İstanbul Bilgi Üniversitesi - Yemekhane ve Yeme-İçme Hizmetleri İhale başvurusu

İhale Başvuru Numarası 201904021 İptal Edilmiştir.
Başlangıç Tarihi 24 Nisan 2019 - 16:37
Bitiş Tarihi 07 Mayıs 2019 - 15:30
Satın alınacak Mal/Hizmet İstanbul Bilgi Üniversitesi - Yemekhane ve Yeme-İçme Hizmetleri İhale başvurusu
Talep Eden Birim İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi İşletmesi
Satın Alan Birim Satınalma Bölümü
Satın Alma Usulu Açıkihale
Satın Almanın Yapılacağı Yer Santral Kampüs
Satın Almanın Yapılacağı Tarih 10 Mayıs 2019
İlgili Memur

Gülay Şaplı

Notlar

Fiyat teklifleri ön elemeyi geçen firmalar kampüse davet edilerek alınacaktır. Tarafınızdan talep edilen bilgileri ekli dosyalarda paylaşılan detaylara sadık kalarak tarafınızdan talep edilen teminat mektubu ile ekli Excel dokumanı kullanarak en geç 20 Mayıs 2019, Salı günü saat 15:00’e kadar iletmenizi rica ederiz.

 

Fiyat teklifinizi ihale dosyasına sadık kalarak hazırlamanızı önemle rica ederiz. Söz konusu ihale için teklif hazırlayabilmek adına kampüslerimizde yapacağınız saha ziyaretleri teklif gününe kadar önden alacağınız randevu ile her zaman yapılabilir. Ön elemeyi geçen firmalardan teklifleri 27 Mayıs 2019, Pazartesi günü saat 13:00’e kadar sıra numarası ile elden teslim alınacaktır.

 

Teklif dosyalarının değerlendirmeye alınması için zarf ve içeriğinin ihale koşullarına uygun olması şartı aranmaktadır.

 

Teklifinizin değerlendirmeye alınması için teklif dosyasının üzerinde yetkili kişinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, söz konusu ihalenin adı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne bu teklifin hazırlandığı muhakak yazmalıdır. Zarfın ağzı kapatıldıktan sonra firma kaşe ve yetkili kişinin imzası bulunmaldır.

Zarfın içerisinde, teklif dosyanızla beraber, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri bulunmalıdır. Teklif dosyasındaki imza, imza sirküleri ile karşılaştırılarak kontrol edilecektir.

 

Bu şekil şartlarını sağlamayan zarflar açılmayacak ve ihaleye dahil edilmeyecektir.

İhale ile ilgili notlar:

§  BİLGİ, sözleşme metninde imza aşamasına kadar değişiklik yapma haklarını kendinde saklı tutar. 

§  Tüm fiyatlar KDV hariçtir. (Ekte paylaşılan ürün ve menü fiyatları KDV dahil bedellerdir.)                                                                                                                                                                          

§  BİLGİ, işbu çalışmayla ilgili her türlü cayma ve çalışmayı iptal etme hakkını kendinde saklı tutar.                                                                                                                                                                   

§  Teklif veren firma, BİLGİ'deki öğrenci ve çalışan sayılarının dönemsel olarak değişiklik göstereceğini kabul eder.                                                                                                                                                            

§  Sözleşmeden doğacak damga vergisi yükümlülüğü YÜKLENİCİ firmaya aittir. Yapılan ödemeye ilişkin makbuz sureti ÜNİVERSİTE' ye ibraz edilecektir.

  • Fiyatlandırma bölümündeki "sözleşme giriş bedeli" yalnız sözleşmenin imzalandığı yıl içerisinde olmak koşuluyla bir defaya mahsus verilecektir.                                                                                                                                                                 

§  İhaleye verilen tekliflerin geçerli olabilmesi için teklif veren firmalar toplam teklif tutarının %6’sı tutarındaki  en az 12 ay geçerli teminat mektubunu BİLGİ’ye vermeyi kabul eder.

 

Fiyatlandırma çalışması ile ilgili sorularınızı satinalma@bilgi.edu.tr e-posta adreslerine 16 Mayıs 2019 tarihine kadar iletebilirsiniz. Bu ihale kapsamında tarafımıza iletilecek tüm firma sorularının yanıtları, soruların kaynağı paylaşılmadan 17 Mayıs 2019 tarihinde tüm firmalar ile paylaşılacaktır. 

Üniversitemize göstermiş olduğunuz ilgi için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

İhale Dosya Ekleri