Topluma Hizmet Uygulamaları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koronavirüs (COVID-19) pandemisi sürecinde pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte kamuoyunun doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak topluma yönelik destek ve bilgilendirme çalışmaları yürütmektedir. 

Bu çalışmalar kapsamında Koronavirüs pandemisinin yaratabileceği olumsuz psikolojik etkilerin önüne geçmeye yönelik psikososyal destek ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmiştir. Toplumun Koronavirüs ile ilgili doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla akademisyenlerimiz tarafından medya veya etkinlikler aracılığıyla kamuoyu düzenli olarak bilgilendirilmiştir.

Sosyal mesafelenme koşulları nedeniyle evde geçirilen pandemi sürecinde çevrimiçi olarak erişilebilecek arşivler, etkinlikler, yayınlar toplumla paylaşılmış ve internetin güvenli kullanımı için bilgilendirme çalışmaları yürütülmüştür.

Koronavirüs Enfeksiyonu Online Ruhsal Destek Programı (KORDEP)

BİLGİ Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı, İstanbul Valiliği İl Pandemi Kurulu'nun yetkilendirmesi ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen Koronavirüs Enfeksiyonu Online Ruhsal Destek Programı’nın (KORDEP) paydaşları arasında yer almaktadır. 

KORDEP, İstanbul’da Koronavirüs salgını nedeniyle tedavi görenler, yakınlarını kaybedenler, olağanüstü koşullar altında salgınla mücadele eden sağlık çalışanları, yalnız yaşayan yaşlılar, engelliler, göçmenler gibi salgından etkilenen kişilere yardım etmek üzere oluşturulan bir “psikolojik destek” hattıdır.

BİLGİ Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı öğrenci ve mezunları KORDEP’e başvurarak yardım almak isteyen kişilere çağrı merkezi aracılığıyla ruhsal ve psikososyal destekte bulunmaktadır. 

Detaylı bilgi için tıklayın. 

BİLGİ Psikolojik Danışmanlık Birimi (PDB) Faaliyetleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarının bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine yardımcı olmayı ve onlara karşılaştıkları sorunlarla daha iyi baş etmelerini sağlayacak becerileri kazandırmayı amaçlayan Psikolojik Danışmanlık Birimi (PDB), Koronavirüs pandemisi sürecinde tüm bireysel danışmanlık süreçlerini çevrim içi platformlara taşıyarak sürdürmektedir. Yeni bireysel danışmanlık başvuru ve değerlendirme süreçleri de buna uygun olarak güncellenmiş ve BİLGİ öğrencisi ve çalışanlarıyla web sayfasında paylaşılmıştır. 

Koronavirüs pandemisi sürecinde hastalığa dair kaygılar, evde uzun süreli vakit geçirme kaynaklı ruhsal ve ilişkisel güçlükler ve uzaktan eğitim sürecine adaptasyona dair zorluklar yaşanabileceği öngörülerek bu ihtiyaçlara yönelik olarak psiko-eğitim çalışmaları planlanmış ve uygulanmıştır. Psikolojik Danışmanlık Birimi web sayfasında “Covid-19 ve Ruh Sağlığı” başlığı oluşturularak BİLGİ öğrencileri ve çalışanlarına yönelik aşağıdaki başlıklarda bilgilendirme ve “kendine yardım” broşürleri paylaşılmıştır:

 • Koronavirüs ile ilgili Kaygılar ve Baş Etme Önerileri

 • Uzaktan Eğitimde Odaklanma ve Performans Kaygısı

 • Korona Döneminde Uykusuzluk ve Baş Etme Önerileri

 • Korona Günlerinde İçsel Hesaplaşmalar

 • Korona Zamanında İlişkiler - Çok Uzak ve Çok Yakın

Psikolojik Danışmanlık Birimi, devam eden bireysel danışmanlık ve psiko-eğitim süreçlerinin yanı sıra, sürecin ilerleyen dönemlerinde beliren öğrenci ve çalışan ihtiyaçlarını da takip etmekte ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda yeni çalışmalar planlamaktadır.

BİLGİ Psikolojik Danışmanlık Merkezi (PDM) Faaliyetleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ile işbirliği içinde faaliyet gösteren Psikolojik Danışmanlık Merkezi (PDM), BİLGİ mensubu olmayan kişilere psikolojik destek hizmeti vermektedir. Bu merkezde yetişkinler, çocuk ve ergenler, çift ve aileler ile yürütülen tüm psikolojik destek çalışmaları Koronavirüs pandemisi sürecinde çevrim içi platforma taşınmıştır ve ücretsiz olarak sürdürülmektedir. 

PDM bünyesinde Koronavirüs pandemisinin toplum ruh sağlığı ve kişilerarası ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik çalışmalar da yürütülmektedir. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak ebeveyn ve öğretmenlerin, çocukların evde olduğu bu sürece uyumlarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, devam eden danışmanlık süreçlerine ek olarak “Salgın Sırasında Ebeveynlik” başlıklı grup çalışmaları çevrim içi ve ücretsiz olarak hayata geçirilmiştir. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı mezunlarının katkıları ile bir gönüller ağı oluşturularak çocuklu ailelere yönelik ücretsiz çevrim içi terapiye yönlendirme hizmeti de sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra aşağıdaki başlıklarda pandemi odaklı bilgilendirme metinleri hazırlanarak web sayfasında paylaşılmıştır. 

 • Kayıp ve Yas - Çocuklar

 • Sevilen Biri Hastalığa Yakalandıysa Çocuklara Nasıl Açıklanır?

 • Ergenle 7-24

 • Kayıp ve Yas - Yetişkinler

 • Pandemi Döneminde İştah ve İştahsızlık

 • Öğretmen Broşürleri 1 - Öğretmenler için Yeni Bir Dönem

 • Öğretmen Broşürleri 2 - Okul Öncesi ve İlkokul

 • Öğretmen Broşürleri 3 - Ortaokul ve Lise

 • Pandemide Ayrı Kalan Çiftler

Mayıs ayının ilk haftasında yayınlanmak üzere öğretmenlere ve ebeveynlere yönelik 2 webinar da hazırlanmıştır. Merkez, sosyal sorumluluk bilinci ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrenci ve mezunlarının katkıları ile süreç boyunca BİLGİ mensubu olmayan bireylerin ve ailelerin psikolojik destek ihtiyacını karşılamayı ve/veya onları ücretsiz uygun yardım kaynaklarına yönlendirmeyi sürdürmektedir. 

Koronavirüs ile ilgili Kamuoyunu Bilgilendirme Faaliyetleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi, öğrenci ve çalışanlarının COVID-19 ile ilgili doğru bilgilere ulaşmalarını sağlamak, bu süreçte yetkili kurumlarca toplum sağlığı için alınması gerektiği belirtilen önlemleri yaygınlaştırmak amacıyla üniversite web sitesinde “Koronavirüs Önlemleri” başlıklı bir web sayfası oluşturmuştur. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 10 Mart 2020 tarihinde “Yeni Koronavirus (Covid-19) Hakkında Bilinenler Bilinmeyenler” semineri düzenlenmiş; virüsün bulaşma yolları ve virüsten korunma yöntemleri katılımcılarla paylaşılmıştır. (Seminere ilişkin detaylı bilgi için tıklayın.) 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Koronavirüs pandemisinin olası etkileri, bu etkilere karşı alınması gereken önlemler veya yapılabilecekler konusunda medya aracılığıyla akademisyenlerinin değerlendirmelerini kamuoyu ile düzenli olarak paylaşmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar doğrultusunda basında çıkan haberlerin bir kısmına aşağıda yer verilmiştir:

 • Koronavirüs Günlerinde Çocuk Olmak - BİLGİ Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesude Atay (Haber için tıklayın.)

 • Korona psikolojimizi nasıl etkiledi; ruh sağlığımızı nasıl koruyacağız?- BİLGİ Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı Koordinatörü Prof. Dr. Tamer Aker (Haber için tıklayın.)

 • Boşanmalar salgına dönüşebilir mi? – BİLGİ Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yudum Söylemez (Haber için tıklayın.)

 • Odaklanmada güçlük çeken çocuklar için öneriler – BİLGİ Psikolojik Danışmanlık Birimi (Haber için tıklayın.)

 • Futbolun korona faturası yalnızca Avrupa’da yaklaşık 27 milyar TL- BİLGİ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cem Tınaz (Haber için tıklayın.)

BİLGİ Kütüphanesi Faaliyetleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi, Koronavirüs pandemisi sürecinde öğrencilerin, akademisyenlerin ve toplumun akademik bilgi kaynaklarına erişimini sağlamak üzere kütüphane web sitesinde yeni bir web sayfası oluşturmuştur.

Koronavirus pandemisi sebebiyle eğitim ve araştırmayı desteklemek için yayıncı ve sağlayıcılarla görüşmeler ve konu ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Koronavirus pandemisi nedeniyle Sage Yayınevi, Michigan University Press, JoVE, Kanopy, Duke University Press, Wiley Online Library, BMJ, Cochrane Library, Dynamed, NLM/GenBank, UptoDate gibi yayıncı ve içerik sağlayıcıların eğitim ve araştırmayı desteklemek amacıyla ücretsiz erişime açtığı 40’tan fazla veri tabanı bu sayfada derlenerek erişime açılmış ve sosyal medya aracılığı ile de duyurulmuştur. Web sayfası yeni bilgi kaynakları ile sürekli güncellenmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi’nin e-kütüphanesinde yer alan e-kitap, e-dergi, online film, veri tabanı gibi elektronik kaynaklara kütüphanenin web adresi üzerinden 7/24 erişilebilmektedir. Koronavirüs pandemisi sürecinde elektronik kaynakların belirli süreyle artırılması hedeflenmiştir. Bu süreçte 500.000 olan e-kitap sayısı 568.000’e, 62.500 olan e-dergi sayısı 87.500’e, 74.000 olan online film sayısı 120.000’e ve 125 olan veri tabanı sayısı 155’e çıkarılmıştır. Kütüphane otomasyon sisteminde gerekli çalışmalar yapılarak tüm bu kaynaklara BİLGİ öğrencileri ve akademisyenlerinin erişmesi sağlanmıştır. Bu veri tabanlarından bazıları aşağıda belirtilmiştir. 

ACM Digital Library: Programlama ve bilgi teknolojileri alanında tam metinli dergilere, konferans bildirilerine ve diğer yayınlara erişim sağlamaktadır.

American Society of Civil Engineers (ASCE) Library: İnşaat mühendisliği, bilim ve teknoloji ile ilgili kitap, dergi, konferans ve standartlara erişim sağlamaktadır.

Bloomsbury Applied Visual Arts: Görsel sanatlar alanında 170’ten fazla elektronik kitaba erişim sağlamaktadır.

Bloomsbury Architecture Library: Mimarlık, mimari tarihi, tasarım, peyzaj ve iç mekân konularında 42 elektronik kitaba ve 2.300’den fazla fotoğraf, çizim ve bina planına erişim sağlamaktadır.

Bloomsbury Design Library: Tasarım ve el sanatları konularında 70’ten fazla elektronik kitaba, 100’den fazla tasarımcı sayfasına erişim sağlamaktadır.

Bloomsbury Drama Online: 2.500’den fazla oyun metnine ve 360’dan fazla sesli tiyatro oyununa erişim sağlamaktadır.

Bloomsbury Food Library: Tarih, sosyoloji, antropoloji, kültürel çalışmalar, insan coğrafyası, sürdürülebilirlik, tarım, mutfak sanatları, siyaset bilimi, kalkınma çalışmaları, gıda bilimi ve beslenme alanlarındaki tüm disiplinlerde 90'dan fazla e-kitaba erişim sağlar.

Bloomsbury Popular Music: Küresel popüler müziğe dair 140'tan fazla kitap serisine ve 65 e-kitaba erişim sağlar.

BSOL Online: ISO, IEC, EN, BS gibi organizasyonlardan tüm endüstrilere ait 77.000’den fazla standardı içermektedir.

Cambridge Textbooks: Bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, matematik, tarih, sosyoloji ve psikoloji konularında 700’den fazla ders kitabına erişim sağlamaktadır. 

Communication Source: İletişim, radyo, televizyon, sinema, basın, yayın alanlarında 720’den fazla tam metin dergiye, 1.000’den fazla özet ve indeks bilgisine, 18.000’den fazla terimi içeren sözlüğe ve 120’den fazla tam metin kitaba erişim sağlamaktadır.

De Gruyter: Teknoloji, tıp, beşeri, sosyal ve fen bilimleri alanlarında 353 akademik dergiye erişim sağlamaktadır.

eBook Harvard Business Review Collection: Harvard Business Review Press tarafından yayımlanan liderlik, strateji, inovasyon, teknoloji ve yönetim alanlarında 630’dan fazla e-kitaba erişim sağlar.

Passport (Euromonitor International): Endüstriler, ekonomiler, tüketiciler, ülkelerin makroekonomik ve sosyoekonomik verilerine ilişkin pazar araştırmalarına, istatistiklere ve analizlere erişim sağlar.

Gale Reference Complete: Mühendislik, tarih, politika, sosyoloji, politika, felsefe, ekonomi alanında 20.000’den fazla dergiye, 629.269’dan fazla referans kaynağına, 6.574’den fazla elektronik kitaba, 2.300’den fazla gazeteye ve 357.250’den fazla birincil edebi kaynağa tam metin erişim sağlamaktadır. 

HukukTürk: Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları, AİHM Kararları, T.C. Mevzuatı, T.C. Mevzuat Grupları, hukuk bibliyografyası, Resmi Gazete ve kanun tasarılarını içeren kapsamlı bir veri tabanıdır.

Humanities Source Ultimate: Tarih, edebiyat, felsefe, sanat, sahne sanatları ve iletişim bilimleri konularında 1.685’den fazla tam metin dergiye erişim sağlamaktadır.

Informs PubsOnline: Operasyon araştırması, yönetim bilimleri ve analiz alanında 16 dergiye erişim sağlar.

JoVE Science Education: Türkçe ve İngilizce altyazılı biyoloji, fizik, kimya, mühendislik, çevre bilimleri, psikoloji alanlarında 12.000'den fazla videoya erişim sağlar. Ayrıca, her videoda test soruları vardır. 

Kanopy: 30.000’den fazla belgesele, filme ve eğitici videolara erişim sağlamaktadır.

OnArchitecture: Mimarlık ve tasarım üzerine dünya çapındaki en etkili çağdaş mimarların eserleri, deneyimleri ve mimarlık alanı ile ilgili konuların derin ve ayrıntılı bir panoramasını sunan konularda 400'den fazla videoya erişim sağlar.

Political Science Complete: Uluslararası ilişkiler, sosyal bilimler, siyaset ve hukuk alanlarında 770’den fazla tam metin dergiye, 330 kitaba, 50.000’den fazla konferans bildirisine erişim sağlamaktadır.

Sage Research Methods: Sosyal bilimler alanında 1000’den fazla kitap, referans çalışması, dergi makalesi ve öğretim videolarına erişim sağlar.

Sayısal Kitap: Klasik, modern ve çağdaş kurgu, edebiyat ve tarih alanlarında 1.300’den fazla elektronik kitaba erişim sağlamaktadır.

SPORTDiscus with Full Text: Spor öğretimi, beslenme, eğitmenlik ve antrenörlük, spor felsefesi, spor psikolojisi, spor hukuku ve yasaları, fizik tedavi konularında 650’den fazla tam metin dergi, 110’dan fazla tam metin kitap ve 3.800’den fazla video kaydına erişim sağlar.

Statista: Sektör ve ülke raporlarını, görünüm raporlarını, piyasa tahmini gibi 80.000’den fazla konu ve 1.000.000’dan fazla istatistiğe erişim sağlamaktadır.

Turcademy: Doğa bilimleri, sağlık bilimleri, mühendislik bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, hukuk, müzik ve güzel sanatlar alanında 5.000'den fazla Türkçe e-kitaba erişim sağlamaktadır.

UpToDate: 25 Uzmanlık alanında 7.100'den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 11.600'den fazla konu başlığına erişim sunan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemine erişim sağlar. Ayrıca, UpToDate, Wolters Kluwer Health tarafından yayımlanan COVID-19 ve hasta eğitim bilgilerine ilişkin güncel bilgilere erişim sağlamaktadır.

BİLGİ Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi Faaliyetleri

BİLGİ Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi, Koronavirüs pandemisinin yarattığı sosyal mesafelenme koşullarında evde geçirilen sürede toplumun kültür sanat kaynaklarına erişimini kolaylaştırmak için web sitesinde dijital platformların derlendiği bir liste yayınlamıştır. 

Pandemi sürecinde dünya ölçeğinde çeşitli kurum, kuruluş ve organizasyonlar tarafından dijitale aktarılan içeriklerin yer aldığı listede müzik, film, kitap, dergi gibi kaynakların yanı sıra kütüphane arşivleri, etkinlik kayıtları, online arşiv ve 360 derece tur imkânı sunan müzeler, çevrimiçi gezilebilecek tarihi mekânlar ve sergiler yer almaktadır. Ayrıca listede ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi sanat ve dil derslerine de erişmek mümkündür. Liste sık sık güncellenmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

BİLGİ Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Faaliyetleri

Koronavirüs pandemisi sürecinin yarattığı sosyal mesafelenme koşulları, yetişkinler kadar çocukların da internet kullanımını artırmıştır. BİLGİ Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “Çocuk Gizliliği Projesi” kapsamında çocuklar için internetin güvenli kullanımı ve veri gizliliği konusunda eğitici bir sunum hazırlamıştır. 

Sunumda, çocuklara sahip oldukları haklar, internetten nasıl daha iyi yararlanabilecekleri ve güvenlik için nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılmaktadır. 

Sunuma ulaşmak için tıklayın.   

Aday Öğrencilere Yönelik Faaliyetler

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koronavirüs pandemisi sürecinde aday üniversite öğrencilerine yönelik yürüttüğü faaliyetleri çevrimiçi ortama taşımıştır. 

Farklı disiplinlerden İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim elemanlarının konuşmacı olarak katıldığı çevrimiçi “Tadımlık Dersler” serisi ile aday öğrencilerin üniversite tercih süreçlerinde akademisyenler ile tanışması, bir üniversite dersini deneyimlemesi ve merak ettikleri sorulara cevap alabilmeleri amaçlanmaktadır.