2018-2019 Erasmus+ Personel Hareketliliği - Ders Verme Başvuru Çağrısı

Başvuru Kılavuzu

Erasmus+ Programının 1. Anahtar Eylemi, öğretim elamanlarının ortak kurumlara kısa dönem ders verme ziyaretleri gerçekleştirmesi için fon sağlamaktadır. Program ‘Personel Ders Verme Hareketliliği’ adını taşımaktadır, İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Ofisi  tarafından koordine edilmektedir. Personel Ders Verme hareketliliği Türkiye’de ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilen herhangi bir kişinin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans (www.ua.gov.trtarafından Avrupa Komisyonunun kuralları çerçevesinde belirlenmektedir. Programa katılan öğretim elemanları, seyahat masraflarına katkı ve yurtdışındaki süre içerisinde geçinme ödeneği dahil çeşitli fonlardan faydalanabilirler. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi de dahil olmak üzere masraflarını desteklemek için verilir. 

Her bir katılımcı için seyahat mesafesi, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan aşağıdaki ‘Mesafe Hesaplayıcı’ ile hesaplanır:

http://ec.europa.eu/programmes...

Sabit meblağlı seyahat ödeneği, seyahat mesafesine göre sağlanmaktadır. Mesafeler ve ödenek miktarları;

Hibe Miktarları;

Country Groups

1- United Kingdom, Denmark, Finland, Ireland, Sweden, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway : 153 €

2- Germany, Austria, Belgium, France, Cyprus, Netherlands, Spain, Italy, Malta, Portugal, Greece : 136€

3-Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Croatia, Latvia, Lithuania, Hungary, Macedonia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia : 119 €


Seyahat Ödeneği;

Obtanined "km" value and Grants;

10-99 km : 20 €

100-499 km : 180 €

500-1999 km : 275 €

2000-2999 km : 360 €

3000-3999 km : 530 €

4000-7999 km : 820 €

8000 km and higher : 1500  

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilerek hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez

Hareketliliğin Süresi:

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği için minimum süre 2 gün, maksimum süre ise 5 gündür. Bu hareketlilik dönemi, Erasmus Komisyon tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin toplam miktarına bağlıdır. Bu nedenle nihai hareketlilik dönemi, Erasmus Ofisi tarafından belirlenmektedir. Ders verme hareketliliği minimum 8 saati kapsamalıdır.

Öğretim elemanları ortak kurumun ilgili departmanı ile şahsen temasa geçmekle ve Erasmus değişim ziyareti için gerekli ayarlamaları yapmakla yükümlüdür. Ev sahibi kurum, kampüs içi veya dışı konaklama bulmanızda yardımcı olabilir; gerekiyorsa vize işlemleriniz için davet mektubu yollayabilir.

Bu programına katılabilmek için Bölüm/Okul/Fakülte/Enstitünüz ile ziyaret etmeyi düşündüğünüz ortak kurum arasında yürürlükte bir anlaşma olması gerekmektedir. Arzu eden adayların, 2018-19 akademik yılı için BİLGİ’nin anlaşmalı olduğu partner üniversitelerin listesini kontrol etmeleri tavsiye edilir. Ziyaret etmek istediğiniz Üniversitenin “Fakülte Değişim” programına dâhil olup olmadığını görmek tıklayınız

Hareketlilik faaliyetleri; merkezimizle imzalanan sözleşme bitiş tarihi olan 31 Mayıs 2020 ile sınırlıdır. Bu tarihten sonraki hareketlilikler program tarafından desteklenmez.

Ders Verme Hareketliliğini 04 Mart 2019 - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilebilirsiniz.

Nasıl başvurulur?

Bu hareketlilik programına katılmak isteyen bütün tam veya yarı zamanlı öğretim elemanlarının, başvuru formu, ev sahibi kurumdan onaylı (tüm imzalar tamamlanmış ve mühürlü) nihai ders verme hareketliliği sözleşmesi, karşı kurumdan alınmış davet mektubunu erasmus@bilgi.edu.tr adresine 25 Şubat 2019 mesai bitimine kadar iletilmesi gerekmektedir.

Başvurular 02 Ocak 2019 tarihinde başlayacaktır.

Akademik personel ders verme faaliyeti gün tabanında hesaplanan bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün olarak belirtilmesi zorunludur.

Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında hibe kaynakları sınırlıdır. Hareketliliğe katılacak personelin hibelendirileceği gün sayısı, kabul edilen başvuru sayısına göre değişkenlik gösterilebilir.

Ders verme hareketliliği programına daha önce katılmamış öğretim elemanları ve akademik birimlere değerlendirme sürecinde öncelik verilecektir. Doküman örnekleri için aşağıdaki linklerden bilgi edinebilirsiniz:

Başvuru için teslim edilmesi gereken evraklar:

Davet mektubuBaşvuru Formu ve Personel Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi.

Kaynak eksikliğinden dolayı ödenek ayrılamayan başvuru sahipleri yedek listesine yerleştirilecek ve bu kişilere ileriki dönemlerdeki fon mevcudiyetine göre ödenek ayrılacaktır. Aşağıdaki değerlendirme ölçütleri Türkiye Ulusal Ajans tarafından belirlenmiş olup uygulanması Erasmus Komisyonu tarafından uygun görülmüştür.

Değerlendirme Ölçütleri

YENİ:

1- Yabancı Dil Sınavının %20'si;

- Prof., Doç. Dr, ve Öğretim Üyesi ünvanlı öğretim üyelerimizin bir yabancı dil belgesi ibraz etmemeleri halinde, YDS 70 olarak kabul edilmesi

- Geçerli Yabancı Dil Sınavları: IELTS ve benzeri diğer sınavlar*

- Yabancı Dil Notunun : (*Türkiye'de öğrenim dili %100 İngilizce olan bir programdan mezun olmak (lise ve/veya Üniversite) 100 üzerinden 70 puan olarak değerlendirilmesi) 

*Diğer Geçerli Sınavlar için Tıklayınız

2- Daha Önce Hareketlilik Faaliyetlerine Katılmış ise;

1 Kez:  +15

2 Kez: +10

3 Kez: +5

4 Kez: 0

3- Akademik  Personelin Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 

Diğer Değerlendirme Ölçütleri

  • BİLGİ Üniversitesi en az iki yıllık iş tecrübesi: + 5 puan
  • Halen Erasmus Departmanı Koordinatörü/Asistanı olma: +15 puan
  • Önceki yıllarda Erasmus Departmanı Koordinatörü/Asistanı olma: + 5 puan
  • İlk defa başvuran: +25 puan
  • Programa daha önceden katılmamış bir Bölüm/ Fakülte/ Enstitüden olma: +30 puan
  • Daha önce hiç başvurulmamış bir ortak üniversiteye başvuru yapılması: + 10 puan
  • Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel: + 5 puan
  • Daha önce hiç başvurulmamış bir ülkeye başvuru yapılması: + 10 puan
  • Engelli personel:+ 5 puan

Not: Aynı puana sahip personel arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personele öncelik verilecektir.

Daha önce gidilen partner üniversite, bölüm ve ülke listesi için tıklayınız.