Faculty Member, PhD

Gresi Sanje

+90 212 311 7548

Santralistanbul / E4 213

Eğitim:

PhD in Advertising and Promotion, Marmara University (2008)

MA in Integrated Marketing Communications and Advertising, Emerson College (1998)

BA in Public Relations and Advertising, Marmara University (1996)

1-Key areas of study  

 Marketing Communication and Advertising, Social Entrepreneurship, Corpoarate Social Responsibility 2

-Academic work:

 • Dahan, G.S. ve Şenol I. 2010. “Usage of Advergames in Food and Beverage Market in Turkey” 2nd International Conference on New Media and Interactivity, April 28-30, Istanbul, Turkey, 307-312
 • Dahan, G.S. ve Peltekoğlu F.B. 2011. “The Effects of Zara to the SMEs of an Emerging Market”. Journal of Global Fashion Marketing, 2 (1), 1-10
 • Dahan, G.S. 2011.Sektörün Penceresinden Reklam Süreci, Beta Yayınları, Mayıs 2011, İstanbul
 • Dahan, G.S. 2012. “Sanal Dünyada e-Ağızdan Ağıza Pazarlama Üzerine bir İnceleme”, Tolga Kara ve Ebru Özgen (ed.), Sosyal Mecralar, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 83-113. 
 • Dahan, G.S. ve Levi, E. 2012. “Netnografya: Sosyal Mecralarda Tüketici Araştirmalari Üzerine Yeni Bir Metot” Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 3 (Mart), 33-54.
 • Dahan, G.S. ve Şenol I. 2012. “Corporate Social Responsibility in Higher Education Institutions: Istanbul Bilgi University Case” American International Journal of Contemporary Research, 2(3), 95-103. /
 • Dahan, G.S. ve Şenol I. 2012. “From Opinion Leaders to Networking Agents”, İstanbul Kültür Üniversitesi, Visualist 2012 International Congress on Visual Congress: New Approaches in Communication, Arts, and Design: Digitalization, Conference Proceeding, 7-9 March, İstanbul, 583-590.
 • Dikmener, G. ve Sanje, G. 2012.(der.). Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar: Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Vakaları. İstanbul Bilgi Yayınları, İstanbul.
 • Sanje, G.. ve Dinç, Y.E. 2012. “Çöp(m)adam: Ev hanımlarına çöpten istihdam yaratmak”, Dikmener, G. ve Sanje, G. (ed.). Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar: Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Vakaları, İstanbul Bilgi Yayınları, İstanbul, 37-60.
 • Sanje, G. ve Şenol I. 2012. “The Importance of Online Behavioral Advertising for Online Retailers” International Journal of Business and Social Science, 3 (18),
 • Dahan, G.S. 2009 . “Çizgi-altı İletişim Faaliyetlerinin Niş Pazarlardaki Önemi ve Bir Alan Çalışması”, Selçuk İletişim, 5(4), 36-49.
 • Dahan,G.S. Filiz Balta Peltekoğlu’nun “Kavram ve Kuramlarıyla Reklam” kitabında çeviri “Örnek Vaka: Absolut Vodka Kampanyası” Beta Yayınları, Mayıs 2010, 283 – 287.
 • Dahan, G.S. ve Peltekoğlu F.B. 2010.“An Investigation on the Effects of a Global Brand to the SMEs of a Local Market: Zara Case” JAMS 2010 Global Marketing Conference Proceeding, Sept 9-12, Tokyo, Japan, 611-619.
 • Sanje, G. 2012. “Toplumsal Sorunların Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım: “Sosyal Girişimcilik” Girişimcilik İklimi, 1 (1)
 • Dahan, G.S. ve Levi, E. (2012) “Gerilla Saldrılar” Filiz Otay Demir (ed.), Markaloji, Mavna Serisi, Giza Yayıncılık, İstanbul, 297-322