Uluslararası Öğrenci Danışmanlık Ofisi

Amaçları

Uluslararası öğrencilerin İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde nitelikli eğitim/öğretim dönemi yaşamalarını, öğrenimlerini Üniversiteye içten memnuniyet ve bağlılık duyguları içerisinde tamamlamalarını ve ülkelerine aynı donanım ve duygularla birer gönüllü kültür elçileri olarak dönmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

Uluslararası öğrencilerin, üniversitenin tüm öğrenciler için sunduğu sosyal ve kültürel fırsatlardan eşit şekilde yaralanabilmelerini ve etkinliklere katılımlarını sağlamak.

Faaliyetleri

Uluslararası öğrencilerin okula kayıt işlemleri esnasında başlamak üzere ve daha sonraki dönemlerde aşağıdaki konularda destek verilmektedir.

  • Kayıt sonrası yeni öğrenciler için her dönem başında oryantasyon düzenlemek,

  • Öğrencilerin ders kaydı işlemlerine yardımcı olmak, (Özellikle ders kaydı, “add-drop”,” section change” dönemlerinde öğrencilere bilgilendirme maili atmak, sorun yaşayan öğrencilere yardımcı olmak),

  • İkamet işlemleri ile ilgili bilgi vermek, yardımcı olmak,

  • Sağlık Sigortası hakkında öğrencilere bilgi vermek ve almalarını sağlamak,

  • Sosyal Medya ve e-mail üzerinden öğrencilere çeşitli etkinlikleri duyurmak, ve diğer ilgili soruları cevaplamak üzere danışmanlık hizmeti vermek,

  • Öğrencilerin iç usullere alışmalarını sağlayacak açıklayıcı görsel materyaller ile zenginleştirilmiş kılavuz belgeleri hazırlamak ve her yıl güncellemek,

  • Sosyal Etkinlikler düzenlemek, başta olmak üzere kültürel farklarla başa çıkmak için yapılan semineri gerçekleştirmek.