Faculty Member, PhD

Kerem Çelikboya

+90 212 311 5126

Santralistanbul / SEYFİ ARKAN BİNASI 409

LL.B. Degree in Law:
Faculty of Law, Galatasaray University, Turkey, 2010

 

LL.M. Degree in Law:
Social Sciences Institute, Galatasaray University, Turkey, 2014