Seçilen Öğrenciler için Dokümanlar

Öğrenci değişim programları için BİLGİ yerleştirme komitesi tarafından seçilen öğrenciler bu sayfada bulunan “Giden Öğrenciler için Bilgilendirme Formu” dosyasındaki gerekli formlar ve diğer yapılması gerekenler konusunda bilgi edinebilirler.2019 - 2020 Faydalı Dokümanlar

2019 - 2020 Gitmeden Önce 

2019 - 2020 Yurt Dışındayken


2019 - 2020 Hareketlilik SonrasıFaydalı Dokümanlar

Gitmeden Önce

Yurt Dışındayken

Hareketlilik Sonrası