Program Structure

Dijital oyun tasarımını ve geliştirilmesini uygulamalı iletişim ve iletişim tasarımı bağlamında değerlendiren ve 1996 yılından bu yana geleneksel medya yanında dijital medyaya da odaklanan bir anlayışla faaliyet gösteren İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesine Dijital Oyun Tasarımı Lisans Programı’nı katmaktadır.

Dijital Oyun Tasarımı Lisans Programı’nın en önemli özelliği ve avantajı, oyun tasarımını bir iletişim süreci olarak ele alması ve ilgili alanlarla disiplinlerarası çalışmalar yürütmesidir. Mühendislik, mimarlık alanları ile disiplinlerarası çalışmalar yürütmek, BİLGİ'nin dijital medya içerik üretimi perspektifine katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede, mimarlık ve inşaat sektörü ile ilgili mühendislik alanları arasındaki ilişkiye benzer bir perspektifle, oyun alanı da dijital medya, sinema, tasarım, mühendislik alanları ile ortak çalışmalar yürütecektir. Bu bağlamda, dijital oyun tasarımı özellikle görsel iletişim tasarımı ve bilgisayar bilimleri alanları ile ilişkili ancak onlardan bağımsız bir eğitim alanı olarak konumlandırılmaktadır. 

Dijital Oyun Tasarımı Programı, oyun kavramını kurallara bağlı işleyen interaktif bir iletişim süreci olarak değerlendirmekte ve oyunu tasarımcısının hedeflediği mesajları interaktif bir süreç aracılığı ile ileten bir dil olarak görmektedir. Oyun tasarımcısı farklı alanlarda uzman bireylerin oluşturduğu bir ekip içinde oyun fikrinin ilk ortaya çıktığı aşamadan ürünün piyasaya sürülmesine dek geçen süreçte aktif olarak yer alır. Program mezunlarının yetkin oyun tasarımcıları olmaları, öncelikli olarak oyuncu deneyimi odaklı tasarım çalışmaları gerçekleştirmeleri ve oyun geliştirme süreci hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.