayi işbirlikleri oluşturulması ve AB üye ülkeleriyle aday ülke ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler arasında ortaklıklar kurulması yoluyla, Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) bilim ve teknoloji alanındaki araştırma kapasitesini tümden geliştirmeyi ve Avrupa’nın sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamayı amaçlar.

Bu programların sekizincisi, 2014-2020 yılları arasında devam etmekte olan Ufuk2020 Programı'dır. 80 milyar avro bütçe ile yürütülen program, “Bilimsel Mükemmeliyet”, “Endüstriyel Liderlik” ve “Toplumsal Sorunlar” başlıkları altında 3 dikey ve “Mükemmeliyetin Yaygınlaştırılması” ile “Toplum ile Toplum için Bilim” alanlarında 2 yatay alanda yürütülmektedir.


 

Avrupa Komisyonu'nun temel hedefi olarak, İklim Değişikliği ile Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma'nın, Ufuk2020 Programı altındaki her alanda desteklenen projelerin neredeyse tümüyle ilişkilendirilmiş olması beklenmektedir. Detaylı bilgiye buradan ulaşılabilirsiniz.

Ufuk2020 Programı'nın başvuru ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgi için tıklayın.