Emeritus Profesörlerimiz

revize edildi: 22.11.2017

Üniversite eğitimi, ilk çağlardan beri geçirdiği çok önemli devinime ve gelişmelere rağmen, önemli ilkelerini hala muhafaza etmektedir. Bunların birincisi, “evrensel” olması, evrensel değerlerle donanmış, araştırmalarının gerçeklere uzanmak arzusu taşıması olarak nitelendirilebilir. İkincisi ise, hangi bilim dalı olursa olsun, üniversitede araştırmanın ve eğitimin, bir “usta-çırak” ilişkisi içinde gerçekleşmesidir.

Bu anlamda, “usta” eğitmenleri, bir üniversitenin en değerli birikimini oluştururlar. BİLGİ olarak, genç bir üniversite olmanın getirdiği heyecan ve duyarlılığı daima hissettik. Bizlerin Türkiye’nin entelektüel haritasında önemli bir yer edinmemizi sağlayan kıdemli profesörlerimizle gurur duyduk. Daha da önemlisi, onların birikimlerinin bir “hazine” düzeyine ulaştıkları, en olgun dönemlerinde emekli olarak araştırma, eğitme ve tartışma ortamlarından ayrılmalarını eksiklik olarak gördük.

Emeritus Profesörlük unvanı, emeklilik yaşına gelmiş ancak bilgisi, birikimi, uluslararası saygınlığı ve ilişkileriyle daha çok uzun yıllar hem akademisyen, hem de öğrencilere yol göstermesi bir kazanım olacak hocalarımıza tevdi edilen bir statüdür. Böylelikle, kıdemli bir profesörün ders yükü ile kısıtlanmaksızın, akademik yaşamlarını üniversitede sürdürmeleri, genç akademisyenler ve öğrencilerle daima birlikte olmaları, ofislerini muhafaza etmeleri, birikimleriyle üniversitenin gelişimine ışık tutmayı sürdürmeleri hedeflenmiştir.

Emeritus Profesörlerimiz, varlıklarıyla bizleri onurlandırmakta, katkılarıyla da BİLGİ’nin evrensel düzeyde iyi eğitim verme geleneğini güçlendirmektedirler.

 

Emeritus Profesörler

Prof. Dr. Gülten Kazgan Prof. Dr. Gülten Kazgan Prof. Dr. Gülten Kazgan
     
Prof. Dr.
Gülten Kazgan
Prof. Dr.
Mete Tunçay
Prof. Dr.
Uğur Alacakaptan
     
Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş Prof. Dr. Haluk Şahin Prof. Dr. İlter Turan
     
Prof. Dr.
Belgin Erdoğmuş
Prof. Dr.
Haluk Şahin
Prof. Dr.
İlter Turan
     
Suraiya Faroqhi    
Prof. Dr.
Suraiya Faroqhi
   
 
 

 

Emeritus Törenleri

2010 - Prof. Dr. Gülten Kazgan, Prof. Dr. Uğur Alacakaptan ve Prof. Dr. Mete Tunçay
İstanbul Bilgi Üniversitesi, ekonomi, hukuk ve tarih alanlarında, pek çok sosyal bilimler öğrencisi ve öğretim üyesi yetiştiren, destekleyen ve bilimsel üretime büyük katkıları olan Prof. Dr. Gülten Kazgan, Prof. Dr. Uğur Alacakaptan ve Prof. Dr. Mete Tunçay’a olan minnetini, “Emeritus Profesörlük” unvanı ile sundu.
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kuruluş aşamasında da görev alan üç değerli bilim insanı, Emeritus Profesör unvanlarını, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 14. kuruluş yıldönümü olan 7 Haziran 2010 Pazartesi günü, akademi dünyası ve yetiştirdikleri öğrencilerin de bir araya geldiği törenle aldılar.  

 

Emeritus Törenleri 2010 Emeritus Törenleri 2010 Emeritus Törenleri 2010 Emeritus Törenleri 2010

 
2014 - Prof. Dr. Haluk Şahin
İstanbul Bilgi Üniversitesi, iletişim alanında öğrenci ve öğretim üyesi yetiştiren, destekleyen ve bilimsel üretime büyük katkı sunan öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Şahin’e olan minnetini, “Emeritus Profesörlük” unvanı ile sundu.
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren İletişim Fakültesi kadrosunda olan Prof. Dr. Haluk Şahin, Emeritus Profesör unvanını, fakültede düzenlenen törenle aldı. 
6 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşen törene İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rifat Sarıcaoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu ile Haluk Şahin’in medya ve akademi dünyasından dostları, öğrencileri, çalışma arkadaşları katıldı.

 

Emeritus Törenleri 2014

 

 
2015 - Prof. Dr. İlter Turan
İstanbul Bilgi Üniversitesi, meslek hayatı boyunca uluslararası ilişkiler ve siyaset alanında sayısız öğrenci ve akademisyen yetiştirmiş, pek çok bilimsel çalışmaya imza atmış ve 1998-2001 yılları arasında üniversitenin rektörlüğünü yapmış akademisyen Prof. Dr. İlter Turan’a olan minnetini, “Emeritus Profesörlük” unvanı ile sundu.
İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde 19 Mart 2015'te düzenlenen törenle, Prof. Dr. İlter Turan’a unvanı takdim edildi. Törene İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rifat Sarıcaoğlu, Rektör Prof. Dr. Remzi Sanver, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Uğur ile İlter Turan’ın akademi ve medya dünyasından dostları, öğrencileri ve çalışma arkadaşları katıldı.      
Tören sonunda, öğrencileri ve akademisyen arkadaşlarının makalelerinden oluşan “Siyasetin Bilimi - İlter Turan’a Armağan” kitabı, Prof. Dr. İlter Turan’a takdim edildi. BİLGİ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün çabalarıyla hazırlanan ve çalışma arkadaşları Doç. Dr. Pınar Uyan Semerci, Yrd. Doç.Dr. Boğaç Erozan ve Prof.Dr. Nihal İncioğlu tarafından derlenen kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıktı.

 

Emeritus Törenleri 2014 Emeritus Törenleri 2014 Siyasetin Bilimi - İlter Turan'a Armağan

 

2017 - Prof. Dr. Suraiya Faroqhi
İstanbul Bilgi Üniversitesi, tarih alanındaki önemli katkılarıyla tanınan, bu alanda öğrenci ve öğretim üyeleri yetiştiren Prof. Dr. Suraiya Faroqhi’ye olan minnetini, “Emeritus Profesörlük” ünvanı ile sundu. İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde 27 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen törenle Prof. Dr. Suraiya Faroqhi’ye unvanı takdim edildi. Törene İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan, Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gülhan Balsoy, akademi dünyasından dostları, öğrencileri ve çalışma arkadaşları katıldı.

2017 - Prof. Dr. Suraiya Faroqhi 2017 - Prof. Dr. Suraiya Faroqhi 2017 - Prof. Dr. Suraiya Faroqhi

 

 
 
Prof. Dr. Gülten Kazgan

Prof. Dr.

Gülten Kazganİstanbul’da doğan Gülten Kazgan, Amerikan Kız Koleji’nde orta öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede doktorasını verip Rockefeller bursu ile Chicago Üniversitesi’ne gitti. Orada T. W. Schultz ile iki yıl birlikte çalıştı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne dönüp doçent olan Kazgan, tarım ekonomisi alanında uzmanlaştı. Bu dönemdeki çalışmalarından yararlanarak “Tarım ve Gelişme” adlı kitabını yazdı. Aynı yıllarda Ford Foundation bursu ile SVIMEZ’de (Roma) iki yaz ve ISEA’da (Paris) bir yıl çalıştı.

Profesörlüğünü İstanbul Üniversitesi’nden alan Kazgan’ın, İktisadi Düşünce, Ortak Pazar ve Türkiye, Tarım ve Gelişme, Ekonomide Dışa Açık Büyüme, Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, Küreselleşme ve Ulus-Devlet, Türkiye Ekonomisinde Krizler:1929-2001, Bir İktisatçının Tanıkları gibi kitapları ile çok sayıda makale ve araştırmaları; ayrıca Dünden Bugüne Türkiye ve Rusya: Politik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler (derleyenler G. Kazgan – N. Ulçenko), Kuştepe Araştırması (der. G. Kazgan) Kuştepe Gençlik Araştırması (der. G. Kazgan), İstanbul Kenti Gençlik Araştırması (der. G. Kazgan) gibi makale ve araştırma derlemeleri bulunmaktadır.

Kazgan 1988’de Ekonomik Panorama dergisi okurları tarafından “kendi dalında yılın en başarılı iktisatçısı”; 1998’de “Aydınlanmanın Kadınları” ödülünün verildiği yedi bilim kadınından biri; 2000 yılında Finans dünyası dergisinin okurları tarafından “Yılın Akademisyeni” seçilmiştir. Altın Kitaplar Yayınevi tarafından verilen “Altın Kitap” ödülünü 1994’te, Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi başlıklı kitabı ile de 2002 yılında “Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler” ödülünü almıştır. 2008'de Forum İstanbul tarafından verilen "Yaşam Boyu Başarı" ödülünü paylaşmıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurucu rektörü görevini üstlenen Prof. Dr. Gülten Kazgan, burada Ekonomi Bölümü ile Araştırma Merkezi Başkanı olarak çalıştı. İktisat camiasında “Hocaların Hocası” ve “İktisadın Duayeni” sıfatlarıyla anılan Kazgan, 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden “Emeritus Profesör” unvanını aldı.

 
 
Prof. Dr. Mete Tunçay

Prof. Dr.

Mete TunçayProf. Dr. Mete Tunçay 1958’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1961’de doktor unvanı kazanarak Rockefeller bursuyla London School of Economics and Political Science’ta araştırmalarına başladı. 1966’da doçent oldu. 1972’de Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden istifa ederek Kültür Bakanlığı Yayınlar Daire Başkanlığı görevini üstlendi. 1978’de Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki görevine geri döndü ve Bilimler Akademisi’nin davetlisi olarak Sovyetler Birliği’ne gitti.

1979’da Fullbright bursuyla ABD’de, Stanford Üniversitesi’ne giderek çalışmalarını burada sürdürdü. 1983’te, 1402 sayılı yasa uyarınca Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki görevinden uzaklaştırıldı. 1984-1993 arasında Tarih ve Toplum dergisini yönetti, ardından Tarih Vakfı’nda Toplumsal Tarih dergisini çıkarttı. Haziran 1990’da Danıştay kararıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki görevine iade edildi; ancak Eylül 1990’da emekliliğini istedi. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurucuları arasında yer alan ve 2010 yılında “Emeritus Profesör” unvanı alan Mete Tunçay, Tarih Vakfı’nın da kurucuları arasında.

 
 
Prof. Dr. Uğur Alacakaptan

Prof. Dr.

Uğur AlacakaptanProf. Dr. Uğur Alacakaptan lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1955 yılında tamamladı. 1958’de hukuk doktoru unvanını aldı. Doçentlik çalışmalarını yürütmek üzere 2 yıla yakın bir süre İtalya’nın Roma ve Perigua şehirlerinde kaldı. 1960’ta doçent oldu. 1965’te Fakülte Profesörler Kurulu tarafından İngiltere’ye gönderildi. 1967’de profesör olan Alacakaptan, çok genç yaşta Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevine seçildi. 1974’te üniversitedeki görevinden ayrılarak aktif siyasete atıldı. Cumhuriyet Halk Partisi’nde parti meclisi üyeliği ve sekreter yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1975’te Ankara Senatörü olarak TBMM’ye seçilen ve bu görevi 1980’e kadar sürdüren Alacakaptan, Cumhuriyet Senatosu’nda sırasıyla, Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu üyesi olarak görev yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurucuları arasında yer alan Uğur Alacakaptan, 1997’de BİLGİ’de Hukuk Fakültesi’nin kurulmasıyla kurucu dekan olarak görev yaptı ve 2010 yılında “Emeritus Profesör” unvanını aldı.

 
 
Prof. Dr. Haluk Şahin

Prof. Dr.

Haluk ŞahinProf. Dr. Haluk Şahin, İkinci Dünya Savaşı’nın en zor günlerinde, Sovyetler Birliği ve İran sınırları yakınında, Ağrı Dağı’nın tam karşısında bir köyde, bir subay-öğretmen ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğunun ve öğrenciliğinin çoğu anneannesinin yanında Bursa'da geçti. Bursa Erkek Lisesi'nde okurken AFS bursu alarak bir yıllığına Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti, oradan diploma aldı. Dönüşte girdiği İstanbul Hukuk Fakültesi'ni 1964 yılında bitirdi. Daha sonra bir UNESCO bursuyla gittiği Indiana Üniversitesi'nde Gazetecilik üzerine Master, Kitle İletişimi üzerine doktora yaptı. Böyle Türkiye'nin ilk kitle iletişim doktoru unvanını aldı. Dönüşünde, 1974 yılında, TRT'de Genel Müdür İsmail Cem'in televizyon program danışmanı oldu. Siyasi baskılar nedeniyle görevden alınan Cem'le birlikte gazete çıkarmak üzere Babıali'ye geçti. İlk köşe yazılarını Politika gazetesinde yayınladı. Hayatının geri kalan döneminde de aktif gazetecilik ile akademisyenliği birlikte yürüttü. Cumhuriyet, Hürriyet, Güneş ve Radikal gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafında iki kez yılın köşe yazarı seçildi. 1983 yılında Nokta Dergisi'nin ilk genel yayın yönetmeni oldu. Televizyondan kopmadı. Başta editörlüğünü yaptığı Arena programında olmak üzere televizyon çalışmaları nedeniyle pek çok ödül aldı. Üçü şiir kitabı olmak üzere 26 kitabı var. Halen Yurt gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor. Profesör olarak 17 yıldır ders verdiği İstanbul Bilgi Üniversitesi'den Emeritus unvanıyla emekli oldu.

 
 
Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş

Prof. Dr.

Belgin Erdoğmuş1941’de İstanbul’da doğan Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş, ilkokulu bitirdikten sonra girdiği Avusturya Lisesi’nden 1960’ta mezun oldu. Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1966’da aynı Fakülte’nin Roma Hukuku kürsüsünde asistan olarak göreve başladı. 1972’de doktorasını tamamlayan Erdoğmuş, 1975-1978 yılları arasında İsviçre hükümeti bursuyla Zürih’te bulundu ve iki yarıyıl Tutorat çerçevesinde Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Roma Hukuku dersi verdi. 1978 yılında Türkiye’de doçent oldu. Ardından 1991 yılında profesörlüğe yükseldi.

 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde beş yıl süreyle Dekan Yardımcılığı görevinde bulunan Erdoğmuş, 1998 yılında emekli olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. 1999 yılı sonunda ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na getirildi. 2010 yılında aynı Fakülte’de Emeritus Profesör unvanını alan Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş, 2013 yılında vefat etti.

 
 
Prof. Dr. İlter Turan

Prof. Dr.

İlter Turan1941 yılında İstanbul’da doğan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü İlter Turan, orta öğrenimini Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı. 1962 yılında Oberlin Koleji'nden (ABD) Siyasal Bilimler Lisansı, 1964 yılında Columbia Üniversitesi'nden Siyasal Bilimler Yüksek Lisansı aldı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset İlmi Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. Aynı kürsüde 1966 yılında Doktor, 1970 yılında Doçent, 1976 yılında da Profesör oldu. 1998-2001 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğünü yapan Turan, daha önce Koç (1993-1998) ve İstanbul (1964-1993) Üniversitelerinde çalıştı, muhtelif Amerikan ve İngiliz üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. 2000- 2009 yılları arasında Siyasi İlimler Türk Derneği’nin başkanlığını, Uluslararası Siyasi İlimler Derneği’nin başkan yardımcılığını ve 2009 Dünya Kongresi program başkanlığını yürüttü. Prof. Dr. İlter Turan 2016 Temmuz ayında Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği (IPSA)’nin 2016-2018 dönem başkanlığına seçildi. Bugün Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın yanı sıra bir dizi vakıf ve şirketin yönetiminde görev alan Prof. Dr. İlter Turan bir yandan da Dünya Gazetesi’nde yazar olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 
 
Prof. Dr. Suraiya Faroqhi

Prof. Dr.

Suraiya Faroqhi1941 yılında Berlin/Almanya’da doğmuş olan Suraiya Faroqhi yüksek tahsilini Hamburg Üniversitesi (1959-62, 1963-67), İstanbul Üniversitesi (1962-63), Indiana University Bloomington/Indiana (1968-70) adlı üniversitelerde tamamlamıştır. 1971-87 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde hocalık yaptıktan sonra 1988-2007 yıllarında Münih’teki Ludwig-Maximilians-Universität’ta profesör olarak çalışmıştır. 2007’den itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yapmıştır.

Önemli kitapları arasında Der Bektaschi-Orden in Anatolien (Anadolu’da Bektaşilik); Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia, Trade, Crafts and Food Production in an Urban Setting (Osmanlı’da Kentler ve Kentliler); Men of Modest Substance, House Owners and House Property in Seventeenth Century Ankara and Kayseri, (Orta Halli Osmanlılar); Pilgrims and Sultans, The Hajj under the Ottomans 1517-1683 (Hacılar ve Sultanlar (1517-1683)); Kultur und Alltag in Osmanischen Reich, Vom Mittelalter bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts (Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam (Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla)); Approaching Ottoman History: An Introduction to the Sources (Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?); The Ottoman Empire and the World Around It, 1540s to 1774 (Osmanlı İmparatorluğu ve Etrafındaki Dünya); Artisans of Empire: Crafts and Craftspeople under the Ottomans (Osmanlı Zenaatkârları); Türkçe çevirisi hala hazırlanmakta olan A Cultural History of the Ottomans: The Imperial Elite And Its Artefacts sayılabilir. Pek çok makalesinin yanı sıra Kate Fleet ve Reşat Kasaba ile birlikte dört ciltlik The Cambridge History of Turkey isimli eserde emeği geçmiştir. Elif Akçetin’le birlikte hazırladığı Living the Good Life: Consumption in the Qing and Ottoman Empires of the Eighteenth Century 2017 sonbaharında basılacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi, Bilim Akademisi Derneği, Tarih Kurumu ve Middle East Studies Association (MESA)’nın onursal üyesidir. 2014 senesinde Orta Doğu çalışmalarına yaptığı katkılardan ötürü WOCMES Onur Ödülü’nü kazanmıştır.