ERC

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Öncül Araştırma Bireysel Destekleri

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC), öncül (frontier) araştırma projelerini ve bu projeleri gerçekleştirecek olan bilim insanlarını sadece bilimsel mükemmeliyet kriterine göre değerlendirerek fonlamaktadır.

ERC tarafından alınan kararlar ERC Bilim Konseyi’nde bulunan bilim insanları tarafından alınmakta, değerlendirmeler de yine alanında söz sahibi bilim insanları tarafından yapılmaktadır.

  • ERC bir ev sahibi kuruluş altında çalışacak bir araştırmacıyı ve araştırmacının ekibini destekler. Bu bakımdan diğer Ufuk2020 programlarından farklılık göstermektedir.
  • ERC’de konu kısıtlaması yoktur. Fen bilimleri, doğa bilimleri, matematik gibi alanlarla beraber sosyal bilimler, disiplinlerarası ya da çok disiplinli alanlardaki projeler de ERC çağrılarına başvurabilir.
  • ERC’nin amacı ulusal programlarla fonlanması genellikle zor olan büyük bütçeli ve yüksek riskli/yüksek kazanımlı öncül akademik araştırma projelerine kaynak sağlamaktır.
  • Projenin yürütüleceği kurumun (üniversite, araştırma enstitüsü, özel sektör, vb.) bir AB üyesi veya Türkiye gibi asosiye ülkede kurulmuş olması şartı aranmaktadır.
  • Ayrıca araştırmacı şu anda Avrupa ya da asosiye ülkede olmasa da ERC tarafından fonlandığında zamanının %50’sini Avrupa ve/veya asosiye ülkede geçirmeyi taahhüt ederek başvuru yapabilir.

ERC genç ve deneyimli araştırmacıları kendi kulvarlarında daha adil değerlendirebilmek amacıyla 3 tip destek sunmaktadır. Bu destekler “Starting Grant (StG)”, “Consolidator Grant (CoG)” ve “Advanced Grant (AdG)”dir. ERC, 2018 Çalışma Programı'nda en az iki en fazla dört araştırmacının bir araya gelerek başvurabileceği “Synergy Grant (SyG)” çağrısını da desteklerine eklemiştir. ERC bunların dışında, ERC projesi yürüten baş araştırmacılara özel ek destek olan “Proof of Concept (PoC)” desteğini de sunmaktadır.

ERC desteklerine ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

1. Starting Grant (StG)

2. Consolidator Grant (CoG)

3. Advanced Grant (AdG)

4. Synergy Grant (SyG)

5. Proof of Concept (PoC)

 

Araştırmacılar, 2020 kodlu ERC çağrıları için doktoralarını 1 Ocak 2013- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında aldıysa Starting Grant’e (StG), 1 Ocak 2008-31 Aralık 2012 tarihleri arasında aldıysa Consolidator Grant’e (CoG), doktora derecelerinden bağımsız olarak son 10 yıl içerisinde aktif bir şekilde ileri düzey araştırma yapmaktaysa Advanced Grant’e başvuruda bulunabilirler.

 

 

Bazı özel durumlarda bu tarihlerin uzatılması mümkündür:

  • Doğum (Doğan her çocuğuk için doktora öncesi veya sonrası olmasına bakılmaksızın en az 18 ay)
  • Askerlik, uzun süreli hastalık veya klinik eğitim (resmi belgelerle kanıtlanabildiği sürece)

 

2020 Çağrı Takvimi

Starting, Consolidator, Advanced ve Synergy Grant çağrıları yılda bir kez yayınlanır. Yılda bir kez yayınlanan Proof of Concept Grant çağrılarının ise 3 farklı kapanış tarihi vardır. Çağrıların her yıl yaklaşık aynı zamanlarda ve bir kez açılması beklenmektedir. Çağrı açık olduğu sürece başvuru yapılabilir. Fakat araştırmacıların hazırlıklara başlaması için çağrının açılmış olması gerekli değildir. Araştırmacıların ERC’nin tekrar başvurma kurallarını ve doktora tarihlerini göz önünde bulundurarak gelecek senelerde yayınlanacak çağrılara hazırlanmaları ve TÜBİTAK EBAG Programı’ndan destek almaları mümkündür.

 

ERC destekleri ve politikaları ile ilgili daha detaylı bilgi için ERC'nin resmî anasayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Fonlanan Projeler

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi ve Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayhan Kaya, “Popülizm Çağında Yerlilik, İslamofobizm ve İslamizm: Avrupa’da Sosyo-Ekonomik ve Politik Olanın Kültürleştirilmesi ve Dinselleştirilmesi” projesiyle ERC Advanced Grant desteğini almaya hak kazanmıştır. ERC, Prof. Dr. Kaya’nın araştırma projesine verdiği destek ile ilk kez Türkiye’den bir üniversiteye sosyal bilimler alanında “Advanced Grant” araştırma desteği sunmuştur. Detaylı bilgi için tıklayın.