2018-2019 Erasmus+ Personel Hareketliliği - Eğitim Alma Başvuru Çağrısı

Başvuru kılavuzu

Erasmus+ Programının 1. Anahtar Eylemi, geçerli program ülkelerindeki bir ortak kuruma kısa vadeli eğitim alma ziyaretleri veya idari personelin kendi insiyatifi ile şahsi ziyaret gerçekleştirmesi için fon sağlamaktadır. Bu program ‘Personel Eğitim Alma Hareketliliği’ adını taşımakta olup İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Ofisi tarafından koordine edilmektedir. Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. 

Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Nasıl Başvurulur?

 Erasmus+ Personel Hareketliliği Eğitim Alma programına katılabilmek için BİLGİ ile ev sahibi kurum arasında bir Erasmus+ sözleşmesi olması gerekmemektedir; fakat ev sahibi üniversitenin Erasmus Beyannamesini imzalamış olması gerekir. Bununla beraber, muhtemel adayların, 2018-19 akademik yılı için Erasmus anlaşma listesini kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Ziyaret etmek istediğiniz Üniversitenin “Personel Değişim” programına dahil olup olmadığını görmek için;

https://www.bilgi.edu.tr/tr/in...

Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) tarafından Avrupa Komisyonunun talimatları çerçevesinde belirlenmektedir. Programa katılan idari personeller, seyahat masraflarına katkı ve yurtdışındaki süre içerisinde geçinme ödeneği dâhil çeşitli fonlardan faydalanabilirler. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi dâhil diğer masraflarını desteklemek için verilir. 

Her bir katılımcı için seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan aşağıdaki ‘Mesafe Hesaplayıcı’ ile hesaplanır:

http://ec.europa.eu/programmes...

Sabit meblağlı hibe seyahat mesafesine göre sağlanmaktadır. Mesafeler ve ödenek miktarları;

Hibe Miktarları;

Country Groups

1- United Kingdom, Denmark, Finland, Ireland, Sweden, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway : 153 €

2- Germany, Austria, Belgium, France, Cyprus, Netherlands, Spain, Italy, Malta, Portugal, Greece : 136€

3-Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Croatia, Latvia, Lithuania, Hungary, Macedonia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia : 119 €

Seyahat Miktarları;

Obtanined "km" value and Grants;

10-99 km : 20 €

100-499 km : 180 €

500-1999 km : 275 €

2000-2999 km : 360 €

3000-3999 km : 530 €

4000-7999 km : 820 €

8000 km and higher : 1500  €

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilerek hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Hareketliliğin Süresi:

Hareketlilik en az 2 gün en fazla 5 gün gerçekleştirilebilir. Bu hareketlilik dönemi, Erasmus Komisyon tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin toplam miktarına bağlıdır. Bu nedenle nihai hareketlilik dönemi, Erasmus Ofisi tarafından belirlenmektedir

Hareketlilik faaliyetleri; merkezimizle imzalanan sözleşme bitiş tarihi olan 31 Mayıs 2020 ile sınırlıdır. Bu tarihten sonraki hareketlilikler program tarafından desteklenmez.

Eğitim Alma Hareketliliğini 04 Mart 2019 - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilebilirsiniz.

Bu hareketlilik programına katılmak isteyen bütün tam zamanlı idari personelin, onaylı (imzaları tamamlanmış ve mühürlü) nihai eğitim alma hareketliliği sözleşmesi, başvuru formu ve davet mektubunu erasmus@bilgi.edu.tr adresine 25 Şubat 2019 mesai bitimine kadar iletilmesi gerekmektedir.

Başvurular 02  Ocak 2019 tarihinde başlayacaktır.

Eğitim alma hareketliliği programına daha önce katılmamış idari personele değerlendirme sürecinde öncelik verilecektir. 

Doküman örnekleri için lütfen aşağıdaki linkleri tıklayınız:

Davet mektubuBaşvuru Formu ve  Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi.

Kaynak eksikliğinden dolayı ödenek ayrılamayan başvuru sahipleri yedek listesine yerleştirilecek ve bu kişilere ileriki dönemlerdeki fon mevcudiyetine göre ödenek ayrılacaktır.

Değerlendirme Ölçütleri

YENİ:

1-Yabancı Dil Sınavının %20'si;

- Geçerli Yabancı Dil Sınavları: IELTS ve benzeri diğer sınavlar*

- Yabancı Dil Notunun : (*Türkiye'de öğrenim dili %100 İngilizce olan bir programdan mezun olmak (lise ve/veya Üniversite) 100 üzerinden 70 puan olarak değerlendirilmesi) 

*Diğer Geçerli Sınavlar için Tıklayınız

2- Daha Önce Hareketlilik Faaliyetlerine Katılmış ise;

1 Kez:  +15

2 Kez: +10

3 Kez: +5

4 Kez: 0

  • İdari Personelin Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 (taban puana çıkarılır)

BİLGİ Üniversitesi en az iki yıllık iş tecrübesi: + 5 puan

İlk defa başvuran +25 puan

Programa daha önceden katılmamış bir Bölüm/ Fakülte/ Enstitüden olma: +30 puan

Daha önce hiç başvurulmamış bir ortak üniversiteye başvuru yapılması: + 10 puan

Daha önce hiç başvurulmamış bir ülkeye başvuru yapılması: + 10 puan

Engelli personel:+ 5 puan

Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel: + 5 puan

Not: Aynı puana sahip personel arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personele öncelik verilecektir.

Daha önce gidilen partner üniversite, bölüm ve ülke listesi için tıklayınız.