Program Structure

Sağlık Yönetimi Lisans Programı, kapsamlı müfredatı ile öğrencilerin teorik bilgi ve pratik becerilerle donanımlı birer sağlık yöneticisi olarak mezun olmalarını hedefleyen dört yıllık öğretim programı sunmaktadır.

Sağlık Yönetimi Lisans Programı, özellikle interaktif eğitim ve öğretim yöntemlerini kullanır. Öğrencilere teorik ve uygulamalı dersler yanında kanıta dayalı eğitim ve analitik çalışmalar sağlanacaktır. Program süresince, özel ve devlet kurumları ile işbirliği içinde çeşitli akademik faaliyetler sürdürülecektir.

Bölümün, ilgili alanlardaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden ve konferanslarda çalışmalarını sunan, bilimsel dergilerde araştırma sonuçlarını yayınlayan akademik kadrosu, alandaki son gelişmeleri öğrencilerine aktaracaktır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası alanlarda başarılı çalışmalar yapan yerli ve yabancı sağlık yöneticilerinin de akademik faaliyetlere katılarak deneyimlerini öğrencilere aktarmaları sağlanacaktır.