İstanbul Bilgi Üniversitesi - Yeme & İçme İşletmeleri İhalesi

İhale Başvuru Numarası 201905007
Başlangıç Tarihi 16 Mayıs 2019 - 16:30
Bitiş Tarihi 27 Mayıs 2019 - 16:00
Satın alınacak Mal/Hizmet İstanbul Bilgi Üniversitesi - Yeme & İçme İşletmeleri İhalesi
Talep Eden Birim teknik ve idari işler
Satın Alan Birim Satınalma
Satın Alma Usulu Kapalı Teklif Usulü
Satın Almanın Yapılacağı Yer santralistanbul Kampüsü
Satın Almanın Yapılacağı Tarih 12 haziran 2019 çarşamba / sunum: 09:00-13:00 / ihale: 16:00
İlgili Memur

Yusuf SARAK

yusuf.sarak@bilgi.edu.tr

Notlar

İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak sizleri “İstanbul Bilgi Üniversitesi Yemekhane ve Yeme-İçme Hizmetleri” kapsamında açmış olduğumuz ihale başvuru sürecimize davet ediyoruz.

                                                                                                                                                                                                                   

Hizmet bedeli teklifleri ile iş modeli sunumları, ön elemeyi geçen firmalardan kampüse davet edilerek alınacaktır.

Tarafınızdan talep edilen bilgileri ekli dosyalarda paylaşılan detaylara sadık kalarak en geç 27 Mayıs 2019, Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar iletmenizi rica ederiz.

 

Firmalardan beklenen ön yeterliliklere ekte bulunan başvuru dokumanında bahsedilmiştir.

 

Referans olarak sunacağınız tesislerde, İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki yemekhane hizmetine muadil sayılacak şekilde, ödemenin MÜŞTERİ tarafından değil TÜKETİCİ tarafından yapıldığı projelerin bulunması koşulu aranacaktır. Buna benzer bir operasyon ile iş bitirme evrağı, vb doküman sunamayan firmalar teklif aşamasına geçemeyeceklerdir. (Örn: Yemek bedelinin doğrudan şirketlerden değil, çalışanlardan alındığı tesisler, vb.)

 

Ön yeterlilik aşamasını geçtikten sonra sunacağınız hizmet bedeli teklifinizi ihale dosyasına sadık kalarak hazırlamanızı önemle rica ederiz. Söz konusu ihale için teklif hazırlayabilmek adına kampüslerimizde yapacağınız saha ziyaretlerini Mayıs ayı boyunca önden randevu talep ederek haftaiçi çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirebilirsiniz.

 

Ön elemeyi geçen firmalardan sunum ve teklifleri 12 Haziran 2019, Çarşamba günü santralistanbul kampüste Rektörlük Binası toplantı odasında alınacaktır.

 

Teklif dosyalarının değerlendirmeye alınması için zarf ve içeriğinin ihale koşullarına uygun olması şartı aranmaktadır.

 

Teklifinizin değerlendirmeye alınması için teklif dosyasının üzerinde yetkili kişinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, söz konusu ihalenin adı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne bu teklifin hazırlandığı muhakak yazmalıdır. Zarfın ağzı kapatıldıktan sonra firma kaşe ve yetkili kişinin imzası bulunmaldır. Zarfın içerisinde, teklif dosyanız ayrıca ikinci bir zarfa konmalıdır ve kapalı bulunmalıdır, ilk zarfın içerisinde teminat mektubu ile beraber değerlendirme formu, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri bulunmalıdır. İkinci zarfın içerisinde ise teklif dosyanız bulunmalıdır. İlk zarfın içerisinde eksik bulunması durumunda teklif dosyanız ihalede değerlendirmeye alınmadan tarafınıza kapalı olarak iade edilecektir. Teklif dosyasındaki imza, imza sirküleri ile karşılaştırılarak kontrol edilecektir.

 

Bu şekil şartlarını sağlamayan zarflar açılmayacak ve ihaleye dahil edilmeyecektir.

İhale ile ilgili notlar:

§  BİLGİ, sözleşme metninde imza aşamasına kadar değişiklik yapma haklarını kendinde saklı tutar. 

§  Tüm fiyatlar KDV hariçtir. (Ekte paylaşılan ürün ve menü fiyatları KDV dahil bedellerdir.)                                                                                                                                                                          

§  BİLGİ, işbu çalışmayla ilgili her türlü cayma ve çalışmayı iptal etme hakkını kendinde saklı tutar.                                                                                                                                                                   

§  Teklif veren firma, BİLGİ'deki öğrenci ve çalışan sayılarının dönemsellik göstereceğini kabul eder.                                                                                                                                                               

§  Sözleşmenin imzalanmasından doğan veya doğabilecek damga vergisi yükümlülüğü YÜKLENİCİ firmaya aittir. Yapılan ödemeye ilişkin makbuz sureti ÜNİVERSİTE'ye ibraz edilecektir. Fiyatlandırma bölümündeki "sözleşme giriş bedeli" yalnız sözleşmenin imzalandığı yıl içerisinde olmak koşuluyla bir defaya mahsus verilecektir.                                                                                                                                                                       

§  İhaleye verilen tekliflerin geçerli olabilmesi için teklif veren firmalar toplam teklif tutarının %6’sı tutarındaki geçici teminat mektubunu en az 3 ay geçerli olacak BİLGİ’ye vermeyi kabul eder.

 

Fiyatlandırma çalışması ile ilgili sorularınızı satinalma@bilgi.edu.tr e-posta adreslerine 22 Mayıs 2019 tarihine kadar iletebilirsiniz. Bu ihale kapsamında tarafımıza iletilecek tüm firma sorularının yanıtları, soruların kaynağı paylaşılmadan 23 Mayıs 2019 tarihinde tüm firmalar ile paylaşılacaktır. Bu tarihten sonra iletilen sorulara yanıt verilmeyecektir.

Üniversitemize göstermiş olduğunuz ilgi için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Satınalma Departmanı

 

İhale Dosya Ekleri