Sıkça Sorulan Sorular

---

Öğrenciler Bilateral Exchange, Laureate Exchange ve Swiss Mobility programlarına birden fazla kere katılabilirler ancak alınan derslerin toplamda 60 (ETCS) kredi transferi gerçekleştirilebilir.

Belgeler fakülte sekreterliğine teslim edilmelidir.

  • Kredi Transfer Formu (Lisans ve Yüksek Lisans)
  • Transkript (Partner üniversiteden alabilirsiniz)

Kredi transfer formu departman koordinatörünüz tarafından onaylanarak transkript ile birlikte fakülte sekreterliğine teslim edilmelidir.

Bilateral Exchange, Laureate Exchange Swiss Exchange programlarına giden öğrencilerimizin başarı ile tamamladıkları dersler İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde kredi ve notlarıyla birlikte transfer edilerek transkriptlerine işlenir ve GPA'lerine etki eder.


Evet, uzatabilirsiniz. Ancak ikili değişim ofisi ile iletişime geçerek anlaşmalı üniversite ile ilgili dönemde kontenjan olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Öğrenciler ECTS kredileri ile verilen dil kurslarını çoğunlukla tam liste seçmeli ders olarak BİLGİ’ye transfer edebilir.

Öğrenciler Öğrenim Anlaşması'ndaki derslerini ev sahibi üniversitelerin "add/drop" (ders ekleme/bırakma) dönemlerinde ve sömestrin başlamasından sonraki bir ay içerisinde değiştirebilirler. Yapılan değişimlerin İkili Değişim Ofisine During Mobility Formu'nu iletmeleri gerekmektedir.

Misafir olunacak üniversite uluslararası öğrenciler için konaklama sağlamak zorunda değildir, ancak birçoğu, öğrencilerin zamanında başvurmaları durumunda yurt odası ayırır ve kampüs dışında konaklama konusunda bilgi verir.

Öğrenciler gidecekleri üniversite ve vize işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için sağlık sigortası yaptırmak zorundadır.

Öğrenciler, vize ve oturma izni başvurularını kendileri yapmak zorundadırlar. Vize için gereken belgeler konsolosluğa iletilmelidir. Gerektiği takdirde partner üniversite ve BİLGİ başvurunuzu destekleyecek belgeleri verecektir.

Vize, uçuş, kalacak yer ve yaşam şartları konularında bilgi vermekle birlikte öğrencilerin adına vize işlemlerini gerçekleştirmiyoruz. Yine de süreçle ilgili sorularınız olduğunda sizlere memnuniyetle yardımcı olabililiriz.

Öğrenciler bütün değişim programlarında eğitim ücretini misafir olunan üniversiteye değil, BİLGİ’ye ödemek zorundadırlar. ÖSYM kapsamında BİLGİ eğitim ücretinden muaf olan öğrenciler değişimdeyken de BİLGİ bu ücretten muaf olacaklardır. Ancak partner üniversite öğrencilerden kulüplere üyelik, tesis kullanımı, kampüs vergisi vb. gibi aidat ücretleri talep edebilir.

Öğrencilerin ev sahibi ülkenin dilini konuşması şart değildir. Ancak bazı partner üniversiteler, öğrencilerden gidilen ülkenin dilinde A1 veya A2 seviyesinde yeterlilik isteyebilir. Ortak üniversitelerin çoğu uluslararası öğrenciler için dersleri İngilizce vermektedirler. Öğrenciler BİLGİ’de kendi bölümlerinin Bölüm Değişim Koordinatörleri‘ne danışabilir ve ortak üniversitelerin web sitelerini ders dilleri ve İngilizce verilen derslerle ilgili kontrol edebilirler. Ancak, seçim sürecinde misafir olunan ülkenin dilini konuşmak bir avantajdır. Ayrıca, değişim esnasında o ülkenin ana dilini öğrenmek de mümkündür.

Evet, öğrenciler değişime ana dallarından herhangi birisi ile gidebilirler. Öğrenciler değişim programına “yan dal” programları dâhilinde gidemezler.

Öğrenciler yurt dışında başarıyla tamamladıkları derslerini BİLGİ’deki derslerinin denklik temeline uygun olarak transfer edebilirler. 2. ve 3. yıllarında değişime giden öğrenciler mezuniyet için gereken ders yükünü döndükten sonra son senelerinde tamamlayabilir ve zamanında mezun olabilirler. Öğrenimin son yılında da hareketliliğe katılmak mümkündür ancak durumun mezuniyeti geciktirebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Erasmus+ Öğrenci Değişimi AB üye ülkelerindeki ortak üniversitelernezdinde gerçekleşir. Erasmus+ öğrencileri değişim sırasındaki harcamalarının bir kısmını karşılayabilmek için hibe alabilirler. Hibe alınması, üniversitemize Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tahsisedilecek olan o yılın bütçesine göre belirlenir. Her öğrenci hibe alamayabilir. İkili Değişim Kuzey Amerika ve dünyanın başka yerlerindeki ortak üniversitelerle yapılan değişim programları anlamına gelir. Bu değişim programında, öğrenciler üniversite harcı hariç bütün yaşam masraflarını kendileri karşılamak zorundadırlar.