Değişim Kuralları


2020 - 2021 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Tanıtım Seminerleri Sunumu için TIKLAYINIZ.

DEĞİŞİM SÜRELERİ VE PROGRAMA KATILIM

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği asgari 3 ay olacak şekilde gerçekleşmelidir. Mücbir sebeplerle 3 ay altında kalan hareketliliklere ilişkin gerekçe raporlanmalıdır. Aksi takdirde öğrencinin Erasmus+ hareketliliği geçerli sayılmayacaktır. 

  Daha önce aynı eğitim seviyesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) Erasmus Programından faydalanmış olan bir öğrencinin yeni başvurusunda toplam Erasmus puanı -10 puan düşürülür.

  Öğrencilerimiz, kendilerine daha önce duyurulan takvimler içerisinde hareketlilik dönemlerini kısaltabilir/uzatabilir.

  Misafir olunan yükseköğretim kurumu, Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir akademik ücret talep edemez. Akademik ücret; öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuvar ücreti ve kütüphane ücretini kapsar. Ancak sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım kartı, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda yükseköğretim kurumunun diğer öğrencileri nasıl ödeme yapıyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir.

Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde, hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvuran bir öğrencinin her iki faaliyete de seçilmiş olması durumunda, -10 puanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır

 

SEÇİM SONRASI SÜREÇ

Erasmus değişim programına kabul edilen öğrenciler kayıt ücretlerini her zamanki gibi BİLGİ’ye öderler ve ortak (misafir olunan) kurumda kayıt ücretinden muaftırlar. Ancak değişim sırasında ulaşım, geçim masrafları ve kişisel harcamalarının sorumluluğu kendilerine aittir.

  BİLGİ Erasmus öğrencilerinin seçilmelerinin ardından, Erasmus Ofisi Avrupa’daki ortak üniversitelere bildirimde bulunacaktır. Ardından öğrenci ortak üniversiteye kendisi başvuruda bulunacaktır. Öğrenciler ortak üniversite tarafından belirlenen teslim tarihlerine uyarak konaklama ile ilgili belgeler dâhil gerekli bütün belgeleri tamamlamalıdırlar.

  Başvuru sonrasında, öğrenci ortak üniversitenin Uluslararası Ofisinden bir Kabul Mektubu alacaktır ve ardından söz konusu ülkenin konsolosluğuna öğrenci vizesi için başvuru yapacaktır. Öğrenciler gereken her türlü vize ve oturma izni için başvuruda bulunmaktan ve bunları almaktan sorumludurlar. Öğrenci bunlar için gereken harcamaları karşılamakla yükümlüdür,

Öğrenciler, değişim dönemi boyunca eğitim programlarını belirlemek için BİLGİ’de ve ortak üniversitede Bölümlerin Erasmus Koordinatörlerine danışarak bir Öğrenim Anlaşması hazırlamak zorundadırlar. 

Ortak üniversite kayıt konusunda kendisine yardımcı olması için değişim öğrencisine bir danışman atar.

Ortak üniversite öğrencinin ilgili bütün tarihlere uyması kaydıyla öğrencilere konaklama konusunda yardımcı olmakla sorumludur.

Öğrencilerin eğitim almayı planladıkları ülkede geçerli olan tam kapsamlı bir sağlık sigortası poliçesi olmalıdır. Söz konusu sağlık sigortası öğrenci tarafından Türkiye'den ayrılmadan önce ayarlanmalıdır. Eğer herhangi bir nedenle öğrenci varış öncesinde sigortayı yaptıramazsa, ortak üniversite öğrenciye vardığı anda söz konusu poliçeyi alması konusunda yardımcı olabilir. Sigorta poliçesine ilişkin bütün masraflar öğrenciye aittir. Öğrenci tam kapsamlı (yatarak ve ayakta) sigorta poliçesinin bir kopyasını belirtilen tarihe kadar ofisimize teslim etmekle yükümlüdür.

Öğrenciler yurtdışında eğitim dönemleri boyunca bulundukları ülkenin kanunları ve ortak üniversitenin kural ve yönetmeliklerine tabidirler

Seçilen Öğrenciler online dil sınavları ile dil kursu modüllerinden oluşan bir sistem olan ve 6 dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollanda dillerinde) hazırlanan OLS sistemine kayıtlı olmak zorundadırlar. OLS bünyesinde yer alan dil kursu bölümü zorunlu olmayıp, kursu takip etmek isteyen ve dil desteğine ihtiyacı olan öğrencilere kullandırılması beklenmektedir. Hareketlilik öncesi ve sonrasında yapılacak dil sınavları ile dil kursları öğrencilerin öğrenim görecekleri/staj yapacakları dilde olmalıdır. Sınav sonucu B1 ve altında olan öğrencilere otomatik olarak sınava girdikleri dilde, dil kursu atanacaktır. Sınav sonucu B2 ve üstü olan öğrencilerimize dilerlerse partner üniversitenin yerel dilinde kurs atanabilecektir. (Yalnızca İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollanda dillerinde). Döndükten sonra sınava girmeyen öğrencilerin belgeleri tamamlanmamış sayılacaktır. Tüm öğrencilerimizin merkezimiz tarafından belirlenecek ve duyurulacak olan tarihe kadar sınavlarını tamamlamaları gerekmektedir.

  Program tamamlandıktan sonra, ortak üniversite öğrenciye, öğrencinin orada aldığı bütün dersleri içeren bir Not Dökümü verecektir. Başarıyla tamamlanan kredilerin transfer işlemlerinin yapılabilmesi için Not Dökümü ve imzalı Kredi Transfer Formu’nu Öğrenci İşleri’ne teslim edilmelidir.

 

HAREKETLİLİĞİN İPTALİ

Erasmus Ofisine herhangi bir bildirimde bulunmadan dil sınavına girmeyen öğrencilerin sonraki sene başvurularında -5 puan düşürülecektir.

Yerleştirme sonuçlarının ve hibe dağılımının açıklanmasını takiben öğrencilerimize dilerlerse hareketliliğini iptal etmeleri için süre verilecektir. Bu süreler dışında hareketliliğini iptal eden öğrencilerin, sonraki sene başvurularında Erasmus Puanından -10 puan düşürülecektir.

Herhangi bir sebeple Erasmus Hareketliliğine katılamayacak öğrencilerin, web sitemizde yer alan iptal dilekçesini doldurarak, iptal kararlarını bize ve partner üniversiteye bildirmeleri zorunludur.

Hareketliliğe bir akademik yıl için katılan öğrencilerimiz dilerlerse, kendilerine tanınan süre içerisinde iptal dilekçesi teslim ederek hareketliliklerini kısaltabilirler.

 

ERASMUS+ HAREKETLİLİK HİBESİ

Bilgi Erasmus Ofisi, Erasmus+ programına katılacak Bilgi öğrencilerini seçmekten sorumludur. Öte yandan Erasmus Ofisi gelecek akademik yıl için öğrencilere tahsis edilecek hibe için Türkiye Ulusal Ajansı’na başvurmakla yükümlüdür.

Hibe dağıtım kriteri BİLGİ Erasmus Komisyonu tarafından üniversitemize tahsis edilen bütçe baz alınarak belirlenmektedir. Komisyon, aşağıda belirtilmiş hibe dağıtım kriterlerinden azami sayıda öğrenci hibelendirme ilkesini benimsemiştir. İşbu kriterler Türkiye Ulusal Ajansı El Kitabı’nda yer alan kurallar çerçevesinde belirlenmiştir.

-Üniversite geneli Erasmus Puan Sıralamasına göre değişim süresi/toplam gün sayısı baz alınarak hibe dağıtımı yapılması

-Fakülte performansına göre değişim süresi/toplam gün sayısı baz alınarak hibe dağıtımı yapılması

-Tüm öğrencilerin 3 ay üzerinden hibelendirilmesi

Hareketlilik hibeleri aşağıdaki gibidir:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

 

Hibe tahsis edilemeyen öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilir.Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa LLP döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür.

 HİBE KESİNTİSİ VE İADESİ

Öğrenciler partner üniversitede aldıkları toplam kredi sayısının en az 2/3’ünden başarılı olmakla yükümlüdür. Gerekli başarı kriterini sağlayamayan öğrencilerin hibelerinin iadesinin talep edilmesi ya da kesinti yapılması mümkündür.

Hareketliliğe katılan öğrenciler BİLGİ ile Erasmus hibe koşullarını kabul ettiklerini beyan eden -yani minimum 30 ECTS kredisi alarak bir sömestr eğitim programını başarıyla tamamlamayı- bir sözleşme imzalamak zorundadır. Eğer bir öğrenci, Hareketlilik Sözleşmesinde düzenlenen bütün koşulları yerine getiremezse, Erasmus hareketlilik hibesini BİLGİ’ye geri ödemesi ya da hibesinde kesinti yapılması gerekebilir.

Uygun gerekçe olması durumu hariç, ayrılış öncesi online dil değerlendirmesinin yapılması faaliyetin zorunlu şartlarındandır. Zorunlu OLS sınavını, gidiş öncesinde ve/veya dönüşte tamamlamayan öğrencilere %5 kesinti yapılacaktır.

Öğrencinin öğrenim faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri ve dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller hariç 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu şehirden / ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir.

Hareketlilik sonrası gerekli belgeleri ofisimize tam teslim etmeyen öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılabilir.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle* planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir. Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen Genel Teklif Çağrısı’nda belirtildiği üzere, öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri asgari 3 ay sürer. Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz.

*Mücbir sebep, taraflardan herhangi birinin Sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan, tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.


ERASMUS+ PROGRAMI ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

 

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+ programına katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

 

EK HİBE

 

Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz. Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik döneminize hazırlanırken özel ihtiyaçlarınızı ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili durumunuza ilişkin olarak öngörülen ek masraflarınızı lütfen belirtiniz.

 Erasmus+ özel ihtiyaç desteğini talebinizi Erasmus Ofisine raporunu ile birlikte iletiniz.  (Örneğin özel ihtiyaç desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) Hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için Erasmus Student Network (ESN) tarafından geliştirilen engelli olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevirimiçi araç-MapAbility’ye bakınız:

 http://exchangeability.eu/mapa...

 

Faydalı Linkler

Engelli Öğrenci Birimi