İstanbul Bilgi Üniversitesi-İhale Başvurusu-Öğrenci dosyası alım ihalesi

İhale Başvuru Numarası 201905006
Başlangıç Tarihi 16 Mayıs 2019 - 12:00
Bitiş Tarihi 23 Mayıs 2019 - 12:00
Satın alınacak Mal/Hizmet İstanbul Bilgi Üniversitesi-İhale Başvurusu-Öğrenci dosyası alım ihalesi
Talep Eden Birim Lisansüstü Programlar Enstitüsü
Satın Alan Birim Satınalma Bölümü
Satın Alma Usulu belli istekliler arasında ihale
Satın Almanın Yapılacağı Yer Santral Kampüs
Satın Almanın Yapılacağı Tarih 03 Haziran 2019
İlgili Memur

Gülay Şaplı

İhale Dosya Ekleri