Lisans/Önlisans Öğrenci İşleri

Lisans/Önlisans Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri ofisleri hafta içi saat 08.30-17.00 arasında hizmet verir.

Öğrenim görülen ve en az iki dönemden oluşan öğretim yılıdır.

Akademik Takvim, öğrencinin bir akademik yıl için kullanacağı bir zamanlama rehberidir. Akademik Kurul tarafından her akademik yıl için saptanır ve Üniversite web sayfasında yayınlanır. Kayıt ve sınav dönemleri ile önemli başvuru tarihleri Akademik Takvim’de belirtilir. Öğrencilerimizin özellikle ders seçimi, vb. konularda takvime uymaları zorunludur. Aksi halde hak kaybı yaşanabilir.

step.bilgi.edu.tr

SIS (Öğrenci Sayfası), BİLGİ Online, Kütüphane veya BİLGİ E-mail gibi tüm servisler için ortak bir şifre kullanılmaktadır. Şifrenin unutulması durumunda, "bilgipass" yazıp 2322’e SMS göndererek geçici şifre edinilebilir. Şifrenin ilk kullanımda değiştirilmesi gerekmektedir. Yeni şifre; sis.bilgi.edu.tr (SIS/Öğrenci Sayfası) üzerindeki “Şifre Değiştirme” adımından oluşturulabilir.

Verilen linkten kayıtlı kişisel bilgilerinizi doğrulayarak yeni şifre üretebilirsiniz.

https://sis.bilgi.edu.tr


Her kampüsümüzde bir Öğrenci İşleri Ofisi bulunmaktadır.
Ofis adreslerimiz ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Dolapdere Kampüsü
Hacıahmet Mahallesi
Pir Hüsamettin Sokak No:20
34440 Beyoğlu İstanbul

santralistanbul Kampüsü 
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı 
Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul /
Fax: 0212 625 98 34

(İngilizce Hazırlık ve Sağlık Programları için)
Kuştepe Kampüsü 
İnönü Cad. No:6
Kuştepe 34387 Şişli/İstanbul

e-mail: info@bilgi.edu.trTel: 444 0 428

Dikey Geçiş, ÖSYM’ce yapılan merkezi bir sınavla (DGS), 2 yıllık önlisans programından 4 yıllık lisans programına geçiştir. Meslek Yüksek Okulu mezunları ya da son sınıf öğrencileri, her yıl ÖSYM’nin belirlediği tarihte, DGS için başvuru yapabilir.

DGS ile yerleşen öğrencilerimizin daha önceden aldığı derslerden muaf olmaları için Ders Muafiyet Formu ‘nu doldurarak Ön Lisans programından almış oldukları dersleri gösteren resmi transkript (not durum belgesi) ve ders içerikleri ile beraber Öğrenci İşleri'ne başvurması gerekir.

Çift anadal (major) eğitim-öğretimi, bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, ikinci bir lisans diploması almak amacıyla diğer bir lisans programına devam etmesidir.
Başvuru Koşulları

• Başvurulan yarıyıl başında kayıtlı olunan lisans programının o yarıyıla kadarki zorunlu dersleri ile zorunlu kredi yükünü tamamlanmış olması ve derslerin tümünden başarılı olunması
• En az 3,00 GNO
• Program başarı sıralamasında yüzde 20’lik dilime girilmiş olması (Üniversitenin veya diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından ders alınan hallerde yaz okulu sonrasındaki sıralama esas alınır.)
• Başvurduğu programın özel koşullarını karşılıyor olması gerekir. (Ön koşul dersler ve başarı sıralaması)
Başvuru tarihleri akademik yıl başlamadan önce Öğrenci İşleri Ofisi tarafından duyurulur. Çift ana dal için en erken 3., en geç 5. yarıyıl başında başvurulabilir.

Yan dal (“minor”) eğitim-öğretimi, bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır. Kayıtlı olunan lisans programına “anadal”, başvurusu kabul edilen lisans programına ise “yan dal” denir.

Başvuru Koşulları

• En az 2,60 GNO
• Başvurulan yarıyıl başında kayıtlı olunan lisans programının o yarıyıla kadarki zorunlu dersleri ile zorunlu kredi yükünü tamamlanmış olması ve derslerin tümünden başarılı olunması
Başvuru tarihleri akademik yıl başlamadan önce Öğrenci İşleri Ofisi tarafından anons edilir. Yan dal için en erken 3., en geç 6. yarıyılın başında başvurulabilir.

Öğrenci İşleri’nden öğrenci belgesi, not dökümü (transcript), İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirdiğinize dair belge, disiplin belgesi ve ayrıca “diğer” seçeneğini kullanarak bölüm sıralamanızı gösteren belge, kayıt sildirme belgesi ve muhtemel mezuniyet tarihini gösterir belge alabilirsiniz

Öğrenci Belgesi, Disiplin Belgesi , Transcript, Hazırlık Muafiyet ve Hazırlık Başarı Belgesi başvurularınız için SIS sayfalarınızdan Belge Talep bölümünden ilgili belgeyi seçip talepte bulunabilirsiniz.

Belge talepleriniz Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden (……@bilgiedu.net) adreslerinize e-posta olarak gönderilecektir ve Öğrenci İşleri tarafından basılı teslim yapılmayacaktır. İhtiyacınız halinde size gönderilen belgenizi basabilir veya isteyen kurumlara e-posta olarak gönderebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen belgelerin dışında ihtiyacınız doğrultusunda “Diğer (Other)” seçeneğini kullanarak belge talebinizi oluşturabilirsiniz. Diğer seçeneğini kullanırken lütfen talep ettiğiniz belge hakkında “eklemek istedikleriniz “bölümünü doldurarak adet, dil, teslim alınacak kampüs seçeneklerini işaretlemeniz gerekmektedir.

Öğrencilerimizin kimlikleri Üniversitemiz’e ilk kayıt işlemleri yapılırken verilmektedir.

Yeni öğrencilerimizin kimlikleri Üniversitemiz’e kayıt işlemleri yapılırken verilmektedir. Öğrenci kimliğini kaybeden öğrencilerimiz, santralistanbul Kampüsü Öğrenci İşleri Ofisi’nden yeni kimliğini alabilir.

ÖSYS ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne yerleşen yeni öğrencilerin pasoları kayıt işlemleri yapılırken verilmektedir. Pasosu olmayan veya kaybeden öğrencilerin İETT’ye bireysel başvuru yapmaları gerekmektedir.

istanbulkart başvurusu için tıklayınız.

İletişim bilgilerinizi de Öğrenci Sayfanız’dan yenileyebilirsiniz. Telefon numaralarınız ve mail adresleriniz, öğrenci sayfasına girişte kullandığınız şifre değişikliği için ya da önemli durumlarda akademisyenlerin ve idari personelimizin size ulaşabilmesi için mutlaka güncellenmelidir.

Aşağıdaki işlemler yapılarak SIS (Öğrenci Sayfası) üzerinden Not Durum Belgesi (Transcript) talep edilebilir.

  • SIS (Öğrenci Sayfası)”e girilir.
  • Belge Talep (Document Request)” menüsüne girilir.
  • Transcript” opsiyonu seçildikten sonra, “Yeni Belge (New Request)” butonuna basılır ve açıklamalar okunup onaylama kutucuğu işaretlendikten sonra “Kaydet (Save)” butonuna basılır.

Transkript talepleriniz her başvurunuz için tek bir dosyada hem Türkçe hem de İngilizce olarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden adreslerinize (……@bilgiedu.net) e-posta olarak gönderilecektir.

Öğrenci İşleri tarafından basılı belge teslimi yapılmayacaktır

Başarı sıranızı Öğrenci İşleri Ofisi’nden öğrenebilir ya da Öğrenci Sayfanız’dan belge talep linkini kullanarak, “diğer” seçeneğinden açıklama yaparak yazılı olarak talepte bulunabilirsiniz.

Erkek öğrencilerimizin askerlik hizmeti , 28 yaşına kadar öğrencilik haklarının devam etmesi koşuluyla ertelenebilmektedir. Bunun için öğrencilerimizin ilgili dönem ve yıl için ders kayıtlarını yapmış olması gerekmektedir.

Kayıt dondurma şartları Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesi tarafından belirlenmektedir. Bu maddeye istinaden, ağır ve sürekli hastalık, askerlik, tutukluluk veya hükümlülük gibi Üniversite’ye gelmeyi engelleyen durumlarda, gerekli belgeler sunularak kayıt dondurma işlemi yapılabilir. İngilizce Dil Hazırlık Programı da dahil olmak üzere tüm öğrenim süresi içinde toplam dört yarıyıl kayıt dondurulabilir. Kayıt, en az bir yarıyıl için dondurulur.

Kayıt dondurma başvuruları şahsen, ara sınavların başlamasından bir hafta öncesine kadar yapılabilir.

Öğrenim yaşamınız boyunca en çok 4 dönem ve üst üste en fazla 2 dönem kayıt dondurabilirsiniz.

Kayıt sildirme işlemleri için şahsen başvurmanız ya da sizin adınıza noterden vekalet verdiğiniz kişinin başvurması gerekir. santralistanbul Kampüsü Öğrenci İşleri Ofisi’ne başvurup bir form doldurarak, aynı gün içinde belgelerinizi teslim alabilirsiniz.

Öğrenci Sayfanız’da “Registration Status” başlığı altında görebilirsiniz.

Öğrenci Sayfanız’da “Course Catalog” başlığı altından arama yaparak bulabilirsiniz.

Yönetmeliğimize göre öğrencilerimiz, kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar çalışmaları ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.


Zorunlu bir dersten F notu alan öğrenci, bu dersi kredi yüküne ve ders seçimine ilişkin kurallar dahilinde, açıldığı ilk dönem tekrarlamak zorundadır. Seçimlik bir dersten F notu alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya bu dersin yerine bir başka seçimlik ders alabilir.

Öğrenciler koşullu geçer ( D, D+, C-) not almış oldukları dersleri tekrar edebilirler. Ancak C ve üzeri bir not aldığınız dersi hiçbir koşulda tekrar edemezsiniz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi iken daha önce başka bir yüksek öğretim kurumunda veya İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde almış olduğunuz aynı /eşdeğer dersler için ders muafiyeti ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’na yazılmış dilekçe, resmi not dökümü (official transcript) ve onaylı ders içerikleri ile Öğrenci İşleri Ofisi’ne başvurabilirsiniz. Başvurunuz Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Başka yüksek öğretim kurumlarından alınabilecek azami ders ve kredi sayısı, ders alınması için asgari Genel Not Ortalaması, hangi yarıyıl, sınıf veya durumdaki öğrencilerin ders alabilecekleri, koşullu geçer notlu derslerin alınıp alınamayacağı gibi koşulları belirleme konusunda, öğrencisi olduğunuz Fakülte/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulları yetkilidir.

Öğrenci Sayfanız’da sağ üst köşede “Search” adımından ilgili öğretim elemanının isim ve soyadını yazarak iletişim bilgileri, verdiği dersler ve programına ulaşabilirsiniz.

Ders kayıt dönemleri Akademik Takvim’de belirtilmiştir. Öğrencilerimizin güz ve bahar dönemlerinde kayıt yapmaları zorunludur. Önceden randevu almak koşuluyla belirtilen hafta içinde Öğrenci Sayfanızdan online olarak ders kaydı yapabilirsiniz.

Ders kaydı yapmanız için üç randevu opsiyonunuz bulunmaktadır. Birincisi ilk randevuyu aldığınız gün ve saat, ikincisi aynı gün öğleden sonrası için randevu alabilirsiniz, son hakkınız kaydın son günü öğleden sonrasıdır.

Ders kayıtları haftasında web sayfamızda ve öğrenci sayfalarında verilen sunumları izlemenizi öneririz.

Ders programları, ders kayıt haftasından bir hafta önce web üzerinden açıklanır. Ders programları ve derslerin alınması için aranan koşulları, Öğrenci Sayfanız’da ayrıntılı şekilde bulabilirsiniz. İlgili döneme ait ders programınızı Öğrenci Sayfanız’dan alabilirsiniz.

Ders kayıtları akademik danışmanlar tarafından onaylanır. Yapmış olduğunuz ders kaydına ders kayıt sürecinin sonuna kadar Akademik Danışmanınızdan onay almanız gerekir.

Her öğrenciye 1.sınıftan itibaren kayıtlı bulunduğu bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından bir danışman görevlendirilir. Öğrencilerimiz her akademik dönem başında, ders programlarını akademik danışmanlarına onaylatırlar. Öğrencilerin başarı durumlarına göre fazla ders almak ya da ilgi alanlarına göre seçmeli derslere yönlendirilmeleri akademik danışmanlar tarafından yapılır. Ders programlarındaki her türlü değişiklik akademik danışmanlar tarafından onaylanır.

Öğrencilerin yarıyıllık olağan kredi yükü otuz (30) kredidir. Yaz Okulu hariç olmak üzere, azami kredi yükü bir akademik yılda seksen (80) kredidir, ancak bir yarıyılda kırk iki (42) kredi aşılamaz.

Birinci ve ikinci yarıyıldaki lisans-önlisans öğrencileri ilgili yönetmelikte belirlenen özel haller dışında olağan kredi yükünü aşamaz.

Öğrencilerin programında yer alan bazı derslerin alınabilmesi için daha önceden alınmış ve geçilmiş olması gereken dersleridir. SIS (Öğrenci Sayfası) üzerindeki COURSE CATALOG başlığından derslerin içerikleri ve varsa kısıtları/koşulları görülebilir.

Bazı dersler özel bilgi birikimi gerektirebilir. Bu dersler için özel izin (consent) gerekir. İlgili dersin öğretim elemanıyla görüşerek “consent” alabilirsiniz. Ancak, “consent” almak derste yer açıldığı anlamına gelmez.

Öğrenim ücretini ödemeden ders kaydınızı yapabilmeniz mümkün değildir. Bu nedenle, en geç ders kaydı haftası öncesine kadar kayıt ücretinizi yatırmış olmanız gerekir. Geç ders kaydı için ara sınavların başlamasından bir hafta öncesine kadar dilekçe verebilirsiniz. Dilekçeleriniz Üniversite Yönetim Kurulu’nda kabul edildikten sonra ders kaydınızı yapabilirsiniz.

Geç ders kayıtları en erken add-drop döneminin bitiminden itibaren yapılabilir. 

Öğrenciler kayıtlı bulundukları derslerden seçimlik olanlarını Akademik Takvim’deki “Ders Ekleme-Ders Bırakma” dönemi içinde, danışmanlarının onayı ile değiştirebilir, bırakabilir veya yeni seçimlik ders alabilirler.

Dersten çekilme işlemleri sadece seçimlik dersler için ve sadece Akademik Takvim’de belirlenen süre içinde yapılabilir. Dersten çekilme işleminizi Öğrenci Sayfanız’dan yapabilirsiniz. F aldığınız seçmeli dersleri bırakamazsınız.

Akademik Takvim’de belirtilen sınav tarihlerinden önce Öğrenci Sayfanız’da “View Exam” başlığı altından görebilirsiniz.

Yükseköğretim mevzuatı uyarınca öğrenciye başarısız olduğu dersten bütünleme sınav hakkının verildiği hallerde kullanılır. Bütünleme sınavında alınan not, nihai notun hesaplanmasında final sınavı notu yerine geçer.
Yarıyıl sonu sınavına kabul koşullarını yerine getirmemiş öğrenciler bütünleme sınavına katılamaz.

Final ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı bütünleme sınavı sonrasında yapılır.

Mazeret başvurusu, sadece final sınavı ve yükseköğretim mevzuatı uyarınca bütünleme sınav hakkının verildiği hallerde bütünleme sınavı için yapılabilir. Ancak hem final hem de bütünleme sınavı için mazeret başvurusu yapılmaz.
Mazeret başvurusu, mazeretin kalktığı tarihi, sağlık nedenlerinde ise rapor süresinin bitimini izleyen üç gün içinde, matbu mazeret formu doldurularak ve gerekli belge ve rapor eklenerek Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır. Gerekli hallerde, belgelerin tamamlanması veya ibrazı için ilgili dekanlığın onayıyla ek süre verilebilir. Bu sürelerden sonra yapılan mazeret başvuruları dikkate alınmaz.
Öğrenci İşleri Müdürlüğü, başvuru süresinin ve verilmişse ek sürenin sonunda mazeret belgelerini; öğrenciye ilişkin bilgilerin, mazeret nedeninin ve talep edilen mazeret süresinin yer aldığı bir toplu liste ekinde Mazeret Komisyonuna iletir. Mazeret Komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda aldığı kararları, Üniversite Yönetim Kuruluna sunar.
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kararlar, Üniversite binalarında uygun şekilde ilan edilir.
Mazeret başvurularına ilişkin kararlara karşı, ilan tarihini izleyen günden başlamak üzere üç gün içinde ğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurularak itiraz edilebilir. İtirazlar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve haklı nedenlerin bulunması halinde kabul edilir. itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
Mazeretlere ilişkin nihai kararlar gerekli işlemlerin yapılması için ilgili fakülte dekanlıklarına bildirilir. Mazeret bavurusu kabul edilen öğrencilere, mazeret sınavı hakkı ilgili yarıyıl içinde kullandırılır. Mazeret sınavına ilişkin ayrıntılar, ilgili öğretim üyesi ya da dekanlık tarafından belirlenir.

Final sınavı notlarınızı Akademik Takvim’de belirtilen notların ilan günü itibariyle Öğrenci Sayfanız’da “Grades” başlığı altında görebilirsiniz. Ara sınav notlarınız ise, ilgili öğretim elemanı tarafından BİLGİ Online sayfasında açıklanmaktadır.

Notlarının ilan edildiği tarihten itibaren en çok üç gün içinde “Maddi İtiraz Formu”nu doldurarak Öğrenci İşleri Ofisi’ne başvuruda bulunabilirsiniz.

Bir akademik dönem sonundaki not ortalamasına denir. Detaylı bilgi için: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans-Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 24.

Bulunduğunuz döneme kadar almış olduğunuz tüm derslerin not ortalamasına denir. Detaylı bilgi için: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans-Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 24

Genel not ortalamaları en az 2,00 olup mezuniyet koşullarını yalnızca bir dersten (F) notu almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere bu ders için ek bir sınav hakkı verilir. Genel not ortalamaları 2,00' nin altında olup yalnızca bir dersten (F) notu bulunan öğrencilere, bu dersten başarılı olmaları halinde genel not ortalamalarının 2,00 veya üstüne yükselmesi koşuluyla ek bir sınav hakkı verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan veya genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar.

Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet koşullarını yalnızca genel not ortalamalarının 2,00’nin altında olması yüzünden tamamlayamamış olan öğrencilere, kendi seçecekleri bir dersten, genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne yükseltebilecek olmaları koşuluyla bir sınav hakkı verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan veya genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar.

Herhangi bir yarıyıl sonunda Genel Not Ortalaması 1.75 in altında olan öğrenciler, izleyen yarıyıl boyunca sınamalı öğrenci sayılır. Sınamalı öğrenciye olağan kredi yükünden fazla kredi verilmez.

İki yarıyıl üst üste Genel Not Ortalamasını 1.75’in üzerine çıkaramayan öğrenciler, izleyen yarıyılda başarısı yetersiz öğrenci sayılır. Bu öğrenciler en fazla 30 kredilik ders alabilir. Öncelikli olarak o dönem açılan F derslerini tekrar etmek zorundadırlar.İki yarıyıl üst üste Genel Not Ortalamasını 1.75’in üzerine çıkaramayan öğrenciler, izleyen yarıyılda başarısı yetersiz öğrenci sayılır. Bu öğrenciler en fazla 30 kredilik ders alabilir. Öncelikli olarak o dönem açılan F derslerini tekrar etmek zorundadırlar.

Programının müfredatını en az 2,00 not ortalamasıyla tamamlayan ve genel not ortalaması da 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

Mezun olan öğrencilerimize ait diploma, diploma eki belgeniz e-imzalı olarak hazırlanıp ve Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden adreslerinize (……@bilgiedu.net) e-posta olarak gönderilmektedir.
İhtiyacınız halinde size gönderilen diploma ve/veya belgenizi isteyen kurumlara e-posta olarak gönderebilirsiniz.
Diplomanızı basılı belge olarak almak isterseniz SIS öğrenci sayfası belge talep’ten diğer seçeneğini seçerek talepte bulunmanız gerekir.
E-imzalı diploma uygulaması nedeniyle ayrıca geçici mezuniyet belgesi hazırlanmamaktadır.

Diplomanızın sizin yerinize bir başkasının alabilmesi için ilgili kişiye noter vekâleti vermiş olmanız gerekir.

Diploma Eki (DE) Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belgedir. Diploma Eki, üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta; aynı zamanda mezunun aldığı akademik derece, düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında detaylı bilgi vermektedir

Diploma eki, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden mezun olan tüm öğrencilere otomatik ve ücretsiz olarak, yaygın kullanılan bir Avrupa dilinde (İngilizce) hazırlanmaktadır. Diplomanızla beraber belgeniz e-mailinize elektronik imzalı olarak gönderilecektir.

Diploma Eki’nin Öğrenciler için Faydaları:

• Yurtdışında daha kolay anlaşılan ve kıyaslanabilen bir diplomaya sahip olunması
• Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenimi boyunca kazandığı yeterliliklerin kusursuz bir tanımını içermesi
• Öğrencinin başarı ve yeterliklerinin tarafsız bir ifade olması
• İş imkânlarına veya ileri seviyedeki yurtdışı eğitim olanaklarına daha kolay erişim sağlanması,
• İstihdam edilmeyi desteklemesi

Kayıp diploma talepleri mezuniyeti hangi yıl olursa olsun e-imzalı olarak hazırlanmaktadır. Kayıp diplomasını sadece e-imzalı olarak isteyenlerden ücret alınmayacaktır.

Kayıp diplomasını e-imzalı ve basılı olarak talep edenlerin ise üniversitemiz hesabına 100 TL yatırmaları gerekmektedir.

Mezuniyet başarı sıralamanızı Öğrenci İşleri ofislerinden öğrenebilir ya da Öğrenci Sayfanız’dan belge talep işlemi ile “diğer” belgeler başlığından yazılı olarak talep edebilirsiniz.

Lisans öğrencileri için; Öğrenimlerini en çok sekiz yarıyılda, 3.50 veya daha yüksek GNO ile tamamlayanlar yüksek onur, 3.00 ile 3.49 arasında GNO ile tamamlayanlar onur listesine alınırlar. Bu durumlarını belirten özel bir belge kendilerine diplomaları ile birlikte verilir. Ancak, disiplin cezası almış olan öğrenciler bu listelere alınmazlar. Sekiz yarıyıllık sürenin hesaplanmasında uluslararası öğrenci değişim programı kapsamında yurtdışında okunan süreler dikkate alınmaz. Bu süre, İngilizce yeterliğini sağlayarak bahar yarıyılında lisans öğrenimine başlayan öğrenciler için dokuz yarıyıl olarak uygulanır.

Önlisans öğrencileri için; Öğrenimlerini en çok dört yarıyılda, 3.50 veya daha yüksek GNO ile tamamlayanlar yüksek onur, 3.00 ile 3.49 arasında GNO ile tamamlayanlar onur listesine alınırlar. Bu durumlarını belirten özel bir belge kendilerine diplomaları ile birlikte verilir. Ancak disiplin cezası almış olan öğrenciler bu listelere alınmazlar.

Yaz okulu takvimi ve ders bilgileri her yıl ilgili dönem öncesinde web’de yayınlanır.

Bir yaz öğretimi döneminde başka Yüksek Öğretim kurumlarının yaz okulları ile Üniversitenin yaz okullarından alınabilecek derslerin toplam sayısı bir akademik yılda üçü, toplam AKTS kredi karşılığı da 21'i aşamaz.

Mezuniyet törenleri bahar dönemi final sınavları sonrasında yapılır. Mezuniyet tören tarihleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek üniversitenin web sayfasında ilan edilir.

Fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okulu yönetim kurulları bu Yönergede belirlenen ders ve kredi sayısının altında olmak kaydıyla başka yüksek öğretim kurumlarından alınabilecek azami ders ve kredi sayısı, ders alınması için asgari genel not ortalaması, hangi yarıyıl, sınıf veya durumdaki öğrencilerin ders alabilecekleri, koşullu geçer notlu derslerin alınıp alınamayacağı gibi koşulları belirleme konusunda yetkilidir. Detaylar için linki tıklayınız