Prof.

Emine Eser Gegez

+90 212 311 7486

Santralistanbul / E4 206

Articles

Gülver, N. and Gegez, E. E. (2018), "Marka-Maskot Çatışmasının Reklam ve Marka Üzerindeki Etkileri," Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 4(2), 177-206.

Özçelik, A. B., Gegez, E. E., and Burnaz, Ş. (2017), “Mobil İnternet, Tüketici Materyalizmi ve Alışveriş Bağımlılığı: Alışveriş Motivasyonlarının Düzenleyici Etkisi Üzerine Bir Araştırma,” Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 3(2), 1-20.

Gümüş, B. and Gegez, E. E. (2017), “Değişen Tüketici Kültüründe Yeni Trend: Ortak Tüketim,” Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 10(20), 155-177.

Arıkan, E., Kantur, D., Maden, C., and Telci, E. E. (2016), “Investigating the Mediating Role of Corporate Reputation on the Relationship between Corporate Social Responsibility and Multiple Stakeholder Outcomes,” Quality & Quantity, 50(1), 129-149. (SSCI)

Arıkan, E. and Telci, E. E. (2014), “Marka Özgünlüğü ve Boyutlarının Müşteri Tutum ve Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkileri,” Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 7(14), 87-106.

Telci, E. E. and Kantur, D. (2014), “University Reputation: Scale Development and Validation,” Boğaziçi Journal, 28(2), 49-74.

Aytan, C. and Telci, E. E. (2014), “Markaların Sosyal Medya Kullanımının Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkileri,” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4(4), 1-15.

Telci, E. E. (2013), “High Shopping Mall Patronage: Is There a Dark Side?,” Quality & Quantity, 47(5), 2517-2528. (SSCI)

Yılmaz, C., Telci, E. E., Bodur, M., and Eker, T. (2011), “Source Characteristics and Advertising Effectiveness: The Role of Processing Involvement and Knowledge,” International Journal of Advertising, 30(5), 889-914. (SSCI)

Telci, E. E. (2010), “Consumer Decision-Making Styles and Multi-Channel Retailing: The Missing Links,” The Business Review, Cambridge, 14(2), 113-119.

Book Chapters

Özçelik, A. B. and Gegez, E. E. (2019), B2B Markalama, f. Müge Arslan (Ed.), Masamızda Marka Sohbetleri 2, p. 49-63, İstanbul: Beta.

Gümüş, B. and Gegez, E. E. (2019), Yüksek Teknoloji Markaları, F. Müge Arslan (Ed.), Masamızda Marka Sohbetleri 2, p. 65-84, İstanbul: Beta.

Gegez, E. E. and Gümüş, B.  (2019),  Yükseköğretimde Ürün Stratejileri, A. Ercan Gegez (Ed.), Yükseköğretimde Tutundurma ve Strateji, p. 25-50, İstanbul: Altınbaş Üniversitesi Yayınları.

Girişken, Y., Telci, E. E., Arıkan, E., Kefallonitis, E.(2017), The Perception of Warning Signs at Different Cultures, in K. Androniki, D. P. Sakas, and P. Tomaras (Eds.), Strategic Innovative Marketing, pp. 253-258, Switzerland: Springer International Publishing.

Telci, E. E. (2014), Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı, in M. İ. Yağcı and S. Çabuk (Eds.), Pazarlama Teorileri, pp. 211-223, İstanbul: Mediacat.

Conference Proceedings

Gegez, E. Eser and Kantur, D. (2018), “İşveren Markası: Kavramin Farklı Alanlardaki Gelişimi Üzerine Bir Araştırma,” 26th National Management and Organization Congress, 10-12 May, Trabzon, Turkey.

Gülver, N. and Gegez, E. E. (2017), “Marka-Maskot Çatışmasının Reklam ve Marka Üzerindeki Etkileri,” Proceedings of the 22nd National Marketing Congress, 28-30 September, Trabzon, Turkey.

Gümüş, B. and Telci, E. E.(2016), "Değişen Tüketici Kültüründe Yeni Trend: Ortak Tüketim," Proceedings of the 21st National Marketing Congress, 06-08 October, Kütahya, Turkey.

Ozcelik, A. B., Telci E. E. and Burnaz, Ş. (2016), "Mobil İnternet, Tüketici Materyalizmi ve Alışveriş Bağımlılığı: Alışveriş Motivasyonların Düzenleyici Etkisi Üzerine Bir Araştırma," Proceedings of the 21st National Marketing Congress, 06-08 October, Kütahya, Turkey.

Arıkan, E. and Telci, E. E. (2014), “Marka Özgünlüğü, Marka Güveni ve Müşteri Satın Alma Davranışı,” Proceedings of the 19th National Marketing Congress, 18-22 June, Gaziantep, Turkey.

Maden, C., Arıkan, E., Telci, E. E., and Kantur, D. (2012), “Linking Corporate Social Responsibility to Corporate Reputation: A Study on Understanding Behavioral Consequences,” Proceedings of the 8th International Strategic Management Conference, June 21-23, Barcelona, Spain.

Telci, E. E., Maden, C., and Kantur, D. (2011), “The Theory of Cognitive Dissonance: A Marketing and Management Perspective,” Proceedings of the 7th International Strategic Management Conference, June 30-July 2, Paris, France.

Telci, E. E. (2009), “Globalization in the Banking Sector: The Case of Turkey,” Proceedings of the Management of International Business and Economics Systems 2009 Conference, September 18-20, Florina, Greece.

Kantur, D. and Telci, E. E. (2009), “Structural Implications of Strategic Choices and Value Creation Activities,” Proceedings of the Fifth International Conference on Business, Management, and Economics, October 22-24, Izmir, Turkey.

Telci, E. E. and Kantur, D. (2007), “Brand Image, Customer Loyalty, and Brand Value Creation,” Proceedings of the Third International Conference on Business, Management, and Economics, June 13-17, Izmir, Turkey.

International Conferences

Telci, E. E. and Kantur, D. (2013), “Conceptualizing University Reputation: An Analysis of Multiple Stakeholder Perceptions,” 27th Annual British Academy of Management Conference, 10 - 12 September 2013, Liverpool, UK. (to be presented as developmental paper).

Telci, E. E. (2011), “Mall Shopping Behavior: An Examination of Differences in Utilitarian versus Hedonic Shoppers’ Mall Shopping Experiences,” CIBMP Annual Conference on Innovations in Business and Management, January 26-27, London, UK.

Telci, E. E. (2010), “Mall Shopping Patronage,” LCBR European Marketing Conference, June 3-4, Munich, Germany.

Translations

Gegez, E. E. and Gümüş, B. (2018), Küresel Pazarlar, A. Ercan Gegez (Translation Ed.), Pazarlama İlkeleri, p. 568-599, İstanbul: Beta.

Education

PhD in Marketing, Bogaziçi University (2010)

MBA, Bogaziçi University (2005)

BA in International Trade, Bogaziçi University (2003)

Courses

Marketing Communication Theory (PhD)

Marketing Theory (PhD)

Applied Marketing Research I (Master)

Applied Marketing Research II (Master)

Brand Management (Master)

Marketing Communication Seminar (Master)

Marketing Management (Master)

Research and Measurement in Public Relations (Master)

Qualitative Research Methods (Master)

Experiencing Business in Society I (Undergraduate)

Experiencing Business in Society II (Undergraduate)

International Marketing (Undergraduate)

Introduction to Business (Undergraduate)

Introduction to Marketing (Undergraduate)

Marketing and Communication (Undergraduate)

Principles of Marketing (Undergraduate).

Research Methods (Undergraduate)

Qualitative Research Techniques (Undergraduate

Areas of Interest

Advertising; marketing strategy; brand management; marketing communications; marketing research.

Rewards and Achievements

Awards


2016 – 21st National Marketing Congress Prof. Mehmet Oluç Best Paper Award

2014 – 19th National Marketing Congress Prof. Mehmet Oluç Second Best Paper Award

Other Information

Service to Profession


Ad Hoc Reviewer – Boğaziçi Journal, European Journal of Business and Economics, International Journal of Management Economics and Business, Galatasaray University Communication Journal, Journal of Theory and Practice in Marketing, Journal of Marketing and Marketing Research, Doğuş University Journal

Track Coordinator – National Marketing Congress

International Experience


Visiting Scholar, Karel de Grote Hogeschool, Antwerp, Belgium – Product and Brand Management Intensive Course (February 2018).

Visiting Scholar, Karel de Grote Hogeschool, Antwerp, Belgium – Product and Brand Management Intensive Course (May 2015).

Erasmus Teaching Mobility, IPAG Business School, Paris, France (Fall 2015).

Visiting Scholar, Karel de Grote Hogeschool, Antwerp, Belgium – Product and Brand Management Intensive Course (February 2014).

Erasmus Teaching Mobility, IPAG Business School, Paris, France (Fall 2014).

Thesis Supervised


Burcu Erol (2020). “Instagram Kullanıcılarının Kişilik Özellikleri ve Tüketici Etkileşimi Üzerine Bir İnceleme”. Istanbul Bilgi University, Master of Marketing Communications. 

Erol Mert Dinçerler (2019). “Ambalajda Renk Kullanımının Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi”. Istanbul Bilgi University, Master of Marketing Communications. 

Tuğba Yazıcı (2018), “How Does Fandom End? From Immersion to Dissolution: Ex-Fans and Unfans”. Istanbul Bilgi University, Communication Studies PhD Program.

Sinem Ümeyiş Söylemez (2018), “The Effects of Source Credibility, Parasocial Relations and Brand Fit on the Attitude Towards the Internet Celebrity and the Brand”. Istanbul Bilgi University, Master of Marketing Communications. 

Semiha Erdoğan (2018), “Marka Antropomorfizminin Marka Aşkı ve Satin Alma Eğilimi İle İlişkisi”. Istanbul Bilgi University, Master of Marketing Communications. 

Esra Karamısır (2018), “Exploring the Antecedents of Online Compulsive Buying”. Istanbul Bilgi University, Master of Marketing Communications. 

Mustafa Şarbak (2018), “Attitude Toward Mobile Shopping: Antecedents and Consequences”. Istanbul Bilgi University, Master of Marketing Communications. 

Mustafa Uğur Yazıcı (2018), “Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim: Tüketici Motivasyonlarına Göre Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Platformlarından Sosyal Medya Kullanımı”. Istanbul Bilgi University, Master of Marketing Communications. 

Burcu Özdemir Eryılmaz (2018), “Motivasyon Faktörlerinin Tüketici Satın Alma Kanalı Seçimine Olan Etkileri”. Istanbul Bilgi University, Master of Marketing Communications. 

Burcu Gümüş (2017), “Design Effects on Consumer Choices: A Study on Technological Products”. Istanbul Bilgi University, Communication Studies PhD Program.

Mert Erbil (2017), “Localization Factors of Video Games and Impacts on Digital Purchasing Behavior”. Istanbul Bilgi University, Master of Marketing Communications.

Efe Shipman (2017), “Influential Aspects on Purchase Frequency of Video Games among Millennials in Turkey”. Istanbul Bilgi University, Master of Marketing Communications.

Sena Hayta (2017), “Selfie Syndrome”. Istanbul Bilgi University, Master of Marketing Communications.

Aslıhan İlhan (2017), “Yeşil Pazarlamanın Türkiye Otomotiv Endüstrisi Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma”. Istanbul Bilgi University, Master of Marketing Communications.

Nuri Gülver (2017), “Marka ve Maskot Arasındaki Çatışma Seviyesinin Maskotun Beğenilme ve Hatırlanmasına, Yer Aldığı Reklama ve Ait Olduğu Markaya Karşı Tutuma Olan Etkileri”. Istanbul Bilgi University, Master of Marketing Communications.

Biray Demiray (2016), “Mağaza deneyiminde duyusal öğeler: Ses, renk ve ışığın tüketicilerin kalite algısı ve içgüdüsel satın alma davranışları üzerindeki etkileri”. Istanbul Bilgi University, Master of Marketing Communications.

Merve Beyazıt (2015), “Antecedents and consequences of customer engagement and emotional attachment: An examination of the self - brand connection”. Istanbul Bilgi University, Master of Marketing Communications.

Zeynep Düzgün (2015), “Tüketicilerin pazarlama karması algısı ve satın alma tarzlarının müşteri memnuniyeti, markaya duyulan güven ve tüketici temelli marka değeri üzerindeki etkileri”. Doğuş University, Master of Business Administration.

Burcu Gözde Uzel (2014), “Kurumsal sosyal sorumluluğun tüketicilerin marka algısı ve satın alma davranışı üzerindeki etkileri”. Doğuş University, Master of Business Administration.

Cansu Aytan (2014), “Markaların sosyal medya kullanımının tüketici davranışı üzerindeki etkileri”. Istanbul Kemerburgaz University, Master of Business Administration.