Burslar

Burslar

Üniversiteye girişten itibaren ÖSYM, Sporcu, Başarı bursu, İhtiyaç bursundan ve IB, öğretmen çocuğu indirimi, kardeş ve mezun indiriminden yararlanabilirsiniz. 

https://www.bilgi.edu.tr/tr/yasam/ogrenci/ogrenci-destek-merkezi/burslar/ 

ÖSYM Bursları’ndan yararlanabilmek için üniversiteye girişte istediğiniz bölümün ÖSYM kılavuzundaki “ burslu” kodunu işaretlemeniz ve o bölüme ait puanı tutturmanız gerekir.

Başarı bursuna 3. ve 4. sınıflarda hak kazanabilirsiniz. Bunun için hem okuduğunuz yıla ait ortalama hem kümülatif ortalamanızın aynı anda asgari 3,70 olması ve aşağıdaki başarı bursu kriterlerini de yerine getirmeniz gerekir. Başarı bursu için herhangi bir başvuru yapılması gerekmez. Kriterleri yerine getiren tüm öğrencilerimiz başarı bursundan yararlanmaya hak kazanır.

Başarı Bursu Koşulları 

•           Yaz okulu hariç olmak üzere; eğitim-öğretim yılının sonu itibarıyla Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca 2. ve 3. sınıf öğrencisi olarak kayıtlı olduğu lisans programının müfredatında o yıl için öngörülmüş ders ve kredi yükünü tamamlamış, genel not ortalaması ve son iki yarıyıl derslerinin not ortalaması (4.00) üzerinden asgari (3.70) olan lisans programına kayıtlı öğrencilere Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kontenjan ve diğer koşullar çerçevesinde bir sonraki eğitim-öğretim yılı öğretim ücretinden indirim yapılmak suretiyle akademik başarı bursu verilir. Ek ders veya kredi alması nedeniyle ileriki yarıyıllarda görünen öğrencilerin fiili öğrenim süresi esas alınır, ancak bunların genel not ortalaması ve son iki yarıyıllık not ortalaması hesabında almış oldukları ek ders ve krediler de dikkate alınır. Genel not ortalaması ve son iki yarıyıllık not ortalamasında Bahar yarıyılı sonundaki not ortalamaları esas alınır ve yaz okullarında alınan dersler dikkate alınmaz. Yaz okullarında alınan dersler bir sonraki akademik yılda yapılacak not ortalaması hesaplamalarında değerlendirmeye alınır. 

•           Burs kontenjanı, burs miktarı ve burs oranı gibi hususlar her yıl Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Burslar bir akademik yıl boyunca geçerlidir ve yaz okulunu kapsamaz. 

•           Öğrenci Değişim Programı ile bir akademik dönemi başka bir üniversitede tamamlayan ve başka üniversitede almış oldukları derslerden “T” kredi alan öğrenciler de başarı sıralamasına dahil edilirler. 

•           İrregular statüsünde olan öğrencilerin başarı sıralamaları kayıtlı oldukları Güz dönemi sonunda değerlendirmeye alınır ve koşulları sağlayan öğrencilere akademik başarı bursları verilir. 

İhtiyaç burslarına aktif öğrenci olarak bir (1) yılını tamamlayan öğrencilerimiz başvurabilir. Burs başvurusu için gerekli olan evraklar ve başvuruyla ilgili tüm bilgiler Haziran ayında www.bilgi.edu.tr sayfasından İhtiyaç Bursu başvuruları başlığıyla duyurulur. İhtiyaç bursu başvuruları elektronik olarak alınır ve burs komitesi tarafından değerlendirilir. Bu burslar bir (1) yıllıktır ve yaz okulunu kapsamaz. İhtiyacın devam etmesi durumunda bir sonraki yıl güncel evraklarla başvurunun tekrarlanması gerekir.

Sporcu bursuna üniversiteye ilk yerleştirmeler sırasında tercih dönemi bitmeden başvurmanız gerekir. Üniversiteye yerleştikten sonra da eğer üniversitelerarası müsabakalara katılım sağladığımız branşlardan birinde takıma seçilip yüksek performans gösterdiyseniz, Spor Koordinatörlüğü’nün teklifi ve Burs Komitesi’nin tespit edeceği oranlarda karşılıksız ‘sporcu bursu’ verilebilir.

IB, Öğretmen, Kardeş ve Mezun indirimlerinden yararlanmak için kayıt esnasında veya öncesinde öğrencilerimizin belgeleriyle birlikte bilgi vermesi gerekir.

Burs çeşitlerine göre kullanım süreleri aşağıdaki gibi değişir. 

ÖSYM Bursu: İngilizce Hazırlık Programı için 2 yıl ( Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerli), lisans programları için 6 yıl, önlisans programları için 3 yıl geçerlidir. Yaz Okulu burs kapsamında değildir.

Başarı Bursu: Genel not ortalaması ve son iki yarıyıl derslerinin not ortalaması 4.00 üzerinden asgari 3.70 olan 2. ve 3. sınıf öğrencileri bir yıl geçerli olmak üzere % 50 başarı bursu alır. Yaz Okulu burs kapsamında değildir.

Sporcu Bursu: İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Üniversitelerarası Müsabakalara katılım sağladığı branşlarda milli takım seviyesine yükselmiş veya milli olmasa bile üniversite takımına seçildikten sonra yüksek performans göstermiş olan öğrencilere, Spor Koordinatörlüğü’nün teklifi ve Burs Komitesi’nin tespit edeceği oranlarda karşılıksız “sporcu bursu” verilebilir. Yaz Okulu burs kapsamında değildir. Sporcu bursu Hazırlık programlarında 2 yıl (Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir),  lisans programlarında 4 yıl, ön lisans programlarında 2 yıl geçerlidir ve yaz okulunu kapsamaz. Not ortalaması 2.00 altına düşerse kesilir.

IB İndirimi: İngilizce Hazırlık Programı için 2 yıl ( Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir), lisans programları için 4 yıl, önlisans programları için 2 yıl geçerlidir. Yaz Okulu burs kapsamında değildir.

İhtiyaç Bursu: Burs Komitesi kararıyla verilen ihtiyaç bursları bir (1) yıl geçerlidir. Bu burs Yaz Okulu’nda geçerli değildir.

Öğretmen indirimi:Anne veya babanız aktif veya emekli öğretmen ise hazırlık programında 2 yıl ( Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir), önlisans programında 3 yıl ve lisans programlarında 6 yıl %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Bu indirim Yaz Okulu’nda geçerli değildir

Kardeş indirimi: İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde okuyan veya mezun olmuş kardeşiniz varsa hazırlık programında 2 yıl ( Öğrenim dili ingilizce olan programlar için geçerlidir), önlisans programında 3 yıl ve lisans programlarında 6 yıl %10 kardeş indiriminden yararlanabilirsiniz. Bu indirim Yaz Okulu’nda geçerli değildir.

Mezun indirimi: İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve lisanüstü programlarından daha önce mezun olduysanız ve yeni bir programa kayıt olacaksanız %30 ( 2019-2020 akademik yılından itibaren ) indirimden yararlanırsınız. Bu indirim Yaz Okulu’nda geçerli değildir.


Üniversitemizde ÖSYM, başarı bursu, ihtiyaç bursu ile öğretmen, kardeş ve mezun indirimleri dışındaki bursların geçerlilik koşulları aşağıdaki gibidir:

Burs Geçerlilik Koşulları

•  Hazırlık sınıfı için burslar 2 akademik yıl için geçerlidir ( Öğrenim dili  İngilizce olan programlar için geçerlidir)

•  Akademik öğretim dönemi lisans programları için 8 akademik dönem, önlisans için 4 akademik dönemi aşamaz. ( Yatay geçiş ve DGS ile yerleşen öğrenciler ile bölüm değişikliği yapan öğrencilerin daha önce okuduğu dönemler süre hesaplamasında dikkate alınır. )

•  Yaz okulu burs kapsamında değildir

•  Not ortalaması 2.00’ın altına düştüğünde burs kesilir.

•  Şiddet Olaylarına karıştığı gerekçesiyle disiplin soruşturması neticesinde disiplin cezası alan öğrencinin bursu kesilir.

ÖSYM bursları not ortalamasına bağlı değildir. Burs İngilizce Hazırlık Programı için 2 yıl ( Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir), lisans programlarında 6 yıl, önlisans programlarında 3 yıl geçerlidir. Belirtilen süreler bittiğinde ÖSYM bursları kesilir.

Başarı Bursu kullanım süresi bir yıldır ve ilgili akademik yılın sonunda kesilir.

Sporcu Bursu, Sporcu bursu Hazırlık programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl, ön lisans programlarında ise 2 yıl tamamlandıktan sonra kesilir. Bunun yansıra, disiplinsiz davranışlarda bulunan, keyfi olarak müsabaka ve antrenmanlara çıkmayan ve akademik yılın sonunda genel not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin de bursu kesilir.

IB indirimleri, İngilizce Hazırlık programı için 2 yıl (Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir), önlisans programlarında 2 yıl ve lisans programlarında 4 yıl geçerlidir. Bu süreler tamamlandığında kesilir. Ayrıca 2020-2021 akademik yılından itibaren üniversitemize yerleşen öğrencilerimizden, genel not ortalaması 2.00'nin altına düşen ve/veya disiplin suçu alan öğrencilerimizin de indirimi iptal edilir. 

Üniversitemize yerleştikten sonra bölüm değişikliği yapmak isterseniz, ÖSYM bursunuzun tekrar değerlendirilmesi gerekir. Eğer sınava girdiğiniz yıl aldığınız puan ( burslu kontenjan için ), aynı yıl için geçmek istediğiniz bölümün taban puanına eşit veya yüksek ise ÖSYM bursunuz devam eder, aksi durumda ÖSYM bursunuz kesilir. Burs başvurunuz komite tarafından ayrıca değerlendirilir.  ÖSYM bursunu kaybeden öğrencilerden genel not ortalaması 4,00 üzerinden asgari 3,50 olanların bursları, başarıları nedeniyle aynı oranda iç yatay geçiş bursuna dönerek devam eder. Bölüm değişikliğinde ÖSYM bursu dışında bir burs sağlandı ise bursun kullanım süresi, ilk yerleştiğiniz bölümde geçen sürede dahil edilerek lisans programları için toplam 8 akademik dönem, önlisans için toplam 4 akademik dönemi aşamaz ve not ortalaması 2,00 altına düşerse burs kesilir.