Mimarlık Bölümü

Önceki
  • Bahar Atölyeleri/Vernal Workshops

  • Mimarlık

  • Avrupa Müze Akademisi DASA Ödülü Enerji Müzesi’nin!

  • atolye industriyel cenova

Sonraki

Bölüm Hakkında

Şebnem Yalınay Çinici

Hem kendini yenileyemeyen mevcut ekollerin temsilcisi olan eski okullardan hem de onları model alarak kurulmuş yeni okullardan akademik yapılanması, müfredat yapısı ve eğitim ortamı ile farklılaşan Mimarlık Fakültesi’nin -akademik yapılanmayı başlattığı yüksek lisans eğitiminin Mimarlık olması nedeniyle-  en tecrübeli ve köklü bölümü olan Mimarlık, kadro zenginliği ve birikimi ile fakültenin omurgasını oluşturmakta ve alternatif eğitim iddiasının öncülüğünü üstlenmektedir.

Mimarlığı salt proje yapmanın ya da inşai pratiğin teknik konularına hâkim olmaya indirgemeye eğilimli eğitim içeriklerinden farklı olarak, Mimarlık Bölümü mimarlığın her şeyden önce bir "meslek” olduğunun bilinci ve sorumluluğu ile donatılmış davranış ve tutumları itibariyle, estetik ve teknik konularda çevresine ve topluma liderlik edebilecek kapasiteleri olan bir donanımla yüklü bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Eğitim müfredatlarının içeriği, mesleğin bu misyonlarla uygulanması ve sürdürülmesi için gerekli olan birikimin, proje üretiminin temsili ortamlarındaki estetik donanım ve becerileri ile inşai pratiğin gerçek ortamlarındaki teknik donanım ve becerilerinin bileşkesi içinde ortaya çıkabildiğinin farkındalık bilinci ile oluşturulmuştur.  Öğrencilerini bu misyonlarla yüklenmiş olarak içine katmayı hedeflediği mesleğin sınırları da parsel ölçeğindeki binalardan yerleşmelere ve metropollerin karmaşık yapılarına kadar genişleyen bir kapsama alanı içinde tanımlanarak, meslek adaylarının geniş bir spektrum içinde etkinlik göstermeye hazır olmaları sağlanmaktadır.

Bölüm Başkanı
Şebnem Yalınay Çinici, Doç. Dr.