güncelleme: yayınlama:

Haksız Fiil Hukuku Konferansı

Haksız Fiil Hukuku Konferansı

Haksız Fiil Hukuku ana başlıklı konferansın amacı, haksız fiil alanında güncel gelişmeleri ve tartışmaları ele almaktır. Bu çerçevede bildiri sunulabilecek başlıca konu başlıkları, haksız fiilin unsurları, kusursuz sorumluluk halleri, tazminatın belirlenmesi, rücu ilişkileri, zamanaşımı ve müteselsil sorumluluk olarak özetlenebilir.

Konferansta bildiri sunmak isteyen akademisyenlerin, 1.000 kelimelik bir bildiri özetini, 15 Ocak 2019 tarihine kadar kaynakça ile birlikte yasemin.kabaklioglu@bilgi.edu.tr adresine Word veya PDF formatında e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen bildiri özetleri, Hakem Heyeti tarafından değerlendirmeye alınacak ve bu değerlendirme sonucunda konferansta sunulacak bildiriler seçilecektir.

Hakem Heyeti:
Prof. Dr. Burak Özen (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Murat İnceoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Doç. Dr. Başak Baysal (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Doç. Dr. Yalçın Tosun (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Tarih: 24 Mayıs 2019
Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan binası-Mahkeme Salonu

Görseller