Seçilen Öğrenciler için Dokümanlar

Öğrenci değişim programları için BİLGİ yerleştirme komitesi tarafından seçilen öğrenciler bu sayfada bulunan “Giden Öğrenciler için Bilgilendirme Formu” dosyasındaki gerekli formlar ve diğer yapılması gerekenler konusunda bilgi edinebilirler.

Faydali Dokümanlar

Gitmeden Önce

Yurt Dişindayken

Hareketlilik Sonrası