Erasmus+ Staj Hareketliliği

Erasmus+ Staj Hareketliliği

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği Nedir?

Erasmus+ Staj Hareketliliği, Avrupa Birliği’nin yürüttüğü Erasmus+ Programı bünyesinde gerçekleştirilen bir değişim hareketliliğidir. Staj Hareketliliği, bir öğrencinin programda yer alan bir Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren bir kuruluşta, üniversite veya akademik merkezde, kendi alanında yaptığı mesleki ve idari çalışma kapsamında tam mesai günü esasına göre yaptığı stajdır.  

Erasmus+ kapsamında gerçekleştirilecek staj hareketliliği süresi lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler için en az 2 ay (60 gün) olmalıdır.  Programdan en fazla 12 ay yararlanılabilir. 

Öğrenim süresi içerisinde ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ TANITIM SEMİNER SUNUMU için TIKLAYINIZ

 

Genel Bilgiler

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması gerekmemektedir.

Öte yandan staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Staj faaliyetinde bulunulacak yurt dışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesini amaçlamalıdır.

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Diğer bir deyişle Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. Bir faaliyetin staj faaliyeti olabilmesi için akademik çalışma kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan bir mesleki faaliyet olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir. 

Program kurallarına göre; öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresinin kendi kurumu tarafından tam olarak ve tercihen AKTS kredileri kullanılarak tanınması gereklidir. Stajın müfredat programının parçası olmadığı hallerde ise, yükseköğretim kurumu tanımayı, yurtdışında yapılan staj faaliyetini Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir.

Zorunlu stajı olan öğrencilerin bölüm koordinatörüne danışması ve bu doğrultuda onay alması gerekmektedir. Zorunlu stajı olmayan öğrenciler de uygun görüldüğü takdirde,  stajlarını BİLGİ’ye minimum 4  veya 6 ECTS değerinde seçmeli bir ders olarak transfer edebilirler. Stajın bir derse ya da zorunlu staja sayılabilmesi için öncelikle stajın başarıyla tamamlanması gerekmektedir.


Erasmus+ Staj Hareketliliği

Erasmus+ Staj Hareketliliği, Avrupa Birliği’nin yürüttüğü Erasmus+ Programı bünyesinde gerçekleştirilen bir değişim hareketliliğidir. Staj Hareketliliği, bir öğrencinin programda yer alan bir Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren bir kuruluşta, üniversite veya akademik merkezde, kendi alanında yaptığı mesleki ve idari çalışma kapsamında tam mesai günü esasına göre yaptığı stajdır.

Erasmus+ kapsamında gerçekleştirilecek staj hareketliliği süresi lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler için en az 2 ay (60 gün) olmalıdır.  Programdan en fazla 12 ay yararlanılabilir.

Öğrenim süresi içerisinde ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Genel Bilgiler

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması gerekmemektedir.

Öte yandan staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Staj faaliyetinde bulunulacak yurt dışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesini amaçlamalıdır.

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Diğer bir deyişle Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez .

Bir faaliyetin staj faaliyeti olabilmesi için akademik çalışma kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan bir mesleki faaliyet olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

Program kurallarına göre; öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresinin kendi kurumu tarafından tam olarak ve tercihen AKTS kredileri kullanılarak tanınması gereklidir. Stajın müfredat programının parçası olmadığı hallerde ise, yükseköğretim kurumu tanımayı, yurtdışında yapılan staj faaliyetini Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir.

* Erasmus+ kapsamında tamamlanan staj faaliyetinin, üniversitemiz tarafından kredilendirilmesi ve tanınması yapılmaktadır. Öğrencinin staj faaliyeti, öğrencinin mezuniyet transkriptinde ve diploma ekinde açıkça belirtilecektir. Erasmus+ staj faaliyetinin kredilendirilmesi, öğrencilerin iş yükü göz önünde bulundurularak ilgili bölümlerdeki DEC tarafından belirlenir ve buna dayanarak staj faaliyetinin isteğe bağlı olarak gerçekleştirildiği bölümlerde Erasmus+ stajının üniversite seçmeli derslerine  sayılarak; zorunlu staj uygulaması yapan bölümlerde ise, zorunlu staja sayılarak tanınması sağlanmaktadır.

Zorunlu stajı olan öğrencilerin bölüm koordinatörüne danışması ve bu doğrultuda onay alması gerekmektedir. Stajın bir derse ya da zorunlu staja sayılabilmesi için öncelikle stajın başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Erasmus+ Staj Hareketliliği uzatma talebi hareketlilik bitiş tarihinden min. 1 ay öncesinden iletilmesi gerekmektedir.

Hareketlilik Hibesi

Erasmus+ Programı kapsamında tahsis edilen hibeler, yurt dışında geçirilen dönemin masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir. Öğrencilere yurt dışında bulundukları faaliyet süresi boyunca, yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflara yardımcı olmak üzere Erasmus hibeleri verilir. Bununla birlikte, öğrenciler hibe almaktan feragat da edebilirler. Hibe tahsis edilemeyen öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), toplam 12 ay hareketliliğe katılabilir. Öğrenci aynı öğrenim kademesinde toplam 12 ayı geçmeyecek şekilde bir veya birkaç kez Erasmus+ Programlarına (Öğrenim, Staj) katılabilir ve hibe alabilir. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur.

Bilgi Erasmus Ofisi, Erasmus+ programına katılacak Bilgi öğrencilerini seçmekten sorumludur. Öte yandan Erasmus Ofisi gelecek akademik yıl için öğrencilere tahsis edilecek hibe için Türkiye Ulusal Ajansı’na başvurmakla yükümlüdür.

Hibe dağıtım kriteri BİLGİ Erasmus Komisyonu tarafından üniversitemize tahsis edilen bütçe baz alınarak belirlenmektedir. Komisyon, aşağıda belirtilmiş hibe dağıtım kriterlerinden azami sayıda öğrenci hibelendirme ilkesini benimsemiştir. İşbu kriterler Türkiye Ulusal Ajansı El Kitabı’nda yer alan kurallar çerçevesinde belirlenmiştir.

-Üniversite geneli Erasmus Puan Sıralamasına göre değişim süresi/toplam gün sayısı baz alınarak hibe dağıtımı yapılması

-Fakülte performansına göre değişim süresi/toplam gün sayısı baz alınarak hibe dağıtımı yapılması

-Tüm öğrencilerin Kismi Hibeli olarak hibelendirilmesi


2019-2020 Akademik Yılı için belirlenen aylık hibe miktarları aşağıdaki gibidir. Bu rakamların yıldan yıla değişiklik gösterebilmekte olup sonraki yıllar için bir emsal teşkil etmemektedir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn , Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400


Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılacak, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmeyecektir. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.

Mücbir sebeplerle* faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez ve hibe ödenmez.

* " Mücbir sebep ", taraflardan herhangi birinin Sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan, tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.