Kampüs Uygulamaları ve Önlemleri

BİLGİ’nin öğrenci, akademisyen ve çalışanlarının aşılanması konusunda belirlediği bir kural var mıdır?

Pandemiye karşı güvenli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla tüm öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın COVID-19 aşısı yaptırmaları beklenmektedir. COVID- 19 pandemisiyle mücadelede hastalığa yakalanma, hastalığı ağır geçirme ile bulaştırma risklerini en aza indirgemek ve yeni virüs tiplerinin ortaya çıkmasını önlemek için aşı olmak en etkili yöntemdir. Aşı kampüse girişlerde negatif değerli PCR Testi sonucu ibraz etmesi gerekmektedir.

Kampüse girişlerde öğrenci ve çalışanların aşı veya PCR Testi durumu nasıl takip edilecektir?

Öğrenci ve çalışanlarımızın aşı veya PCR Testi durumu HES kodu bilgileri üzerinden takip edilecektir. HES kodu bilgileri üniversite kimlik kartlarına entegre edilecek; kontrol işlemi turnike sistemine kartın okutulmasıyla otomatik olarak gerçekleştirilecektir. HES kodu bilgilerinin üniversite kimlik kartlarıyla eşleştirilebilmesi için HES Kodu Tanımlama işlemini https://hes.bilgi.edu.tr web sayfası üzerinden tamamlamanız gerekmektedir. Kontrol işleminin yapılabilmesi için HES kodunun süresiz olması; aşı ve PCR Test durumu özelliklerinin aktif hale getirilerek görünür kılınması gerekmektedir.

Covid-19 hastası olan öğrenci veya çalışanların kampüse girişleri nasıl takip edilecektir?

Öğrenci veya çalışanın HES kodu bilgileri üniversite giriş kartlarına entegre edilmiştir. Kişinin COVID-19 hastası olması durumunda üniversite kimlik kartı pasif hale getirilecektir. Bu uygulama Sağlık Bakanlığı kurallarına göre yapılmaktadır.

HES Kodu’mu nasıl alabilirim?

HES kodunuzu;

 • Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ile,
 • HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,
 • e-Devlet üzerinden buraya tıklayarak alabilirsiniz.

Üniversiteye sunduğum PCR Test sonucu ne kadar süreyle geçerlidir?

PCR Test sonucu 48 saat süreyle geçerlidir ve süre bitiminde testin yenilenmesi gerekmektedir.

Kampüste COVID-19’dan korunmak için hangi önlemlere dikkat etmeliyim?

 • Kampüse gelirken ve kampüslerimizde ağız ve burun kapalı olacak şekilde maske takılmalıdır. Maske nemlendiğinde değiştirilmesi gerektiği için yedek maske bulundurmak yararlıdır.
 • Derslik, laboratuvar ve stüdyo kapasiteleri hastalığın bulaşmasını kontrol altına alacak şekilde ayarlanmıştır. Küçük gruplarla ders yapılmak durumunda kalındığında dersin öğretim elemanı tarafından iletilen bilgiye göre ilerlenmelidir.
 • Konuşulmadığında diğer kişilerle aradaki mesafe 1 metreden yakın olmamalıdır. Konuşulan ortamlarda ise aradaki mesafe en az 2 metre olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Salgına karşı alınan önlemler gereği blok ders yapılmaması gerekmektedir. Ders arasında derslik, laboratuvar veya stüdyo havalandırılmalı; bu sırada bahçede fiziksel mesafeye uygun şekilde davranılmalıdır.
 • COVID-19 virüsü etrafa bulaşmış olabileceğinden kişisel hijyene dikkat edilmelidir. Eller sabunla yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalıdır.
 • Sigaranın COVID-19 dâhil hastalıkların şiddetini artırdığı; sigara dumanını üflerken ortama virüs yayıldığı bilinmektedir. Bu nedenle sigara içenlerin kendilerine ayrılan yerlerde sigara içmeleri ve iki kişi arasında en az 2 metrelik mesafe olması sağlanmalıdır.
 • Birlikte aynı ortamda yaşadığınız bir kişinin COVID-19 olması durumunda kampüs doktoruna/hemşiresine bilgi verilerek en az 2 gün kampüse gelinmemelidir. 2 gün sonra yapılan PCR testi negatif ise kampüse gelinebilir.
 • Kampüsteyken ateş, öksürük, halsizlik gibi şikâyetler olduğunda vakit geçirmeden Üniversite doktorumuza gidilmeli ve önerilerine uygun davranılmalıdır.
 • Pandeminin kontrolüne yönelik bildirilen diğer önlemlere uyulmalıdır.

Kampüste pozitif bir COVID-19 vakası tespit edildiğinde ne yapılacaktır?

Kampüste pozitif bir COVID-19 vakası tespit edildiği takdirde vakanın temas ettiği ortamlar, gerekli dezenfeksiyon işlemleri için kapatılacak ve işlem tamamlanana kadar kullanıma açılmayacaktır. Tanı konan kişinin durumu, Üniversitemizin sağlık ekibi tarafından da takip edilecektir. Vaka ile yakın temaslı olduğu belirlenen kişiler için de karantina tedbirleri uygulanacaktır. Yakın temaslı olan kişi COVID-19 hastasıyla aynı ev veya yurt odasını paylaşmıyorsa 4. gün PCR Test sonucuna göre kampüse dönebilir.

COVID-19 hastası olanlara Üniversitemiz temaslı takibi yapacak mıdır?

Revirlerimizin bilgisinde olan tüm öğrenci ve çalışanlarımıza temaslı takibi yapılacaktır.

Derslerde COVID-19’a karşı ne tür önlemler alınıyor?

 • Yüz yüze planlanmış derslerde hem öğrencilerin hem de öğretim elemanlarının maske takması zorunludur. Bu hem kendimizin hem de derse katılan diğer kişilerin sağlığını korumak için fiziksel mesafeyle birlikte en önemli önlemdir.
 • Derslik, laboratuvar ve stüdyo kapasiteleri %50 oranında seyreltilmiş oturma düzeniyle salgının kontrolüne göre ayarlanmıştır. Dersliklerdeki oturma düzeni, sandalyeler arasında en az 1 metrelik mesafe olacak şekilde kurulmuştur. Küçük gruplarla ders yapılmak durumunda kalındığında dersin öğretim elemanı tarafından iletilen bilgiye göre ilerlenmelidir.
 • Salgına karşı alınan önlemler gereği blok ders yapılmaması gerekmektedir. Ders arasında derslik, laboratuvar veya stüdyo havalandırılmalı; bu sırada bahçede fiziksel mesafeye uygun şekilde beklenmelidir.
 • Derslik, laboratuvar ve stüdyoların da yer aldığı kampüslerimizdeki tüm ortak yaşam alanlarında hijyeninin sağlanması için düzenli dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır.

Kronik hastalığım sebebiyle derslere uzaktan katılmam mümkün mü?

Dersler, ders programlarınızda yer alan yönteme göre yapılacaktır. Uygulama ağırlıklı programlarda öğrenim gören öğrencilerin, salgının seyrine bağlı olarak uygulamalara katılmak istememesi ve kayıt dondurmak istemeleri halinde bu talepleri değerlendirmeye alınabilecektir. Teorik derslerde ise kronik hastalığı bulunan öğrencilerin sağlık durumlarını dersin öğretim elemanına belgelemek koşuluyla uzaktan derslere katılması mümkündür.

COVID-19 hastalığına yakalanmam veya temaslı olmam durumunda kampüsten uzakta kalacağım süre boyunca dersleri çevrimiçi olarak takip etmem mümkün olacak mı?

PCR Test sonucu pozitif olan ya da temaslı olup kampüslerimize gelemeyecek öğrencilerimizin yüz yüze yapılan derslerimize çevrimiçi olarak uzaktan katılabilecekleri bir altyapı için hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Bu dersler, planlandıkları saatlerde sınıfta yüz yüze yapılmaya devam edecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler Zoom üzerinden görüntülü ve sesli olarak derse canlı katılabilecektir.

Ziyaretçilerin kampüse girişlerinde uyması gereken yeni kurallar var mı?

Ziyaretçilerimizin de kampüse girişlerde aşı belgelerini veya en fazla 48 saat önce yapılmış negatif değerli PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ziyaretçiler için belirlenen yeni kurallar web sayfamızda yayınlanacaktır.

Kampüs içinde maske takmak zorunlu mudur?

Kampüslerimizde kapalı alanlarda herkesin maske takması zorunludur. Açık ortamlarda 2 metrelik fiziksel mesafenin korunamadığı durumlarda maske takılması önerilir.

Toplantı ve etkinlikler nasıl düzenlenecek?

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan “Eğitim Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi-2021”e göre toplantı ve etkinlikler gerekli COVID-19 tedbirleri alınarak yüz yüze veya çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Bazı Faaliyetler için PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi” doğrultusunda 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren kişilerin toplu katılımına açık olarak düzenlenen yüz yüze etkinliklerde katılımcıların aşı takvimlerini tamamladıklarını gösteren kartlarını veya en fazla 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR Test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Shuttle ve çalışan servislerinde hangi önlemler alınmaktadır?

Üniversitemiz shuttle ve çalışan servislerinde maske takmak zorunludur. Araçlarda bulaş riskine karşı klima çalıştırılmamakta, pencere yoluyla doğal havalandırma tercih edilmektedir. Araçlarının zeminleri, tutma destek noktaları, koltuk kenarları ve başlık sırt kısımları düzenli şekilde temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir. Araç içinde çift maske takılması önerilir.

Asansörler için önlem alınıyor mu?

Asansörler kapasitelerinin üçte biri oranında çalıştırılacaktır.

Tuvaletlerde hangi önlemler alınıyor?

Tuvaletlerde ortam hijyeninin sağlanması için düzenli dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır. Tuvalet çıkışlarına dezenfektan stantları yerleştirilmiştir.

Kampüs ortamına yönelik uygulamaları topluca hangi kaynaktan okuyabilirim?

 • Üniversitemizdeki COVID-19 önlem ve uygulamaları hakkında daha detaylı bilgi için COVID-19 web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
 • Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Eğitim Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi-2021 için tıklayınız.
 • Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi-2021 için tıklayınız.