2018-2019 Erasmus+ Personel Hareketliliği - Eğitim Alma Başvuru 2. Çağrısı


Başvuru Kılavuzu

Erasmus+ Programının 1. Anahtar Eylemi, geçerli program ülkelerindeki bir ortak kuruma kısa vadeli eğitim alma ziyaretleri veya idari personelin kendi insiyatifi ile şahsi ziyaret gerçekleştirmesi için fon sağlamaktadır. Bu program ‘Personel Eğitim Alma Hareketliliği’ adını taşımakta olup İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Ofisi tarafından koordine edilmektedir. Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. 

Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Nasıl Başvurulur?

Yararlanıcı ortak kurumun ilgili departmanı ile temasa geçmeli ve de Erasmus değişim programını KENDİSİ AYARLAMALIDIR.

Erasmus+ Personel Hareketliliği Eğitim Alma programına katılabilmek için BİLGİ ile ev sahibi kurum arasında bir Erasmus+ sözleşmesi olması gerekmemektedir; fakat ev sahibi üniversitenin Erasmus Beyannamesini imzalamış olması gerekir. 

Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) tarafından Avrupa Komisyonunun talimatları çerçevesinde belirlenmektedir. Programa katılan idari personeller, seyahat masraflarına katkı ve yurtdışındaki süre içerisinde geçinme ödeneği dâhil çeşitli fonlardan faydalanabilirler. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi dâhil diğer masraflarını desteklemek için verilir. 

Her bir katılımcı için seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan aşağıdaki ‘Mesafe Hesaplayıcı’ ile hesaplanır:

http://ec.europa.eu/programmes...

Sabit meblağlı hibe seyahat mesafesine göre sağlanmaktadır. Mesafeler ve ödenek miktarları;

Hibe Miktarları;Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilerek hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

2018-2019 Erasmus+ Personel Hareketliliği 2. Çağrısı kapsamında kalan bütçeye istinaden en fazla 3 personelimiz hibelendirilecektir.

Hareketlilik günü kadar hibe verilmesi garanti edilemez.

Hareketliliğin Süresi:

2. Çağrı kapsamında başvurularını ileten personellere en az hareketlilik günü olan “2 günlük” veya en fazla 5 günlük hibelendirmesi gerçekleştirilebilir. Bu durum Erasmus Komisyonu tarafından değerlendirilen başvuruların durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu hareketlilik dönemi, Erasmus Komisyon tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin toplam miktarına bağlıdır. Bu nedenle nihai hareketlilik dönemi, Erasmus Ofisi tarafından belirlenmektedir

Hareketlilik faaliyetleri; merkezimizle imzalanan sözleşme bitiş tarihi olan 31 Mayıs 2020 ile sınırlıdır. Bu tarihten sonraki hareketlilikler program tarafından desteklenmez.

Eğitim Alma Hareketliliğini 02 Aralık 2019 - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.

Bu hareketlilik programına katılmak isteyen bütün tam zamanlı idari personelin, onaylı (imzaları tamamlanmış ve mühürlü) nihai eğitim alma hareketliliği sözleşmesi, başvuru formu ve davet mektubunu erasmus@bilgi.edu.tr adresine 18 Kasım 2019 mesai bitimine kadar iletilmesi gerekmektedir.

Başvurular 14 Ekim 2019 tarihinde başlayacaktır.

Eğitim alma hareketliliği programına daha önce katılmamış idari personele değerlendirme sürecinde öncelik verilecektir. 

Başvuru için Teslim Edilmesi Gereken Evraklar :

Davet mektubuBaşvuru Formu ve  Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi.

Evraklar için:https://www.bilgi.edu.tr/tr/in...

Kaynak eksikliğinden dolayı ödenek ayrılamayan başvuru sahipleri yedek listesine yerleştirilecek ve bu kişilere ileri ki dönemlerdeki fon mevcudiyetine göre ödenek ayrılacaktır.

Değerlendirme Ölçütleri

*Diğer Geçerli Sınavlar için Tıklayınız

Not: Aynı puana sahip personel arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personele öncelik verilecektir.

Daha önce gidilen partner üniversite, bölüm ve ülke listesi için tıklayınız.