Prof.

Kübra Doğan Yenisey

+90 212 311 5473

Santralistanbul / Seyfi Arkan 306

  • Doktora: Hukuk, Cenevre Üniversitesi 2000
  • Yüksek Lisans: Hukuk (DES), Cenevre Üniversitesi 1998

                            Özel Hukuk, Marmara Üniversitesi,1994

  • Lisans: Hukuk, Ankara Üniversitesi, 1992Given Courses

  • Bireysel İş Hukuku
  •  Toplu İş Hukuku
  • Sosyal Güvenlik Hukuku


Kitaplar:

• İş Hukukunda İşyeri ve İşletme, Alman ve Fransız Hukuklarıyla Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Legal,İstanbul 2007, 487 s.
• Social Security Law in Turkey: International Encyclopaedia of Laws, Gen. Ed. Prof. R. Blanpain, Kluwer Law International, December 2006, 176 s.
• La modification du contrat de travail, Etude de droit suisse et de droit français, Schulthess, Zürih 2005, 456 s.