Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri

2014-2015 akademik yılında 114 öğrenci kulübü aktif olarak faaliyet göstermiştir. 

Kulüp tanıtım günlerinde kurulan kulüp stantlarına başvurabilir veya web sayfamızdaki sorumlu kişilere mail göndererek her zaman ulaşabilirsiniz.

Kulüp üyeliği için bir sınırlama olmayıp, istediğiniz sayıda kulübe üye olabilirsiniz.

Her akademik yılın başında Kulüpler Koordinatörlüğü’ne başvurularak, aktif olan kulüp listesine ulaşabilir; sizin ilgi alanınızda aktif bir kulüp olmaması durumunda “Kulüp Tüzüğü” doldurup, en az 10 üye imzası ile başvuru yapabilirsiniz.

Etkinlikten en az 3 gün önce Kulüpler Koordinatörlüğü ile temasa geçerek, stant yeri, tarihi ve kurma amacınızı bildiren “Stant Talep Formu” doldurmanız yeterlidir.

Etkinlikten en az 7 gün önce Kulüpler Koordinatörlüğü ile temasa geçilerek yer, tarih ve amacınızı bildiren “etkinlik formu” doldurmanız ve onay almanız yeterlidir.

Kampüs dışı etkinlikler için de etkinlikten en az 7 gün önce Kulüpler Koordinatörlüğü ile temasa geçilerek yer, tarih ve amacınızı bildiren “Etkinlik Formu” doldurmanız ve onay almanız yeterlidir.

Üniversitemiz ve öğrencilerimize fayda sağlayabilecek yasal şartları uygun kurum ve kuruluşlardan sponsor alabilirsiniz. Etkinlik öncesi hazırlayacağınız Sponsorluk dosyasını Kulüpler Koordinatörlüğü’ne onaylatmanız gerekmektedir.

Kulüpler akademik yılın başında hazırlayıp sunacakları faaliyet planına göre maddi ve manevi olarak desteklenir. Tanıtım yapma, üye kaydetme, etkinlik yapma, ulaşım ve konaklama sağlama olanaklarına sahip.