Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koronavirüse (COVID-19) karşı alınan önlemler doğrultusunda öğrencilerinin öğrenim süreçlerine kesintisiz ve en iyi şekilde devam edebilmeleri için 23 Mart 2020 tarihi itibarıyla uzaktan öğretim sürecine başlamıştır. 

Bu süreçte İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin lisans, önlisans ve yüksek lisans programlarında tüm dersler, uzaktan eğitim araçlarıyla uyumlu bir şekilde yapılandırılmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde dersler BİLGİ Learn sistemi üzerinden gerçekleşmektedir.

Senkron ve Asenkron Uygulamalar

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde uzaktan öğretim sürecine geçiş ile birlikte lisans, önlisans ve yüksek lisans programlarında dersler senkron ve asenkron olarak uzaktan eğitim araçlarıyla gerçekleşmiştir. Senkron olarak gerçekleşen tüm derslerin ayrıca asenkron ders materyalleri mevcuttur.

Ders sayısı

Yöntem

Lisans

881

Senkron Collaborate/Zoom/Skype

Önlisans

241

Senkron Collaborate/Zoom/Skype

Yüksek Lisans

228

Senkron Collaborate/Zoom/Skype

Lisans

220

Asenkron /Blackboard

Önlisans

44

Asenkron /Blackboard

Yüksek Lisans

45

Asenkron /Blackboard


Sınav Uygulamaları

18 Nisan- 4 Mayıs 2020 tarihleri arasında sınavlar uzaktan eğitim araçları kullanılarak yapılmıştır. 214 dersin sınavı Blackboard test araçları aracılığıyla 80 oturumda senkron olarak gerçekleşmiştir. Senkron sınavlara toplam 21.148 öğrenci katılmıştır.


Tarih

Oturum/ Saat

Öğrenci Sayısı

Ara sınav

18.04.2020

9

1070

Senkron /Blackboard

19.04.2020

9

1530

Senkron /Blackboard

20.04.2020

5

773

Senkron /Blackboard

21.04.2020

5

1014

Senkron /Blackboard

22.04.2020

5

2240

Senkron /Blackboard

24.04.2020

2

926

Senkron /Blackboard

25.04.2020

8

2822

Senkron /Blackboard

26.04.2020

9

2274

Senkron /Blackboard

27.04.2020

2

753

Senkron /Blackboard

28.04.2020

2

1121

Senkron /Blackboard

29.04.2020

2

1109

Senkron /Blackboard

30.04.2020

2

1195

Senkron /Blackboard

2.05.2020

9

1473

Senkron /Blackboard

3.05.2020

9

2048

Senkron /Blackboard

4.05.2020

2

800

Senkron /Blackboard

80 Oturum

21148 Öğrenci

Senkron /Blackboard


Geri kalan derslerde asenkron sınav yöntemleri kullanılmıştır. Bu sınavlar, Pearson ve Cengage gibi uluslararası yayınevlerinin soru bankaları üzerinden, Turnit-in programı kullanılarak, grup projeleri veya bireysel projeler olarak ya da ödev, rapor yazma, veri analizi gibi uzaktan eğitim süreciyle uyumlu yöntemler ile gerçekleştirilmiştir.

Yüksek lisans programı savunmaları, 2 Nisan- 28 Nisan 2020 tarihleri arasında senkron olarak uzaktan eğitim araçlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Program

Tarih

Sınav

Yöntem

Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı

2.04.2020

Savunması Yapıldı

Senkron /Collaborate

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı

10.04.2020

Savunması Yapıldı

Senkron /Collaborate

Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Yüksek Lisans Programı

13.04.2020

Savunması Yapıldı

Senkron /Collaborate

Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı

9.04.2020

Savunması Yapıldı

Senkron /Collaborate

Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Yüksek Lisans Programı

17.04.2020

Savunması Yapıldı

Senkron /Collaborate

Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Yüksek Lisans Programı

16.04.2020

Savunması Yapıldı

Senkron /Collaborate

Hukuk Yüksek Lisans Programı

28.04.2020

Savunması Yapıldı

Senkron /Collaborate

Öğretim Elemanlarına Verilen Online Eğitimler

Uzaktan eğitim sürecine öğretim elemanlarının uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla online ders eğitimleri, pedagojik eğitimler, uzaktan eğitim araçları ile ölçme ve değerlendirmenin nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin webinarlar düzenlemiştir. Öğretim elemanlarına 19 Mart 2020-10 Nisan 2020 tarihleri arasında toplam 11 online eğitim verilmiş; 23 oturumda gerçekleşen bu eğitimlerde 2.860 katılımcı yer almıştır.


UZEM Eğitimleri 19.03.2020-10.04.2020

Webinar

Oturum Sayısı

Katılımcı Sayısı

19-21.03.2020

Corona Zamanı Online Ders

7

1795

3.04.2020

Blacboard Araçları / Pedagojik Sunum

1

272

6.04.2020

Ölçme Değerlendirme Yöntemleri (Kopya)

1

347

07-10.04.2020

Ölçme /Değerlendirme Collab-Test-Forum_Assignment_Turn-it in

9

2166

10.04.2020

Ölçme /Değerlendirme Grup_Not merkezi

3

75

Grading and Online Evaluation

1

Using BB Tools Effective Course Design

1

Toplam:  9 Gün

20 Türkçe - 3 ingilizce

23 Oturum

2860 Katılımcı


Uzaktan eğitim sürecinde BİLGİ Kütüphanesi’nin e-kütüphane koleksiyonunda yer alan 500.000’den fazla e-kitap, 62.500 e-dergi, 74.000’den fazla online film, 125 veri tabanı ve milyonlarca elektronik kaynağa https://library.bilgi.edu.tr/tr/ adresi üzerinden 7/24 erişilebilmektedir. BİLGİ Kütüphanesi, uzaktan eğitim sürecinde online ortamda yapmış olduğu eğitim, seminer ve toplantı sayısını artırmış; bu süreçte e-kaynaklara kampüs dışından erişim ve yeni akademik bilgi kaynaklarına ilişkin akademik personele yönelik Blackboard Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden aşağıdaki seminerleri düzenlemiştir:

Seminer Adı

Fakülte

Tarih

Uzaktan öğretim sürecinde e-kaynaklar, kampüs dışı erişim ve yeni akademik bilgi kaynakları

Mimarlık

30 Mart 2020

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

02 Nisan 2020

İşletme

10 Nisan 2020
22 Nisan 2020

Sosyal ve Beşeri Bilimler

15 Nisan 2020

Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları

Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine uyum sağlamalarını ve uzaktan eğitim ile ilgili ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla bir Uzaktan Eğitim web sayfası (https://www.bilgi.edu.tr/tr/uzem/ogrenci/) oluşturulmuştur. 

Öğrencilerin uzaktan eğitim araçlarının kullanımı ile ilgili tüm dokümanlar İngilizce ve Türkçe olarak https://lmssupport.bilgi.edu.tr sayfasında paylaşılmıştır.   

Uzaktan eğitim sürecine ilişkin gelişmeler ve bu süreçte yapılacak sınavlara dair e-posta yoluyla öğrencilere düzenli olarak bilgilendirmeler yapılmış, bu bilgilendirmeler ayrıca üniversite web sayfasında duyurulmuştur. 

Öğrenciler, uzaktan eğitim süreci ile ilgili teknik nedenlerden kaynaklanan sorunları için lms.support@bilgi.edu.tr adresi üzerinden destek alabilmektedir. Öğrencilerin sorun bildirimleri günlük olarak yanıtlanmaktadır. 

Ayrıca, 2019- 2020 Akademik Yılı başlangıcında yapılan öğrenci oryantasyonunda Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) ve uzaktan eğitim araçlarına ilişkin oturumlar gerçekleştirilmiştir. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Birimi, kampüs dışında öğrencilerin kullanabileceği uygulamalar için yardım dokümanları hazırlayarak web sayfasında paylaşmıştır. Öğrencilerin yazılımları kişisel bilgisayarlarına kurup kullanabilmeleri için onlara destek verilmektedir.

Kampüs içinde kullanılabilen bazı sistem ve yazılımlara uzaktan erişim için VPN ve Citrix sistemleri üzerinden güvenli uzak bağlantı sağlanmıştır.