Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi

İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla çalışır.

Kayıtlı olduğunuz bölümün öğrenci temsilciliği seçimlerinde aday olmak için aşağıdaki şartları yerine getirmiş ve seçim takviminde belirlenen güne kadar başvurunuzu tamamlamış olmanız gerekiyor. Başvurunuzu  Seçim Kuruluna ve fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulunun dekanlık/müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeniz gerekir.

Adaylarda seçilme yeterliliği için aranan koşullar şunlardır:

a. İlgili bölümün yürüttüğü bir önlisans veya lisans programının kayıtlı öğrencisi olup en az ikinci sınıf öğrencisi olması ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında öğrencilik haklarından yararlanıyor olması: Özel öğrenciler, değişim programı kapsamında Üniversitede öğrenim görenler ve denklik öğrencileri aday olamazlar; yandal öğrencileri yandal yaptıkları bölümün öğrenci temsilciliği için aday olamazlar; çift anadal öğrencileri veya birden çok programda öğrenci olanlar sadece bir bölümün öğrenci temsilciliği için aday olabilirler.

b. Normal öğrenim süresini doldurmamış olması.

c. Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmamış veya izin almamış olması.

ç. Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması

d. Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması.

e. Akademik başarı durumu bakımından genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 olması,

f. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması.

g. Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.

ğ. Seçilme yeterliğini taşıyan aday olmadığı hallerde bölüm öğrenci temsilciliği seçimi yapılmaz ve temsilcilik bir sonraki ara veya olağan seçime kadar boş kalır.

Bölüm öğrenci temsilcisinin görevleri, seçildiği bölümle ve temsil ettiği bölüm öğrencileriyle sınırlı olmak üzere aşağıdaki gibidir:

 

a. Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

b. Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları biriminde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,

c. Bölümünün öğrenci temsilcileri kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda öğrencileri temsil etmek,

ç. Öğrencilerin sorunlarını belirlemek ve bunları Öğrenci Konseyine ve Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimlerine iletmek,

d. Öğrencileri öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

e. Öğrenciler ile Üniversitenin akademik ve idari birimleri arasında iletişimi geliştirmek,

f. Öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

g. İlgili bölüm başkanlığı, fakülte dekanlığı veya yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürlüğünün veya Rektörlüğün daveti üzerine, öğrencilerle ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılmak,

ğ. Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

Adaylarda seçilme yeterliliği için aranan koşullar şunlardır:

a. İlgili bölümün yürüttüğü bir önlisans veya lisans programının kayıtlı öğrencisi olup en az ikinci sınıf öğrencisi olması ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında öğrencilik haklarından yararlanıyor olması: Özel öğrenciler, değişim programı kapsamında Üniversitede öğrenim görenler ve denklik öğrencileri aday olamazlar; yandal öğrencileri yandal yaptıkları bölümün öğrenci temsilciliği için aday olamazlar; çift anadal öğrencileri veya birden çok programda öğrenci olanlar sadece bir bölümün öğrenci temsilciliği için aday olabilirler.

b. Normal öğrenim süresini doldurmamış olması.

c. Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmamış veya izin almamış olması.

ç. Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması

d. Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması.

e. Akademik başarı durumu bakımından genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 olması,

f. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması.

g. Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.

ğ. Seçilme yeterliğini taşıyan aday olmadığı hallerde bölüm öğrenci temsilciliği seçimi yapılmaz ve temsilcilik bir sonraki ara veya olağan seçime kadar boş kalır.

Öğrenci Konseyi seçimleri iki yılda bir yapılır.Seçimler Yükseköğretim Kurulu’nun belirleyeceği bir takvim, süre ve program esas alınarak Seçim Kurulu tarafından belirlenip ilan edilen seçim takvimi çerçevesinde yürütülür.

Oy hakkı gizli olarak ve Seçim Kurulu tarafından belirlenen şekilde kullanılır. Oylama elektronik olarak aşağıdaki gibi yapılmaktadır:

 • Elektronik seçimler öğrenci sayfası (SIS) üzerinden yapılır
 • Sayfadaki “ Oy kullan” veya “ “Boş Oy” butonuna basılarak oy verme işlemi tamamlanır.
 • Oy kullanma süresi 72 saattir.
 • SIS sayfasından öğrenci şifreleriyle giriş yapıldıktan sonra ana sayfada yer alan “ Oy kullan” butonuna basılır.
 • Oy kullanma sayfasına kimlik no ile girilir.  ( TC vatandaşları TC Kimlik No, yabancı öğrenciler ise pasaport no ile)

Seçmen listeleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve Seçim Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir. Oy kullanabilme kriterleri aşağıdaki gibidir:

 • Özel öğrenciler, yandal öğrencileri ve denklik öğrencileri hariç olmak üzere; ilgili bölümün yürüttüğü bir önlisans veya lisans programının kayıtlı öğrencisi olup öğrencilik haklarında yararlananların oy hakkı vardır.
 • Çift anadal öğrencileri hem esas anadal hem de çift anadal bölümleri seçimlerinde oy kullanabilirler.
 • Özel öğrencilerin ve denklik öğrencilerinin oy hakkı yoktur. Yandal öğrencilerinin yandal öğrenimi gördükleri bölümün öğrenci temsilciliği seçiminde oy hakkı yoktur.
 • Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmuş, seçim günlerini kapsayan şekilde izin almış veya mazeretli sayılmış veya bunlar için başvurmuş öğrenciler ile seçim günlerini kapsayan uzaklaştırma cezası bulunan öğrenciler oy kullanamaz. Oy hakkına sahip her öğrencinin tek oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır, vekaleten kullanılamaz.

Öğrenci konseyi başkanlığını, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin fakülte/yüksekokul/konservatuvar adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir. Öğrenci konseyi başkanının görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Üniversitenin öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
 • Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek, toplantı davetlerini yapmak ve toplantılara başkanlık etmek,
 • Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,
 • Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu toplantıya davet etmek,
 • Yıllık faaliyet raporlarını Öğrenci Konseyi Genel Kuruluna sunmak,
 • Rektörlüğün daveti üzerine, öğrencilerle ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılmak,
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci Konseyini Ulusal Öğrenci Konseyinde temsil etmek.