Yatay Geçiş

Başvuru için Gerekli Belgeler

2 adet resmi transkript
Disiplin Belgesi
ÖSYS Sonuç Belgesi (Halen kayıtlı olduğu bölümden farkli bölüme müracat edeceklerden LYS sonuç belgesi)
Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
Öğrenci belgesi (Okuduğu üniversitede halen kayıtlı olduğunu gösterdiğine dair)

*Başvurular İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü (ÇSM binası, Z-112) Öğrenci İşleri Ofisi’nde yapılacaktır.

İç Yatay Geçiş

YÖK mevzuatında yapılan son değişikliklerle iç yatay geçiş için iki ayrı yöntem uygulanıyor:

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre İç Yatay Geçiş

Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin girdiği yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne merkezi puanla yerleştirilmiş ve halen kayıtlı olan öğrenciler, merkezi puanlarının yeterli olduğu bir bölüme geçmek için başvuru yapabilirler. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları yatay geçiş yapmak istenen programın o yıl gerçekleşen taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür.

Başarı Koşullarına Göre İç Yatay Geçiş

BİLGİ öğrencileri, kayıtlı oldukları programın eşdeğeri olan bölümlere yatay geçiş için başvurabilirler. Öncelikle aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve en az 2.40 ortalama tutturmuş olmaları gerekir. Bir başka önemli koşul da, öğrencinin kayıt olduğu yıl aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği bölüm açısından yurt içi üniversitelerdeki eşdeğer bölümler için o yıl ÖSYM tarafından ilan edilen en düşük puana eşit ya da yüksek olması gerekir.

İç yatay geçiş başvuruları en erken birinci yarıyılın sonunda, ön lisans öğrencileri için en geç 3.yarıyıl başında, lisans öğrencileri içinse en geç 5.yarıyıl başında yapılabilir. Başvuru tarihleri ve değerlendirme sonuçları Öğrenci İşleri ofislerinden takip edilir.

Dış Yatay Geçiş


Son mevzuat değişiklikleri ile birlikte iki ayrı yöntemle BİLGİ’ye yatay geçiş yapılabilir:

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş

Başarı koşullarına bakılmaksızın, öğrencinin girdiği yıl aldığı puanlara göre değerlendirilen yatay geçiş yöntemidir. Yönetmeliğe göre, Türkiye’deki bir üniversiteye merkezi puanla yerleştirilmiş ve halen kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları yatay geçiş yapmak istenen programın o yıl gerçekleşen taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. İngilizce Hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflarda başvuru yapılabilir. Öğrenciler, bu tür yatay geçiş hakkından yalnızca bir kez yararlanabilirler.

Başarı Koşullarına Göre Yatay Geçiş

Başvurular yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden ve eşdeğer programlara yapılabilir. Başvuracak adayın kayıtlı olduğu okulun YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması gerekir. Başvurular, önlisans öğrencileri için en erken 1. yarı yıl sonunda; lisans öğrencileri için ise 1. yılın sonunda yapılabilir. Öğrencinin ayrılacağı üniversitede sorumlu olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.40 olması gerekmektedir. İngilizce eğitim veren programlara yapılacak başvurular için adayın ayrıca İngilizce yeterliliğinin olması gerekir.

Başka üniversitelerden alınan dersler, yatay geçiş yapılacak programın bağlı olduğu Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak sayılabilir.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında; Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmeleri; tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin içinde yer almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye'deki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim alacakların ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az I 40, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az I 80 puan almaları gerektiğine karar verilmiştir. Halen hazırlık sınıfında eğitim alanlar dahil olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına 2015-2016 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrenciler söz konusu karardan etkilenmeyeceklerdir.