Faculty Member, PhD

İrem Arıkan Ekşi

+90 212 311 5035

Dolapdere / 229

İrem Arıkan Ekşi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini aldıktan sonra Rotterdam'da Willem de Kooning Academie'de güzel sanatlar (beeldende kunst - autonoom) bölümünden lisans derecesini aldı. Sabancı Üniversitesi'nde görsel sanatlar üzerine yüksek lisansını tam burslu olarak sanatçı ve öğretim üyesi Erdağ Aksel danışmanlığında tamamladı ve aynı bölümde asistanlık görevinde bulundu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı ana sanat dalında, dokuma yapısının tarihsel gelişimi üzerine uzmanlaştı ve sanatta yeterlilik derecesini Prof. Günay Atalayer danışmanlığında lampas dokuma yapılı kumaşların yapısal ve estetik özellikleri üzerine tamamladığı teziyle aldı. 2005-2012 yıları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Çeşitli karma sergilerde ve uluslararası platformlarda çalışmaları sergilendi. Sabancı Müzesi'nde 2005-2006; 2013-2014 dönemlerinde sergi rehberliği görevinde bulundu. Araştırma alanları dokuma sanatı, tekstil sanatı ve tasarımıdır.