Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi

İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla çalışır.

Adaylık şartlarını taşıyorsanız santralistanbul Kampüsü Öğrenci Destek Merkezi Ofisi’ne ( Etkinlik Çadırı arkasındaki Konteyner )  adaylık başvurusu yaparak seçimlere katılabilirsiniz. Seçimlerde aday olduğunuzun bölümün öğrenci sayısının ( oy kullanma şartlarını sağlayan öğrenciler) %20’sinin oy kullanması ve kullanılan oyun en az %10’unun oyunu almanız durumunda bölüm temsilcisi seçilebilirsiniz. Belirtilen oy oranının sağlandığı hallerde birden fazla adayın olduğu bölümlerde en yüksek oyu alan öğrenci bölüm temsilcisi seçilir. 

Bölüm öğrenci temsilcisinin görevleri, seçildiği bölümle ve temsil ettiği bölüm öğrencileriyle sınırlı olmak üzere aşağıdaki gibidir:

 • Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
 • Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları biriminde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,
 • Bölümünün öğrenci temsilcileri kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda öğrencileri temsil etmek,
 • Öğrencilerin sorunlarını belirlemek ve bunları Öğrenci Konseyine ve Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimlerine iletmek,
 • Öğrencileri öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
 • Öğrenciler ile Üniversitenin akademik ve idari birimleri arasında iletişimi geliştirmek,
 • Öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
 • İlgili bölüm başkanlığı, fakülte dekanlığı veya yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü müdürlüğünün veya Rektörlüğün daveti üzerine, öğrencilerle ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılmak.

Adaylarda seçilme yeterliliği için aşağıdaki koşulların olması gerekir::

 •  İlgili bölümün yürüttüğü bir önlisans, lisans veya lisansüstü programın veya İngilizce Dil Hazırlık Programının kayıtlı öğrencisi olması ve İngilizce Dil Hazırlık Programı, önlisans ve lisans öğrencileri bakımından İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, lisansüstü öğrenciler bakımından ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında öğrencilik haklarından yararlanıyor olması:
 • Özel öğrenciler, değisim programı kapsamında Üniversitede öğrenim görenler ve denklik öğrencileri aday olamazlar; yandal öğrencileri yandal yaptıkları bölümün öğrenci temsilciliği için aday olamazlar; çift anadal öğrencileri veya birden çok programda öğrenci olanlar sadece bir bölümün öğrenci temsilciliği için aday olabilirler.
 • Normal öğrenim süresini doldurmamış olması.
 • Aldığı dersler ve bölüm müfredatı dikkate alındığında, seçimin yapılacağı yarıyıl sonunda mezun olma olasılığının bulunmaması.
 • ç) Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmamış veya izin almamış olması.
 • Uzaklastırma disiplin cezası almamış olması.
 • Akademik başarı durumu bakımından genel not ortalamasının, önlisans veya lisans öğrencisiyse (2,00), yüksek lisans öğrencisiyse (2,80), doktora öğrencisiyse (3,20) olması: İngilizce Dil Hazırlık Programı öğrenci temsilciliği adaylığında ve fiili öğreniminin ilk yarıyılında olan adaylarda genel not ortalaması koşulu aranmaz.
 • Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması.

Öğrenci Konseyi seçimleri iki yılda bir yapılır.Seçimler Yükseköğretim Kurulu’nun belirleyeceği bir takvim, süre ve program esas alınarak Seçim Kurulu tarafından belirlenip ilan edilen seçim takvimi çerçevesinde yürütülür.

Oy hakkı gizli olarak ve Seçim Kurulu tarafından belirlenen şekilde kullanılır. Oylama elektronik olarak aşağıdaki gibi yapılmaktadır:

 • Elektronik seçimler öğrenci sayfası (SIS) üzerinden yapılır
 • Sayfadaki “ Oy kullan” veya “ “Boş Oy” butonuna basılarak oy verme işlemi tamamlanır.
 • Oy kullanma süresi 72 saattir.
 • SIS sayfasından öğrenci şifreleriyle giriş yapıldıktan sonra ana sayfada yer alan “ Oy kullan” butonuna basılır.
 • Oy kullanma sayfasına kimlik no ile girilir.  ( TC vatandaşları TC Kimlik No, yabancı öğrenciler ise pasaport no ile)

Seçmen listeleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve Seçim Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir. Oy kullanabilme kriterleri aşağıdaki gibidir:

 •  Özel öğrenciler, yandal öğrencileri ve denklik öğrencileri hariç olmak üzere; ilgili bölümün yürüttüğü bir önlisans, lisans veya lisansüstü programın kayıtlı öğrencisi olup öğrencilik haklarında yararlananların oy hakkı vardır. 
 • Çift anadal öğrencileri hem esas anadal hem de çift anadal bölümleri seçimlerinde oy kullanabilirler. 
 • Özel öğrencilerin ve denklik öğrencilerinin oy hakkı yoktur. Yandal öğrencilerinin yandal öğrenimi gördükleri bölümün öğrenci temsilciliği seçiminde oy hakkı yoktur. 
 •  Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmuş, seçim günlerini kapsayan şekilde izin almış veya mazeretli sayılmış veya bunlar için basvurmuş öğrenciler ile seçim günlerini kapsayan uzaklaştırma cezası bulunan öğrenciler oy kullanamaz.

Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitü temsilcileri ile İngilizce Dil Hazırlık Programı öğrenci temsilcileri Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nu oluşturur. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyeleri de kendi aralarından Öğrenci Konseyi Başkanını seçer.