Burslar

Burslar

Üniversiteye girişten itibaren ÖSYS, IB ve anlaşmalı okul burslarından yararlanabilirsiniz. 1.sınıf sonunda İhtiyaç Bursu’na başvurabilir, 2.ve 3. sınıf sonunda Başarı Bursu alabilirsiniz.

İhtiyaç burslarına her yıl Ağustos ayı başında başvurabilirsiniz. Burs başvurusu için gerekli evrak ve bilgiler web sayfasından ve Öğrenci Sayfaları’ndan duyurulmaktadır.
Başarı bursu için bir başvuru gerekmemektedir. Her yıl Temmuz ayı içinde kriterleri yerine getiren öğrencilerimize verilmektedir.

Burs çeşitlerine kullanım süreleri aşağıdaki gibi değişir.
ÖSYS Bursu: İngilizce Hazırlık Programı için 2 yıl, lisans programları için 6 yıl, önlisans programları için 3 yıl geçerlidir. Yaz Okulu burs kapsamında değildir.
Başarı Bursu: Genel not ortalaması ve son iki yarıyıl derslerinin not ortalaması 4.00 üzerinden asgari 3.75 olan 2. ve 3. sınıf öğrencileri bir yıl geçerli olmak üzere % 50 başarı bursu alır. Bu burs Yaz Okulu’nu kapsamaz.
Spor Bursu: Spor branşında milli takım seviyesine yükselmiş veya milli olmasa bile üniversite takımına seçildikten sonra yüksek performans göstermiş olan burssuz okuyan öğrencilere, Spor Koordinatörlüğü’nün teklifi ve Burs Komitesi’nin tespit edeceği oranlarda karşılıksız “sporcu bursu” verilebilir. 
IB Bursu: İngilizce Hazırlık Programı için 2 yıl, lisans programları için 6 yıl, önlisans programları için 3 yıl geçerlidir. Yaz Okulu burs kapsamında değildir.
İhtiyaç Bursu: Burs Komitesi kararıyla verilen ihtiyaç bursları bir (1) yıl geçerlidir. Yaz Okulu burs kapsamında değildir.
Anlaşmalı Okul Bursu: İngilizce Hazırlık Programı için 2 yıl, lisans programları için 8 akademik dönem, ön lisans için 4 akademik dönem geçerlidir. Yaz Okulu burs kapsamında değildir.

ÖSYS bursları herhangi bir not ortalamasına bağlı olarak kesilmez. İngilizce Hazırlık Programı hariç, lisans programlarını 12, önlisans programlarını 6 dönemde bitiremeyen öğrencilerin bursları kesilir.

Başarı Bursu, bir yıllık olduğu için ilgili akademik yılın sonunda kesilir.

Sporcu Bursu, disiplinsiz davranışlarda bulunan, keyfi olarak müsabaka ve antrenmanlara çıkmayan ve akademik yılın sonunda Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında öğrencilerin bursu kesilir.

IB indirimleri, ÖSYS bursu gibi, size tanınan süreler içinde Üniversiteyi bitiremez ve dönem uzatırsanız kesilir.

ÖSYS burslusu iken iç yatay geçiş yapma hakkı kazanan ancak ilgili yönetmelik gereği iç yatay geçiş yaptığı için ÖSYS bursunu kaybeden öğrencilerden Genel Not Ortalaması 4,00 üzerinden 3,50 olanların başvurmaları halinde bursları aynı oranda İhtiyaç Bursu olarak devam eder. Genel Not Ortalaması 2,40 ile 3,49 arasında olanların durumları ise Burs Komitesi tarafından değerlendirilir.

Öğrencilerimiz Burs Komitesi onayı ile farklı burslardan değişik tipte burslardan yararlanabilirler.