Diğer Uluslararası Fonlar

Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (Marie Skłodowska Curie)

Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri  (MSCA) nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa’yı ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir. MSCA, Ufuk2020 Programı altında sunduğu yenilikçi araştırma eğitimi fırsatları, kariyer ve bilgi paylaşımı olanakları, uluslararası ve sektörler arası hareketlilik programları ile araştırmacıların diledikleri araştırma alanında 20 yıldır birlikte çalışmalarını sağlayan bir yapıdır.

MSCA kapsamında her yaşa ve her kariyer basamağına uygun bir destek mekanizması mevcuttur. Anılan destek mekanizmaları şunlardır:

  • Bireysel Burslar (Individual Fellowships - IF): Doktora derecesine ya da en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip araştırmacılar için burs desteği sağlamaktadır. Bireysel burslar kapsamında, Avrupa ve Avrupa dışındaki ülkelerde araştırma faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye’ye dönmeyi planlayan veya henüz dönmüş araştırmacılar desteklenmektedir.
  • Araştırma-Yenilikçilik Değişim Programı (Research Innovation Staff Exchange-RISE): Asgarî ve azamî deneyim şartı olmadan, her seviyeden araştırmacının kurumunu terk etmeden katılabileceği bir değişim programıdır. RISE Programı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlar aracılığı ile Türkiye ile Avrupa içinden ve dışından ülkeler arasında gerçekleştirilecek araştırmacı personeli, teknik ve idarî personel değişimi yoluyla sektörler (akademi/sanayi) ve ülkeler arası bilgi, teknoloji ve tecrübe transferinin sağlanması hedeflenmektedir.
  • Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks - ITN): Henüz doktora derecesini almamış ya da 4 yıldan az araştırma deneyimi olan araştırmacılar için burs desteği imkânı sağlamaktadır. Desteklenen ITN projeleri kapsamında, proje ortağı kuruluşlar yenilikçi bir konuda araştırma yaparken, araştırma pozisyonları açarlar ve kariyerlerinin başındaki araştırmacıları (yüksek lisans, doktora öğrencileri gibi) istihdam ederek eğitirler. Avrupa Komisyonu ise bu projelerde istihdam edilen araştırmacılara burs imkânı sunar.
  • Burslara Katkı Fonu (COFUND): Program kapsamında, Türkiye’de araştırma bursu veren ya da vermeye aday kuruluşlar desteklenmektedir. COFUND ile Türkiye’den hâli hazırda araştırma projelerine yönelik burs ve destek mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluşturmak isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programların desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara ek fon sağlanması hedeflenmektedir. COFUND’a burs programı başvurusunda bulunan kuruluşun önerileri onaylandığı takdirde, bu kuruluşlar Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmakta ve böylece ulusal kuruluşlar aracılığıyla burs imkânları sunulmaktadır.

Proje önerileri tüm araştırma alanlarında yazılabilir.  Araştırmacılar araştırma yapacakları alanları ve sektörleri seçmekte serbesttirler.

MSCA fırsatları üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının, araştırma altyapılarının, araştırma yapmakta olan sivil toplum kuruluşlarının, KOBİ’lerin ve büyük sanayi kuruluşlarının katılımına açıktır ve “araştırma” ve “yenilikçilik” kavramlarını odağına almaktadır. Hazırlanacak proje önerilerinin araştırma yapmayı önerirken, mutlaka uluslararası hareketliliği içermesi de beklenmektedir. Bu bağlamda, projelerde yer alan araştırmacılar kariyer gelişimlerini sağlamak için bir ülkeden başka bir ülkeye giderek araştırma yapmayı kabul ederler ve bu doğrultuda fonlanırlar. 

Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları hakkında detaylı bilgi için tıklayın.