2019-2020 Erasmus+ Personel- Ders Verme Hareketliliği Çağrısı (UZATILDI)

Başvuru Kılavuzu

Erasmus+ Programının 1. Anahtar Eylemi, öğretim elamanlarının ortak kurumlara kısa dönem ders verme ziyaretleri gerçekleştirmesi için fon sağlamaktadır. Program ‘Personel Ders Verme Hareketliliği’ adını taşımaktadır, İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Ofisi  tarafından koordine edilmektedir. Personel Ders Verme hareketliliği Türkiye’de ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilen herhangi bir kişinin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) tarafından Avrupa Komisyonunun kuralları çerçevesinde belirlenmektedir. Programa katılan öğretim elemanları, seyahat masraflarına katkı ve yurtdışında ki süre içerisinde geçinme ödeneği dahil çeşitli fonlardan faydalanabilirler. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi de dahil olmak üzere masraflarını desteklemek için verilir. 

Hibe Miktarları;


Seyahat Miktarları;

Her bir katılımcı için seyahat mesafesi, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan aşağıdaki ‘Mesafe Hesaplayıcı’ ile hesaplanır:

http://ec.europa.eu/programmes...

Sabit meblağlı seyahat ödeneği, seyahat mesafesine göre sağlanmaktadır. 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilerek hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez

2019-2020 Erasmus+ Personel Hareketliliği  Çağrısı kapsamında kalan bütçeye istinaden en fazla 12 personelimiz hibelendirilecektir.

Hareketlilik günü kadar hibe verilmesi garanti edilemez.

Hareketliliğin Süresi:

2019-2020 Çağrısı kapsamında başvurularını ileten personellere en az hareketlilik günü olan “2 günlük” veya en fazla "5 günlük" hibelendirmesi gerçekleştirilebilir. 

Ders Verme Hareketliliğini 20 Mart 2020 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilebilirsiniz.

Erasmus Komisyonu tarafından değerlendirilen başvuruların durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hareketlilik dönemi hibesi, Erasmus Komisyonu tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin toplam miktarına bağlıdır. Bu nedenle nihai hareketlilik dönemi, Erasmus Ofisi tarafından belirlenmektedir. 

Ders verme hareketliliği minimum 8 saati kapsamalıdır.

Nasıl Başvurulur?

Bu hareketlilik programına katılmak isteyen bütün tam veya yarı zamanlı öğretim elemanlarının, başvuru formu, ev sahibi kurumdan onaylı (tüm imzalar tamamlanmış ve mühürlü) nihai ders verme hareketliliği sözleşmesi, karşı kurumdan alınmış davet mektubunu erasmus@bilgi.edu.tr adresine 02 Mart 2020 mesai bitimine kadar iletilmesi gerekmektedir.

Başvurular 16 Aralık 2019 tarihinde başlayacaktır.

Akademik personel ders verme faaliyeti gün tabanında hesaplanan bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün olarak belirtilmesi zorunludur.

Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında hibe kaynakları sınırlıdır. Hareketliliğe katılacak personelin hibelendirileceği gün sayısı, kabul edilen başvuru sayısına göre değişkenlik gösterilebilir.

Ders verme hareketliliği programına daha önce katılmamış öğretim elemanları ve akademik birimlere değerlendirme sürecinde öncelik verilecektir. Doküman örnekleri için aşağıdaki linklerden bilgi edinebilirsiniz:

Başvuru için teslim edilmesi gereken evraklar:

Davet mektubuBaşvuru Formu ve Personel Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi.

Kaynak eksikliğinden dolayı ödenek ayrılamayan başvuru sahipleri yedek listesine yerleştirilecek ve bu kişilere ileri ki dönemlerdeki fon mevcudiyetine göre ödenek ayrılacaktır. Aşağıdaki değerlendirme ölçütleri Türkiye Ulusal Ajans tarafından belirlenmiş olup uygulanması Erasmus Komisyonu tarafından uygun görülmüştür.

Değerlendirme Ölçütleri;


Not: Aynı puana sahip personel arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personele öncelik verilecektir.

Daha önce gidilen partner üniversite, bölüm ve ülke listesi için tıklayınız.

(* Anlaşmalarda bölüm değişikliği ya da yıldan yıla iptaller söz konusu olabileceğinden lütfen emin olmadığınız üniversiteler için danışınız.)

Başvuru esnasında eksik evrakları olacak şekilde başvuru belgelerini ileten adaylarımızın başvuruları değerlendirilmeyecektir.