Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Önceki
  • Tarih Konuşmaları:

  • Popülizm: Aşırı Sağ, Ana Akım?

  • Darbeler, Demokrasi, Kriz: Araftaki Türkiye ve Yunanistan

  • Açık Üniversite Konferansları-III: Evdeki Barıştan Toplumdaki Barışa

  • Uluslararası İlişkiler Bölümü 100. Yıl Seminerleri-Weber

  • BİLGİ'ye Kalite Tescili

Sonraki

Fakülte Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin temel birimlerinden olan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi; Karşılaştırmalı Edebiyat, İngilizce Öğretmenliği, Tarih, Müzik, Psikoloji, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri programlarında lisans derecesi vermektedir. Fakülte, ayrıca diğer fakülte ve bölümlerdeki öğrencilere felsefeden sanata, arkeolojiden hukuka kadar uzanan geniş bir yelpazede çok sayıda seçmeli ders sunmaktadır.

Fakülte'nin 2014-2015 akademik yılında çeşitli programlarına kayıtlı öğrenci sayısı 2.200'e ulaşmıştır. Fakülte'de görev yapan 100 tam zamanlı, 30 yarı zamanlı öğretim elemanları hem Türkiye'de hem de yurtdışında kendi alanlarında bilimsel çalışmaları ile tanınmış, öğretime uzun yıllar emek vermiş saygın isimlerdir. Fakültemizin öğretim üyeleri, öğrencilerin bireysel ve akademik gelişimi ile yakından ilgilenmekte, meslek hayatına yönelmelerinde onlara yardımcı olmaktadırlar.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nin temel amacı; öğrencilerin hem seçtikleri bilim dalında yetkin bir eğitim alarak alanlarında uzmanlaşmaya yönlendirmek, hem de farklı konularda sunulan çeşitli dersler aracılığıyla bakış açılarını genişletmek, eleştirel düşünen, bilinçli dünya vatandaşları olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, Fakülte'nin bütün programlarında, bir bilim dalının gerektirdiği tüm temel bilgilerin yanı sıra sürekli değişen ve farklı taleplerle karşımıza çıkan bir dünyada yaşayabilmek ve başarılı olabilmek için gerekli olan zihinsel ve sanatsal becerilerin öğrenciye kazandırılmasına çalışılmaktadır.

 

Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci
Dekan Vekili