Laureate Üniversite Ağı Programları

---

Bir başka ülkeyi tanımak, dilini ve kültürünü öğrenmek için uluslararası değişim deneyimi gibisi yoktur. En önemlisi ise, öğrencilerin özgürlüğü, kendilerine olan güveni, anlama becerileri ve başkalarına ve diğer kültürlere olan saygıları arttıkça öğrencilerin kendilerini daha iyi tanıyacak olmalarıdır.

Eğer, dünyanın küçülmediğini, sadece günden güne daha da özgürleştiğini düşünüyorsanız;

Evrensel perspektifin öneminin farkındaysanız;

Yaşadığımız dünyayı yeniden tanımanıza ve ufkunuzu geliştirmenize yardımcı olmasını istiyorsanız;

Bir yandan gittiğiniz ülkenin farklı kültür ve yaşam tarzlarını tanırken, bir diğer yandan da kendi ayaklarınız üzerinde durma, değişik görüş ve inançlara saygı duyma yeteneği kazanmak istiyorsanız;

Uluslararası öğrencilerle öğrenmeye hazırsanız;

Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Kuzey Afrika, Asya ve Orta Doğu’ya 80’den fazla kampüs ile yayılmış bir akademik topluluk olan

LAUREATE ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELERİ SİZLERİ BEKLİYOR!

LAUREATE Uluslararası Üniversiteler Ağı

Laureate Uluslararası Üniversiteler ağı; yüksek kaliteli eğitime ve yenilikçi kurumlara erişim alanında güvenilir bir evrensel liderdir. Laureate Uluslararası Üniversiteler ağı, 80’den fazla kampüs ve online tabanlı üniversitelerden oluşmaktadır. 1.000.000’den fazla öğrencimiz Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Kuzey Afrika, Asya ve Orta Doğu’da 28 ülkeye yayılan akademik topluluğun birer parçası olmuşlardır. Laureate üniversiteleri öğrencilere, mimarlık, sanat, işletme, mutfak sanatları, tasarım (dizayn), eğitim, mühendislik, sağlık bilimleri, konaklama işletmeciliği, bilgi teknolojisi, hukuk ve tıp alanlarından oluşmak üzere 150’den fazla,  lisans, lisans üstü ve doktora programları sunmaktadır.

William J. Clinton, Amerika Birleşik Devletleri 42. Devlet başkanı, Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı’nda onur başkanı olarak görev almaktadır. Bu görev kapsamında kendisi sosyal sorumluluk, gençlik liderliği ve kaliteli eğitime ulaşım alanlarında tavsiyelerde bulunmaktadır.

Lütfen Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı ile ilgili daha fazla bilgi için www.laureate.net adresini ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için:

Uluslararası Merkez
santral istanbul Kampüsü, UM Konteyner

90 212 311 7243

laureate@bilgi.edu.tr