Lisansüstü Öğrenci İşleri

Lisansüstü Öğrenci İşleri

Akademik yıl boyunca hafta içi 09:00-19:00 saatleri arasında

Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi’ne aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşılabilirsiniz: 
santralistanbul Kampüsü, L1 binası
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı 
Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul 
0212 311 73 57 – 0212 311 71 76  lisansustu@bilgi.edu.tr

Programlara başvuru Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde internet sitemizde yer alan başvuru formu doldurularak yapılır. Programlar başvurusunu tamamlayan adaylarla değerlendirme süreciyle ilgili iletişime geçerler.

Başvurusu kabul edilen adaylar, evrak teslimi ve ödeme işlemleri için Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi ve Mali İşler Ofisi ile iletişime geçebilirler.

 • Geçici mezuniyet belgesi, e-devlet mezun belgesi ya da diplomanın noter onaylı fotokopisi (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi, aslı gibidir kopyası, noter onaylı örneği;Doktora programları için yüksek lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi)
 • Lisans veya Yüksek Lisans derecesini yurt dışından alanlar için denklik belgesi
 • Resmi not dökümü (Transcript)
 • Güncel tarihli askerlik durum belgesi
 • ALES / GMAT / GRE Sonuç Belgesi (Doktora programlarına ve Tezli programlara kayıt olan veya Program tarafından sınav sonuç belgesi istenen adaylar için)
 • İngilizce / Dil yeterlik belgesi (Eğitim dili İngilizce olan Tezsiz Yüksek Lisans programları için, Tezli Yüksek  Lisans programları için TOEFL ,YDS, e-YDS  veya BİLET 3   sonucu, Doktora programları için TOEFL, YDS  veya e-YDS sonucu )

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için:

 • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi (Doktora programları için yüksek lisans diploması )
 • YÖK onaylı diploma denklik belgesi
 • Resmi not dökümü (transkript)
 • GRE ya da GMAT belgesinin aslı (Program’ın talep etmesi halinde)
 • Pasaportun ilgili sayfalarının fotokopisi (kimlik bilgileri)

Belgeleri noter onayı bulunmak suretiyle kargo ile ofisimize iletebilirsiniz. Dosyanız hazırlanıp sizinle iletişime geçilecektir.

Adres : santralistanbul Kampüsü, L1 binası
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı 
Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul 

Burslu kontenjanı olan programlar için program koordinatörü ile iletişime geçebilirsiniz.

Üniversitemizde sunulan bazı derslere, programın uygun görmesi üzerine özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıt yaptırmak için herhangi bir üniversitede Lisansüstü öğrenci olmak koşulu ile program koordinatörü ve ilgili dersin öğretim görevlisinden onay alarak Enstitü Yönetim Kurulu’na dilekçe ile başvurabilirsiniz. Dilekçe ekinde güncel öğrenci belgesi ve transkript bulunmalıdır. 

Lisansüstü Öğrenci İşleri’nden disiplin belgesi, öğrenci kimlik kartı, basılı diploma alabilirsiniz.

https://sis.bilgi.edu.tr öğrenci sayfasında ‘Belge Talep/Document Request’ kısmından not dökümü (transcript) ve öğrenci belgesi talep edebilirsiniz. Belgeler elektronik imza ile hazırlanıp öğrenci sayfasınadaki e-imzalı belgelerim alanına yüklenmekte ve bilgiedu.net uzantılı e-mail adresine gönderilmektedir.

Bu talebinizi lisansustu@bilgi.edu.tr adresine e-mail göndererek iletmeniz gerekmektedir.

Elektronik imzalı olarak talep edilmesi durumunda lisansustu@bilgi.edu.tr adresine mail ile başvuru yapabilirsiniz.

Basılı olarak talep edilmesi durumunda; 

İstanbul Bilgi Üniversitesi diplomanız için herhangi bir gazeteye ” ..... makamca ..... tarihte ..... numara ile düzenlenen diplomamı kaybettim, yenisini alacağımdan eskisi hükümsüzdür.” şeklinde bir ilan ile aşağıdaki hesap numarasına 100 TL. yatırarak Lisansüstü Öğrenci İşleri’ne şahsen başvuru yapmanız gerekmektedir.
TL HESAP
Banka: Garanti Bankası
Şube: Çağlayan 
Şube Kodu: 403
Hesap no: 6201302
IBAN: TR20 0006 2000 4030 0006 2013 02
Hesap Adı: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Başarı sıralaması Üniversite tarafından hazırlanan bir yazı şeklinde bildirilir. Sıralama yazısı talep etmek için Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Başarı sıralamasını gösteren yazı yalnızca mezun öğrenciler için hazırlanmaktadır.

Diploma ile birlikte verilen diploma eki; aldığınız dersleri, bu derslerin not karşılığını, mezun olduğunuz programın derecesini, derecenin size hangi statü ve yetkinlikleri kazandırdığını gösteren belgedir. Diplomanızla birlikte teslim edilir.

Mezuniyet töreninin düzenlendiği akademik yıl içerisinde mezun olma hakkı kazanan öğrencilerimiz katılabilirler. Mezuniyet törenleri her akademik yıl sonunda santralistanbul Kampüsü’nde yapılır ve düzenlenme tarihi 1 ay önceden sizlere bildirilir.

EFT / Havale Yolu ile Nakit Ödemelerde
Banka Hesap Numarası:
Garanti Bankası Çağlayan Şubesi 6295673
IBAN NO: TR96 0006 2000 4030 0006 2956 73
Alıcı : İstanbul Bilgi Üniversitesi

Bonus, Shop & Miles, Flexi, Maximum, Cardfinans, Worldcard, Axess, Wings ve Fish

Ek ders almak istediğiniz takdirde ders başı ücret ödemeniz gerekir. Ücretler programa ve yıla göre değişiklik gösterebilir.

Başarısız olunan ders için ödeme durumu sadece burslu öğrencilerimiz için geçerlidir. Dersten başarısız olmanız durumunda (0 kredilik dersler ve tez/proje dahil) kredi bedelini burs oranı kadar ödemek gerekmektedir.

Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi ile iletişime geçerek yeni kimlik kartı talebinde bulunabilirsiniz.

İETT’nin sayfasından online olarak bireysel başvuru yapabilirsiniz. 

Not dökümünü (transcript) başvuru tarihinden 2 (iki) iş günü sonra, diğer belgeleri ise talep edilen tarihten 1(bir) iş günü sonra öğrenci sayfanızdaki e-imzalı belgelerim kısmından indirebilirsiniz.

Öğrenci Sayfaları’ndan https://sis.bilgi.edu.tr adres ve iletişim bilgileri değişikliği yapabilirsiniz.

Öğrenci Sayfaları’ndaki “Academic Information” kısmından öğrenebilirsiniz.

Öğrenci Sayfaları’ndaki “Course Catalog” kısmından veya programdaki ilgili kişilerden bilgi alabilirsiniz.

Derslere %70 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Başarısız olunan ders zorunlu ders ise aynı ders ile seçmeli ders ise aynı ders veya başka bir ders ile bir sonraki akademik yıl için tekrar edilmek zorundadır. Dersin notuna itiraz için dersin öğretim görevlisi ile iletişime geçilmelidir.

Mezun olmak için 2,80 not ortalamasına sahip değilseniz varsa C+ (koşullu geçer) dersinizi tekrar alabilirsiniz.
Daha fazla kredi yüküyle mezun olmak isterseniz, ders başına ücret ödemeniz gerekir.

Başka bir üniversiteden ders alabilirsiniz. Alınan dersten muaf olabilmek için bölüme ve Enstitü’ ye not dökümü (transcript) ile başvurmanız gerekir.

Program idari asistanları aracılığıyla veya http://rehber.bilgi.edu.tr/ adresinden arama yapılarak öğretim elemanlarının iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydı yapmak zorundasınız.

Ders kayıt işlemi için Öğrenci Sayfası’ nda ki  “Kayıt / Ders kayıt” menüsünden o yarıyıl alacağınız dersleri belirleyip ve seçimlerini yapıp program koordinatörü/danışmanına onaylatmanız gerekir. 

Danışmandan ve bölümden onay aldıktan sonra bu derslere kayıt yaptırmanızı öneririz.

Ders kaydı sonlandırıldıktan sonra, sistem tarafından verilen  “Kayıt onay kodu” nuz program koordinatörü/danışmana otomatik olarak gönderilmektedir. Ders kaydı onaylandıktan sonra size de e-mail ile bilgi verilmektedir.

Seçmeli ders listesinden seçemediğiniz derse ilişkin dilekçe yazarak dersin öğretim görevlisine onaylatıp Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim edebilirsiniz.

Ders programında yer alan bazı derslerin alınabilmesi için daha önceden alınması gereken derslerin olmasıdır.

Bazı dersler özel bilgi birikimi gerektirebilir. Bu dersler için özel izin (consent) gerekir. İlgili dersin öğretim elemanıyla görüşerek “consent” alabilirsiniz. 

Eğer önkoşulu sağlayamıyorsanız kayıt olmak istediğiniz dersin öğretim görevlisinden önkoşul izni (consent)  talep edebilirsiniz.

Akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma (add-drop) dönemi içinde program koordinatörü/danışmanlarının onayı ile Yönetmelik’te belirlenen asgari ve azami kredi sınırları içinde ders programınızda değişiklik yapabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz dersi bırakabilir veya yeni ders alabilirsiniz.

Lisans veya farklı bir yüksek lisans programında aldığınız bir dersin mevcut programda da var olması halinde yapılan başvurudur. Muafiyet başvurusu her yarıyılın ilk haftasında programlara iletilir. Muaf olunan derslerin yerine seçmeli ders almanız gerekmektedir. Muaf olunacak ders sayısı iki ile sınırlıdır.

Kayıtlı olduğunuz bir dersten akademik takvimde belirtilen tarihe kadar çekilebilirsiniz. Dersten çekilmek için Öğrenci Sayfaları’ndaki  “Dersten çekilme” linkini kullanmanız ve sistemin atadığı “security number” ile program koordinatörüne/danışmana onaylatmanız gerekir.

‘F’ alındığı için tekrarlanan dersten ve tez dersinden çekilemezsiniz.

Geç ders kayıt talebinde bulunmak üzere ofisimizle iletişime geçebilirsiniz. Mazeretiniz kabul edildiği takdirde ders seçimi yapabilirsiniz.

  

Tezli ya da tezsiz programlar için toplam dört yarıyıl süreyle kayıt dondurmak için başvurabilirsiniz. Bir defada ancak iki yarıyıl üst üste kayıt dondurabilirsiniz. Kayıt dondurmak için dönem başladıktan sonraki 7 hafta içerisinde Enstitü Yönetim Kurulu’na kayıt dondurma formu ve kayıt dondurma nedenini gösterir belge ile başvurmanız gerekir.

Başvurunuz kabul edildiğinde statünüz öğrenci sayfasında ‘on hold’ olarak değişir.

Enstitü Yönetim Kurulu’na Mali İşler Ofisi tarafından onaylı kayıt sildirme formu ile başvuru yapabilirsiniz.

Kayıtlı olduğunuz programdan başka bir programa geçiş yapabilirsiniz.

İç yatay geçiş için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

- Kayıtlı bulunduğunuz programın ders ve kredi yükümlülüklerinin en az %25’inin tamamlamış olmalısınız,

- En az 2.80 (Doktora için 3,20) Genel Not Ortalamasına sahip olmalısınız,

- Alınan derslerinizin toplam kredisinin % 50’sinin başvurduğunuz yüksek lisans/doktora programının ders programı içeriğiyle veya konusuyla benzerlik göstermelidir,

-En geç 2. dönemin sonuna kadar iç yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz.

-Geçiş yaptığınız yüksek lisans/doktora programının en az %50 kredisini tamamlamakla yükümlüsünüz.

Kayıtlı olduğunuz derslere ait bilgilere Öğrenci Sayfaları https://sis.bilgi.edu.tr ve https://lms.bilgi.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav programı ve ders programı programlar tarafından duyurulur.

Üniversite tarafından askerlik tecilinin yapılması için kayıt sırasında güncel askerlik durumunu gösterir belge teslim etmeniz gerekmektedir. Son yoklamanın yaptırılmaması, başka bir öğretim kurumunda kayıtlı görünmek gibi nedenler olmadığı sürece tecil işlemleri için olumlu cevap alabilirsiniz. Ortalama tecil süresi tezli yüksek lisans öğrencilerimiz için 3 yıl, tezsiz yüksek lisans öğrencilerimiz için 1,5 yıl ve doktora öğrencilerimiz için 6 yıldır. Lisansüstü öğrenciler askerlik durumlarını lisansüstü öğrenci işleri ofisinden veya e-devlet üzerinden öğrenebilirler.

Tüm servisler için ortak bir şifre kullanılmaktadır. Şifrenizi unuttuysanız; "bilgipass" yazıp 2322’e SMS göndererek geçici şifrenizi edinebilirsiniz. 

Şifrenizi ilk kullanımda değiştirmeniz gerekmektedir.
Yeni şifrenizi; https://sis.bilgi.edu.tr/sisauth/ChangePassword adresine girerek oluşturabilirsiniz.

Sınav programı ve ders programı programlar tarafından duyurulur.

Sınav sonuçlarına sayısal olarak verilen notun harf karşılığı şeklinde Öğrenci Sayfaları'ndan erişebilirsiniz.  Henüz sınav sonucu açıklanmamış dersler  IP, başarısız olunan dersler F şeklinde görülmektedir.

Harf şeklinde görünen notların sayısal karşılığı aşağıdaki gibidir.

Yüksek Lisans öğrencileri için,

Harf karşılığı   Sayısal değer          Tanım
A                                    4.00              Pekiyi
A-                                   3.70              Pekiyi
B+                                  3.30               İyi
B                                    3.00               İyi
B-                                   2.70               Orta
C+                                  2.30               Koşullu geçer
F                                     0                    Başarısız

 

Doktora öğrencileri için,

Harf karşılığı   Sayısal değer            Tanım

A                                    4.00              Pekiyi
A-                                   3.70              Pekiyi
B+                                  3.30               İyi
B                                    3.00               Orta
B-                                   2.70               Koşullu geçer
F                                     0                    Başarısız

İlgili Program Direktörlüğü ve dersin öğretim görevlisi ile iletişime geçebilir veya ilgili Enstitü’ ye Maddi Hata İtiraz Formu ile başvurabilirsiniz.

Program’a ait tüm dersleri tamamlayıp, tezi/projeyi teslim ettiğiniz ve 2,80 (doktora programları için 3,20) genel not ortalamasına sahip olduğunuz takdirde mezuniyete hak kazanırsınız.

Diplomalar mezuniyet tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde elektronik imzalı olarak hazırlanır. Elektronik imzalı diplomanızı Öğrenci Sayfaları'ndaki e-imzalı belgelerim kısmından indirebilirsiniz.

Elektronik imzalı diplomanızı mühürlü ve basılı almak istemeniz durumunda öğrenci sayfanız üzerinden belge talebi oluşturmanız gerekmektedir. Basılı diplomanız  2 hafta içinde hazırlanır ve imza karşılığında Lisansüstü Öğrenci İşleri ofisinden teslim edilir.

Diploma ancak, noter aracılığıyla vekalet verdiğiniz bir kişi tarafından alınabilir.