Department of Perfusion *

about department

Department Head Zeynep Şimşek Prof.

Perfüzyon Bölümü, vereceği lisans eğitimi ile, kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahelelerde ilgili uzman tabibler gözetiminde kalp-akciğer makinasını kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensupları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrencilere teorik ve uygulamalı dersler yanında kanıta dayalı eğitim ve analitik çalışmalar sağlayacak olan Bölüm'de öğretim, alanında uzman ve deneyimli bir akademisyen topluluğu ile, özel ve devlet kurumları ile işbirliği içinde sürdürülecektir.

Perfüzyon Bölümü’nde görev alan, ilgili alanlardaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden, ulusal ve uluslararası konferanslarda çalışmalarını sunan ve bilimsel dergilerde araştırma sonuçlarını yayınlayan eğitim kadrosu, alanındaki son gelişmeleri öğrencilerine aktaracaktır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası alanlarda başarılı çalışmalar yapan yerli ve yabancı sağlık yöneticilerinin de akademik faaliyetlere katılarak deneyimlerini öğrencilere aktarmaları sağlanacaktır.


* No new students will be accepted to the program.