Kalite Politikası

  • Üniversitenin misyon ve vizyonu çerçevesinde, kurumsal değerlerini yansıtacak olan temel ilkelerin uygulanmasını öncelik olarak görmek
  • Başta öğrenci ve çalışan olmak üzere iç ve dış tüm paydaşların süreçlere katılımını sağlamak ve memnuniyetini artırmak
  • Üniversitenin hizmet verdiği tüm alanlarda sürekli iyileştirme yaklaşımını benimsemek