Laureate ‘Here for Good’

Haritayı daha büyük görüntülemek için tıklayın.

Clinton Global Initiative

Clinton Global Initiative’in misyonu fikirleri eyleme geçirmektir. Bu amaçla her yıl düzenlenen toplantılarda dünyanın öne çıkan sorunları liderlerin, Nobel Ödüllü bilim insanlarının, yöneticilerin, akademisyenlerin ve medya çalışanlarının katılımıyla tartışılmaktadır. Clinton Global Initiative üyeleri bugüne kadar 180’den fazla ülkede 400 milyondan fazla insanın yaşam standartlarının gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

BİLGİ öğrencisi "Clinton Global Initiative" Yıllık Toplantısı'ndan bildiriyor.

ABD 42. Başkanı BILL CLINTON

William J. Clinton Vakfı’nın kurucusu ve ABD 42. Başkanı Bill Clinton, Laureate grubundaki üniversitelere sosyal sorumluluk, gençlik liderliği ve yükseköğrenime giderek artan erişim gibi konularda tavsiyelerde bulunmaktadır. 2010-2011 akademik yılında Bill Clinton BİLGİ’nin santralistanbul Kampüsü’nde bir konferans vermiş; BİLGİ öğrencileri, mezunları ve akademisyenlerinin yanı sıra aralarında eğitim, politika ve iş dünyasından önde gelen isimlerin bulunduğu 1.000’e yakın davetliye seslenmiştir.

Sylvan/Laureate Foundation

1997 yılında kurulan Sylvan/Laureate Vakfı'nın misyonu geniş anlamda eğitim ve öğretimdeki en iyi uygulamaları araştırmak ve desteklemek olarak tanımlanmaktadır. Vakıf bu güne kadar kâr amacı gütmeyen kurumlara 20 milyon $ bağış yapmıştır.

International Youth Foundation

INTERNATIONAL YOUTH FOUNDATION

Uluslararası Gençlik Vakfı genç neslin olağanüstü potansiyeline yatırım yapmaktadır. 1990 yılında kurulan Uluslararası Gençlik Vakfı dünya genelinde iş dünyası, hükümetler ve sivil toplum örgütleri ile çalışarak gençliğin daha sağlıklı ve üretken olmasını ve içinde bulunduğu toplum ve çevreye fayda sağlamasını hedeflemektedir. Vakfın programları değişim için katalizör olmaya ve daha kaliteli eğitim, iş olanaklarıyla ve sağlıklı karar verebilme yetisini geliştirmeye odaklanmaktadır.


Ayrıntılı bilgi için tıklayın.