Ekip

Prof. Dr. Gonca Günay, Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Gonca Günay, orta ve lise öğrenimini İzmir Amerikan Lisesi’nde 1992’de tamamladı. 1996’da Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans, 1998’de Koç Üniversitesi’nden MBA derecesi ile mezun oldu. 2004’te Dokuz Eylül Üniversitesi’nde işletme alanında doktora derecesi aldı. Yönetim ve organizasyon alanında yaptığı araştırmalar için, 2006 yılında Columbia Üniversitesi İşletme Okulu’nda misafir araştırmacı ve 2010 yılında Harvard Üniversitesi İşletme Okulu’nda doktora sonrası Fulbright bursiyeri olarak bulundu.

2001’de İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerini, 2001-2012 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, 2012-2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde, 2013-2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, 2014-2015 yılında ise Kadir Has Üniversitesi’nde sürdürdü. 2015’ten itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi olarak yönetim ve organizasyon alanında akademik çalışmalarına devam etmektedir. Bu dönemde yönetimin temelleri, stratejik yönetim, müzakere, yaratıcılık ve inovasyon alanlarında dersler vermiştir. Araştırma ilgi alanlarının odağında davranış yönlü girişimcilik çalışmaları ve kadın çalışmaları yer almaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Dağhan Gökdel, Rektör Danışmanı

İstanbul Saint Joseph Lisesi’nden 1999 yılında mezun olduktan sonra 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini, 2007 ve 2011 yıllarında ise Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden sırasıyla yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 2012 yılında UT-Austin, Biomedical Engineering bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştı. 2013 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma konuları arasında biyomedikal ve optik mikrosistemler, mikroelektromekanik sistemler ve algılayıcı teknolojileri bulunmaktadır.

Eda TANOĞLU, Proje Sorumlusu

Eda Tanoğlu, 2006-2010 yılları arasında kamu sektöründe Avrupa Birliği projeleri uzmanı olarak görev yaptı. 2007-2009 yılları arasında yürütülen DOKAP Bölgesel Kalkınma Hibe Destek Programı’nda proje izleme uzmanı olarak; 2009’da Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı’nda MFİB adına bağımsız değerlendirici olarak çalıştı.

2010-2016 yılları arasında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda (DOKA), izleme ve değerlendirme uzmanı olarak görev yaptı. DOKA adına Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) desteğiyle bölgesel kapasitenin artırılmasını amaçlayan uluslararası projede proje yürütücülüğü görevini üstlendi.

2010’da Japonya’da “Participatory Local Social Development (PLSD) Yaklaşımı Eğitimi” aldı. Proje bileşenleri; yerel ürün üretimi, eko-turizm, göç, atık yönetimi, hibe programlarının etki analizleri olan Japonya örneklerinin TR90 Bölgesine uygulanması konusunda sahada çalışmalar yürüttü. 2016’da “Marmara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin kurulması-TÜBİTAK 1601” projesinde Modül 3 Uzmanı olarak görev yaptı. 2018 yılından beri BİLGİ Projeler Ofisi’nde yöneticilik görevini yürütmektedir. Üniversitede lisans ve lisansüstü programlarda proje yönetimi alanında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

Sinem Bağçe, Proje Uzmanı

Sinem Bağçe, lisans öğrenimini 2011’de Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde, yüksek lisans öğrenimini ise 2013 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü’nde tamamladı.  Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde iktisat alanında doktora öğrenimine devam etmekte, “Türkiye İşgücü Piyasası’nda Etnisite ve Kimlikler: Mülteciler ve Romanlar” üzerine çalışmaktadır.

2012-2018 yılları arasında, Yeditepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Bağçe, 2018-2019’da İstanbul Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü’nde, girişimcilik ve ticarileşme sorumlusu olarak bilimsel bilginin ticarileşmesi, iş ve kaynak geliştirme üzerine çalışmalar yürüttü. 2018’de “Finlandiya Hükümeti Gelişmekte Olan Ülkeler Doktora Araştırma Bursu” ile Helsinki Üniversitesi’ne bağlı Center for Philosophy of Social Science’da misafir araştırmacı olarak bulunarak davranışsal iktisat metodolojisi üzerine çalıştı. 2019’dan beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Projeler Ofisi’nde bireysel destekler, proje geliştirme ve yürütme süreçlerinde proje uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Melis Zeybek, Proje Uzman Yardımcısı

Melis Zeybek, 2018’de Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İşletme Lisans Programı’ndan mezun oldu. MCBÜ Tıp Fakültesi ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü desteğiyle “Organ Bağışına Farkındalık” projesini yürüttü. 2019’da ESAS Holding bünyesinde bulunan Esas Sosyal’in geliştirdiği ve desteklediği İlk Fırsat Programı ile Darüşşafaka Cemiyeti’nde mali işler uzman yardımcısı olarak görev yaptı. Program kapsamında birçok sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yaparak sivil toplum alanında yürütülen yardım projelerine katıldı. 21.yy Yetkinlikleri ve Mentorlük eğitimlerini tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Projeler Ofisi’nde proje uzman yardımcısı olarak çalışmaktadır. Eğitim, tanıtım ve farkındalık çalışmalarına, projelerin insan kaynakları süreçlerine ve  iç fonların yürütülmesine destek vermektedir.

Hilal Mula, Muhasebe Görevlisi

Hilal Mula, 2008-2010 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi’nde çalıştı. 2010-2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Planlama ve Analiz Bölümü’nde görev aldı. 2013’ten bu yana Finansal Muhasebe Bölümü’nde tüm iç ve dış fonlu projelerin muhasebe ve finansal raporlama süreçleriyle ilgili görev almaktadır.